A Semmelweis Egyetem különösen nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás nevelésére és a tehetségek kiválasztására, gondozására. A szervezett tehetséggondozási programok a tudományos diákkörben, a tehetséggondozási programban és a szakkollégiumokban valósulnak meg.

Tudományos Diákkör

Semmelweis Tudományos Diákkör (TDK)

A tudományos diákkör (TDK) az önképzés és a tudósképzés színtere, ahol kiemelkedő oktatók és kutatók mentor-tanítvány műhelymunkán keresztül segítik a tehetséges hallgatókat az első tudományos élményekhez már a tanulmányaik alatt. A program keretében olyan szakmai, emberi kapcsolatra nyílik lehetőség, amely a hallgatókat felkészíti a kutatói pályára, illetve a PhD-képzésre. Az egyetem jóformán minden intézete és klinikája részt vesz a tehetséggondozásban, évről évre meghirdetve számos TDK-munkacímet, a témavezetők nevének megadásával. A programban való részvétel lehetőséget ad magyar és nemzetközi konferenciákon való tapasztalatszerzésre is. Jelentkezni a választott intézet vagy klinika TDK-felelősénél lehet a féléves tantárgyfelvételhez igazodóan. Lehetőség van a Neptunban a TDK-munkát tárgyként felvenni, így a hallgató kreditet is kaphat érte. Tovább a TDK honlapjára → 

 

Kapcsolódó hírek
Kerpel Program

Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program 

A Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program tehetséggondozó program minden kar hallgatója számára nyitott, akik elsősorban kiemelt szakmai irányítást és ösztöndíj lehetőségeket kapnak. A mentori feladatokat a Semmelweis Egyetem legkiválóbb oktatói és kutatói végzik önkéntes alapon, akik javaslatot tehetnek az egyetemnek a gondjukra bízott kiemelkedően tehetséges hallgató speciális tanmenetére, támogatására, ösztöndíjra való felterjesztésére. A programba alapvetően formális kritériumok (tanulmányi átlag, elért eredmények), valamint egy személyes elbeszélgetés alapján léphetnek be a hallgatók. A Kerpel-Fronius program működteti a Jellinek Harry Ösztöndíjat, amely a heidelbergi és freiburgi egyetemekre biztosít évi mintegy 6 ösztöndíjas kiutazási lehetőséget. A Semmelweis Alapítvány évente 7 hallgatónak biztosít anyagi támogatást kimagasló tudományos, kulturális és közéleti tevékenységéért. Tovább a Kerpel-program honlapjára →

Kapcsolódó hírek
Szakkollégiumok

Korányi Frigyes Szakkollégium

A  Hársfa utcai Korányi Frigyes Szakkollégium a több mint 30 éves fennállása egy olyan szakmai műhellyé vált, amely nem pusztán a gyógyítás feladataira készíti fel hallgatóit, hanem a kutatás és az oktatás területére is betekintést enged. A szakkollégiumba elsősorban azokat a fiatalokat várják, akik kiemelkedő érdeklődést mutatnak a tudomány iránt, és szívesen vállalnának szerepet a jövendő generációk orvosainak és gyógyszerészeinek egyetemi képzésében.

A szakkollégistáknak kezdetektől fogva magas szintű szakmai elvárásoknak kell megfelelniük (megfelelő tanulmányi átlag és tudományos munka formájában). 

A  szakkollégisták nyugodt felkészülését a kollégium biztosítja. A hallgatók kétágyas összkomfortos szobákban laknak. A szakmai munkához minden segítséget megkapnak (tanulószobák, oktatási eszközök, fénymásoló, skill labor és internet). A pihenés, szórakozás és sportolás feltételei is adottak a klubban vagy a társalgókban. Tovább a szakkollégium honlapjára →

Semmelweis Ignác Szakkollégium

A Semmelweis Ignác Szakkollégium tevékenysége a Semmelweis Egyetem fiatal kutatói bázisának gyarapítását célozza. A szakkollégium amellett, hogy a felvételt nyert hallgatók számára biztosítja a lakhatást, szervezi és működteti a tagok részére elérhető szakmai pártfogói rendszert, valamint a közösségépítés eszközével segíti elő a résztvevők tudományos életpályáját.

A kollégium rendszeresen szervez a kurzusokat, melyek a kutatómunkához szükséges kiegészítő tudásanyag elsajátítását célozzák, valamint közvetlen mentorációt és kutatási lehetőséget is biztosít munkacsoportjaiban. Emellett kiemelt prioritásként kezeli az interdiszciplináris együttműködést és a határterületi kutatásokba történő bekapcsolódás támogatását is. A Semmelweis Ignác Szakkollégium szoros együttműködést tart fenn a Selye János Doktorandusz Szakkollégiummal. Tovább a SISZK honlapjára →