A Semmelweis Egyetem különösen nagy hangsúlyt fektet az utánpótlás nevelésére és a tehetségek kiválasztására, gondozására. A szervezett tehetséggondozási programok a tudományos diákkörben, a tehetséggondozási programban és a szakkollégiumban valósulnak meg.

Tudományos Diákkör

 

Semmelweis Tudományos Diákkör (TDK)

 

A tudományos diákkör (TDK) az önképzés és a tudósképzés színtere, ahol kiemelkedő oktatók és kutatók mentor-tanítvány műhelymunkán keresztül segítik a tehetséges hallgatókat az első tudományos élményekhez már a tanulmányaik alatt. A program keretében olyan szakmai, emberi kapcsolatra nyílik lehetőség, amely a hallgatókat felkészíti a kutatói pályára, illetve a PhD-képzésre. Jelenleg mintegy 1200 hallgató dolgozik a Semmelweis Egyetem TDK-programjának keretein belül egyetemi és külső kutatóhelyeken. Az egyetem jóformán minden intézete és klinikája részt vesz a tehetséggondozásban, évről évre meghirdetve számos TDK-munkacímet, a témavezetők nevének megadásával. A programban való részvétel lehetőséget ad magyar és nemzetközi konferenciákon való tapasztalatszerzésre is. Jelentkezni a választott intézet vagy klinika TDK-felelősénél lehet a féléves tantárgyfelvételhez igazodóan. Lehetőség van a Neptunban a TDK-munkát tárgyként felvenni, így a hallgató kreditet is kaphat érte.

Tovább a TDK honlapjára…

A TDK-programról szóló cikksorozat →

[post-feed url=”https://semmelweis.hu/hirek/tag/tdk-sorozat/feed/” link_target=”_blank” date_format=”Y-m-d”]

Kerpel Program

 

Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program

 

A 2007-ben alapított tehetséggondozó program minden kar hallgatója számára nyitott, és 2017-től a külföldi hallgatók is részt vehetnek benne. A program elsődleges célja, hogy az egyetemre érkező, illetve itt tanuló legkiválóbb, graduális és posztgraduális képzésben résztvevő tehetséges diákokra felfigyeljen és kiemelten kezelje őket. A mentori feladatokat a Semmelweis Egyetem legkiválóbb oktatói és kutatói végzik önkéntes alapon, akik javaslatot tehetnek az egyetemnek a gondjukra bízott kiemelkedően tehetséges hallgató speciális tanmenetére, támogatására, ösztöndíjra való felterjesztésére.

A programba alapvetően formális kritériumok (tanulmányi átlag, elért eredmények), valamint egy személyes elbeszélgetés alapján léphetnek be a hallgatók, akik elsősorban kiemelt szakmai irányítást és ösztöndíj lehetőségeket kapnak. A Kerpel-Fronius program működteti a Jellinek Harry Ösztöndíjat, amely a heidelbergi és freiburgi egyetemekre biztosít évi mintegy 6 ösztöndíjas kiutazási lehetőséget. A Semmelweis Alapítvány évente 7 hallgatónak biztosít anyagi támogatást kimagasló tudományos, kulturális és közéleti tevékenységéért.

Tovább a Kerpel-program honlapjára… 

A Kerpel-programról szóló cikksorozat →

[post-feed url=”https://semmelweis.hu/hirek/tag/kerpel-sorozat/feed/” item_fields=”title,description,date” link_target=”_blank” date_format=”Y-m-d” template=”1″]

Szakkollégium

 

Korányi Frigyes Szakkollégium

 

A  Hársfa utcai Korányi Frigyes Szakkollégium a több mint 30 éves fennállása alatt a Semmelweis Egyetem tehetséggondozó hálózatának fellegvárává vált. “Hársfásnak” lenni egy fogalom. Képzési rendszere eredményesen integrált számos hiánypótló kezdeményezést, és jelenleg kiváló kiegészítését adja az egyetemen folyó nemzetközileg is elismert természettudományos oktatásnak. A  Korányi Frigyes Szakkollégium egy olyan szakmai műhely, amely nem pusztán a gyógyítás feladataira készíti fel hallgatóit, hanem az egyetemi lét fundamentumait jelentő kutatás és oktatás területére is betekintést enged. A szakkollégiumba elsősorban azokat a fiatalokat várják, akik a gyógyítás mellett kiemelkedő érdeklődést mutatnak a tudomány iránt, és szívesen vállalnának szerepet a jövendő generációk orvosainak és gyógyszerészeinek egyetemi képzésében.

A szakkollégistáknak kezdetektől fogva magas szintű szakmai elvárásoknak kell megfelelniük. A  kurzusokon való aktív részvételen túl a hallgatóknak teljesíteniük kell a kötelező és kötelezően választható tárgyak érdemjegyeinek átlagából számolt 4.0 tanulmányi átlagot, harmadévtől pedig ugyancsak előírás számukra a tudományos diákköri kutatómunkában való részvétel. A  szakkollégium mindösszesen 56 tagot számlál, de emellett a létszám mellett is komoly részt vállaltak az elmúlt két évtizedben a Semmelweis Egyetem oktatói és kutatói utánpótlásának biztosításában.

A  szakkollégisták nyugodt felkészülését a kollégium biztosítja. A hallgatók kétágyas összkomfortos szobákban laknak. A szakmai munkához minden segítséget megkapnak (tanulószobák, oktatási eszközök, fénymásoló, skill labor és internet). A pihenés, szórakozás és sportolás feltételei is adottak a klubban vagy a társalgókban, a videó szobában, illetve konditeremben. A szakmai programok mellett számtalan kulturális, szórakoztató, vidám közösségi programot szerveznek, melyről mindenki tájékozódhat a szakkollégium honlapján.

Tovább a szakkollégium honlapjára…