Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 19.
404713 Összes oltás

Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat által foglalkoztatott betegjogi képviselő az egészségügyi intézményektől független személyként a hatályos egészségügyi törvényben (1997. évi CLIV. törvény) és a 381/2016. (XII.2.) Kormányrendeletben foglaltak alapján járhat el.

A betegjogi képviselő tevékenysége különösen az alábbiakat foglalja magában:

 • segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, azzal kapcsolatos megjegyzések, kérdések feltételében,
 • segít a betegnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását,
 • a beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató vezetőjénél, fenntartójánál, illetve – a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben eljár az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során képviseli a beteget.

Integrált Jogvédelmi Szolgálat:
Cím: H-1134 Budapest, Tüzér u. 33. II. em.
Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.
weboldal: http://ijsz.hu/
Telefon: +36-1/8969-000
Zöld szám: 06-80-620-055
(külföldről): +36-20-489-96-14


A Semmelweis Egyetem klinikáin és betegellátást folytató egységein dolgozó betegjogi képviselők:

Erhardtné Dr. Gachályi Anikó
betegjogi képviselő
Telefon: +36 20/489-9525
e-mail cím: aniko.erhardtne@ijb.emmi.gov.hu
Dr. Juhász Andrea
betegjogi képviselő
Telefon: +36 20/489-9554
e-mail cím: andrea.juhasz@ijb.emmi.gov.hu
Dr. Mina András
betegjogi képviselő
Telefon: +36 20/489-9577
e-mail cím: andras.mina@ijb.emmi.gov.hu
Lengyel Ingrid 
betegjogi képviselő
Telefon: +36/20/4899-609
e-mail cím: ingrid.lengyel@ijb.emmi.gov.hu

Ivonyné dr. Munk Júlia
betegjogi képviselő
Telefon: +36/20/4899-520
e-mail cím: julianna.munk@ijb.emmi.gov.hu

 

 

A Semmelweis Egyetem klinikáin dolgozó betegjogi képviselők
előzetes telefonos egyeztetés után fogadják a betegeket.
Az alábbi táblázat tartalmazza, hogy melyik betegellátó egységgel kapcsolatban, melyik betegjogi képviselő kereshető.

Klinika A betegjogi képviselő neve
I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika Erhardtné Dr. Gachályi Anikó
II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika Erhardtné Dr. Gachályi Anikó

Külső Klinikai Tömb

 • Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika
 • I. Sz. Belgyógyászati Klinika
 • Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
 • Genomika Medicina és Ritka Betegségek Intézete
 • Klinikai Pszichológia Tanszék
 • Laboratóriumi Medicina Intézet
 • Magatartástudományi Intézet
 • Neuroradiológiai Tanszék – Orvosi Képalkotó Klinika
 • Neurológiai Klinika
 • Nukleáris Medicina Tanszék – Orvosi Képalkotó Klinika
 • Onkológiai Központ
 • Ortopédiai Klinika
 • II. Sz. Patológiai Intézet
 • Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
 • Pulmonológiai Klinika
 • Radiológiai Tanszék – Orvosi Képalkotó Klinika
 • I. Sz. Sebészeti Klinika
 • II. Sz. Sebészeti Klinika
 • Sürgősségi Betegellátó Osztály
 • Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika – Üllői úti részleg
 • Urológiai Klinika
Dr. Mina András

Belső Klinikai Tömb

 • II. Sz. Belgyógyászati Klinika
 • Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
 • Fogászati betegellátó egységek (összes)
 • I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
 • Szemészeti Klinika
 • Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika – Baross utcai részleg
 • Transzplantációs és Sebészeti Klinika
Lengyel Ingrid
Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika Ivonyné dr. Munk Júlia

Mellkassebészeti Klinika – Országos Onkológiai Intézet bázisán 

Dr. Juhász Andrea
Idegsebészeti Tanszék Lengyel Ingrid
Traumatológiai Intézet Lengyel Ingrid