Dr. Gerber Gábor, Fogorvostudományi Kar, dékán 

Születési idő, hely: 
Budapest, 1960. május 30.

Családi állapot:
nős, 4 gyermek édesapja, 11 unoka

Tanulmányok:

 • Berzsenyi Dániel Gimnázium, fizika tagozat (Budapest, 1974-78)
 • Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Fogorvostudományi Kar (1978-1983)

Tudományos fokozat:
Orvostudomány Kandidátusa (1994)
Habilitált doktor (2019)

Szakvizsga:

 • Fog- és szájbetegségek szakorvosa (1996)
 • Konzerváló Fogászat és Fogpótlástan szakvizsga (2015)
 • Fogpótlástan szakorvosa (2022)

Vezetői képzés:
EGÉSZSÉGÜGYI VEZETÉS; HEFOP-3.3.1.-P.-2004-06-0014/1.0 (igazolás száma: 2006/3)
Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ: „Kari Menedzsment Tréning” továbbképzési program (2016)

Idegennyelv-tudás:

 • angol vitaképes
 • német alapfok

Munkahely:

 • SOTE II. Anatómiai Intézet:
  • gyakornok (1983-1990)
  • tanársegéd (1990-1994)
 • Semmelweis Egyetem, Anatómiai Szövet- és Fejlődéstani Intézet
  • adjunktus (1995-2004)
  • docens (2004-jelenleg)
  • igazgatóhelyettes (2006-2014; 2016-2020)
  • mb. igazgató (2014-2015)
  • o egyetemi tanár (2023-)
 • SE FOK Dékánhelyettes (2010-2015)
  • mb. Dékán (2015. július 1.- szept. 30.)
  • Dékán (2015. október 1.- ) 
  • Szak és Továbbképzési Igazgatóság igazgató (2015-2018)
 • SE Fogpótlástani Klinika klinikai főorvos (2021- )
 • Semmelweis Egyetem Sport Klub, Szabadidősport Szakosztály elnök

Tudományos gyakorlat, tanulmányutak:

1980-83. Tudományos diákkör, SOTE I. sz. Anatómiai Int.Dr. Simon László vezetésével. Az érzékszervi és  idegrendszeri alkalmazkodás vizsgálata.
1983-86. SOTE II. sz. Anatómiai Intézetének kutatásaiba bekapcsolódva, patkány mediobasalis hypothalamusának neurohisztológiai elemzése, Dr. Réthelyi Miklós vezetésével.
1986-90. Tanulmányút az USA-ban. Iowa State University-n Dr. Mirjana Randic laboratóriumában gerincvelőből készült szelet-preparátumon, current- és voltage- clamp technika segítségével szinaptikus potenciálok elemzése.
1991. július-szeptember European Neuroscience Association ösztöndíjával tanulmányút Nagy-Britanniában.University Collage of London-ban, Dr. Clifford Woolf laboratóriumában, melső szarvi reflexek vizsgálata felezett patkány gerincvelőn.
1992. május-szeptember Dr. Clifford Woolf meghívására, morfin hatásának vizsgálata az in vitro gerbincvelő preparátumban.
1996-99. december Tanulmányút az USA-ban. Iowa State University- n Dr. Mirjana Randic laboratóriumában metabotróp glutamát receptorok gerincvelői szerepének vizsgálata.
2000 és 2004 között Évente 2-3 hetes tanulmányút Iowa State University-n
2007 november
(1 hét)
Tanulmányút School of Dentistry Kyungpook National University, Daegu, Dél-Korea. Kutatási együttműködés kidolgozása Dr. Dong-ho Youn-nal
2012 július
(1 hét)
ERASMUS OKTATÓI MOBILITÁS ösztöndíjjal U. Anatomia i Embriologia Humana. Dpt Patologia i T.E. Health University Campus Barcelona-UB, Spanyolország

Jelenlegi kutatási terület:

A szinaptikus plaszticitás szerepének vizsgálata a gerincvelői fájdalomérző mechanizmusban, különös tekintettel a metabotróp glutamát receptorok szerepére a gerincvelő hátsó szarvában kontroll és gyulladásos illetve idegsérült patkányokban. Dentális pulpa  steril gyulladása során létrejövő neuroinflammatorikus mechanizmusok vizsgálata.

Ad hoc reviewer:      

 • Eur. J of Neurosci.
 • Interventional Medicine and Applied Science 2011
 • Neuropsychology
 • Brain Research
 • Neuroscience Letters
 • International Journal of Molecular Sciences

Guest Editor of the Special Issue titled „Ion Channel Modulation in Spinal/Trigeminal Synaptic Plasticity” published in Neural Plasticity

OTKA bíráló  2005 2011, 2013,

Oktatási gyakorlat:

1981-83. Demonstrátor. Anatómiai, szövet- és fejlődéstani gyakorlatok vezetése.
1984-86. Gyakornok. Anatómiai, szövet- és fejlődéstani gyakorlatok vezetése.
1990-94. Tanársegéd. Anatómiai, szövet- és fejlődéstani gyakorlatok vezetése az orvostanhallgatók, előadások tartása gyógyszerésztanhallgatók számára, magyar és angol nyelvű programban.
1995-96., 2000-2006. Adjunktus. 2004- Docens. Anatómiai, szövet- és fejlődéstani gyakorlatok és előadások tartása, orvostanhallgatók, fogorvostanhallgatók számára magyar és angol nyelvű programban.
1995-től orvos-biológus mérnök hallgatóknak funkcionális anatómia oktatása, 2014 – tantárgyfelelős
2001-2010. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen pszichológushallgatóknak anatómiai, szövet- és fejlődéstani előadások és gyakorlatok tartása.
2010-től A Fogorvostudományi Karon az anatómia, szövet- és fejlődéstan majd Mak-roszkópos anatómia és fejlődéstan, Mikroszkópos anatómia és fejlődéstan tár-gyak tantárgyi előadója.
2016-2019

Systems Neuroscience ÁOK szabadon választható tárgy tantárgyfelelős, 2019- től Ph.D. kurzus előadó: „Keményszövetek szövettani metszési technikái”

Meghívott előadások:

 • Dept. of Vet. Phys. & Pharm., Iowa State University, Ames, Iowa 1989.
 • 2nd Dept. of Anatomy, Semmelweis Medical School, Budapest, Hungary 1990.
 • University College London, UK, 1991.
 • Sensory Integration and Pain Symposium,  Pécs, Hungary 1991.
 • Sandoz Inst. For Medical Research, London, UK 1992.
 • Dept. Biomedical Sciences, Iowa State University, Ames, Iowa 1998 .
 • Neuroscience Program, Iowa State University, Ames, Iowa 1998.
 • Recent Advances in Pain Sensation, Symposium, Budapest, Hungary 2000.
 • The structure and function of the spinal cord from Mihály Lenhossék to our days, Symposium, Budapest, Hungary 2003.
 • Partners Hungary Alapítvány, Biológiai nemek – társadalmi nemek  konferencia. Az emberi agy a nemek tükrében Budapest, Magyarország 2006.
 • Institute for Social and European Studies, Keresd a Nőt! konferencia Sopron, Magyarország 2007.
 • University of Belgrade, School of Medicine, Belgrade, Serbia 2007.
 • School of Dentistry Kyungpook National University, Daegu,  Dél-Korea 2007.
 • University of Barcelona, Barcelona, Spanyolország, 2012
 • College of Dentistry, Gangneung-Wonju National University Gangneung Dél-Korea, Dental Education in Hungary 2014
 • Fájdalom: pályák és beavatkozási lehetőségek. SE FOK Szak- és Továbbképzési Titkárság által szervezett akkreditált kötelező szinten tartó tanfolyam 2013.,  2014., 2015 
 • Nemek és az agy. A sex-role és a gender role kialakulása és működése. Modern tudományos kutatási eredmények, L’Harmattan Pszichológiai Esték, 2015

 • A fájdalom és kezelése a fogorvosi rendelőben SZTE Továbbképző tanfolyam, Szeged 2017

 • A fájdalom a fogorvosi székben. Fájdalom multidiszciplináris megközelítésben konferencia, Marosvásárhely 2017

 • From teeth to neurons more than a common origin; School & Hospital of Stomatology, Wenzhou Medical University, Kína 2018

 • Pain mechanisms and the metabotropic glutamate receptors; international lecturer for elective course „Experimental pharmacology and pathology„– EXPPAND“. University of Zagreb 2020

 • Current Education Methods and Perspective of Future Innovations in Dentistry” Ankara University, Ankara, Turkey 2024

Konferencia szervezőbizottsági tag:

2006. International IBRO Workshop, Budapest
2009. Magyar Anatómus Társaság konferenciája, Budapest
2012. Szimpózium szervező. Magyar Anatómus Társaság, Magyar Élettani Társaság, Magyar Biofizikai Társaság, Magyar Mikrocirculaciós Társaság közös konferenciája, Debrecen
2013. Magyar Idegtudományi Társaság konferenciája, Budapest
2016. 

Magyar Fogorvosok Egyesülete, Árkövy vándorgyűlés, tudományos bizottsági tag, szekció elnök, Szeged 

International Symposia of Clinical and Applied Anatomy (ISCAA) tudományos bizottsági tag, szekció elnök. Budapest

2017.

Magyar Anatómus Társaság konferenciája, elnök. Budapest

2018.

November 22-23, EFOP-3.6.2-16-2017-00006 Translational interactive hands-on training and conference on epithelial ion transport Research in oral cavity – from basic science to clinical use szekció elnök

2019.

Konferencia és Szimpózium szervező. Magyar Anatómus Társaság, Magyar Élettani Társaság, Magyar Biofizikai Társaság, Magyar Mikrocirculaciós Társaság közös konferenciája, Budapest

2020.

Semmelweis 250 Clinical Conference szekció elnök

2022.

Semmelweis Symposium 2022 szervező és két szekció elnöke

 

Kutatási támogatások:

1990. Soros Alapítvány, Külföldi, nemzetközi tudományos rendezvényeken való részvétel támogatás, Sotckholm
1991. European Neuroscience Association Short Term Fellowship
1991. ETK.II. 4-163 Excitatórikus synaptikus potenciálok morfológiai alapjai gerincvelői neuronokban (témavezető)
1992. OTKA CO183 műszerpályázat (témavezető)
2007. MTA-KOSEF (magyar-koreai közös grant) Trigeminal mechanism underlying orofacial pain: I. long-term potentiation of intratrigeminal synaptic transmission (résztvevő)
2011. TÁMOP 4.2.2. B-10/1
2013-2017. OTKA K 109077 Törzsdúci hálózatok a tanulásban és motivációban: a nucleus accumbens és az aszpartát szerepe (résztvevő)
2017-2021

OTKA K 125161 A fogzománc képződésének molekuláris iontranszport mechanizmusa (résztvevő)

2017

EFOP 3.6.2-16- 2017-00006 „Modern orvostudományi diagnosztikus eljárások és terápiák fejlesztése transzlációs megközelítésben: a laboratóriumtól a betegágyig” „Humán erőforrás és egyéb kutatási kapacitások fejlesztése” alprojektjének munkacsoport vezetője

2017

STIA-KF-17 Keményszöveti metszőberendezés korszerű szövettani vizsgálatokhoz innovatív preklinikai és klinikai keményszöveti és implantációs fogorvostudományi kutatások támogatására (vezető)

2019

Erasmus + 2019-1-FR01-KA-203-062894 “O-Health-Edu – Advancing Oral Health: A vision for dental education” (résztvevő)

2022

OTKA K 142042 A digitális palatális morfológia koncepciójának igazolása az emberi azonosításban (résztvevő)

2024

OTKA K 147107 Molecular ion secretory mechanisms of polarized enamel forming epithelial cells (résztvevő)

Oktatásfejlesztési pályázatok:

2011-13 TÁMOP 4.2.2. B-10/1 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása (Semmelweis Magiszter Program) (résztvevő)
2011–13 KMOP-4.2.1/B-10-2011-0010„Semmelweis Skill Centrum” infrastruktúra fejlesztés a gyakorlati képzés színvonalának emelése érdekében (résztvevő)
2012. 07 01-07.06.Erasmus oktatói mobilitás, Universitat De Barcelona Spain

Tudományos közlemények: MTMT

Tovább Dr. Gerber Gábor műveinek listájához az MTMT adatbázisában…

Tudományos tagság, funkció:                   

 • Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság plénum tag (2012-2018)
 • Orvostudományi Bizottság tag (2012-2024)
 • Magyar Anatómus Társaság főtitkár(2009-2017), elnök (2017–2021)
 • Magyar Idegtudományi Társaság
 • Society for Neuroscience (USA)
 • Sigma Xi, The Scientific Research Society (USA)
 • International Brain Research Organization
 • Association of Basic Science Teachers in Dentistry
 • Member of the expert panel of the Kosovo Accreditation Agency (KAA), 2013

 • Member of the expert panel of the Accreditation Council of the Agency for Science and Higher Education (ASHE) Croatia, 2016

 • Member of the expert panel of the Kosovo Accreditation Agency (KAA), 2020
 • International Federation of Associations of Anatomists (IFAA) társaságban magyar képviselő (2017-2022)
 • European Federation for Experimental Morphology – társaságban magyar képviselő (2017-2021)

Kitüntetések, elismerések:

 • SOTE TDK konferencia I. hely , OTDK dicséret (1983. Szeged)
 • Semmelweis Egyetem Rektori Dicséret, 1992.
 • Semmelweis Egyetem Kiváló Dolgozója, 2003.
 • Visiting Professor kinevezés Belgrádi Egyetem Orvostudományi Kar 2007.
 • Apáczai Csere János-díj 2016.

Kamarai tagság: Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozat

Szakmai kollégiumi tagság: Szakmai Kollégium Fog- és Szájbetegségek Tanácsa tag (2017– 2020 )

Klinikai gyakorlat: Fogorvosi magánrendelés Budapesten 1984 óta.

 

← Vissza a vezető tisztségviselőkhöz…