Dr. Ferdinandy Péter, tudományos és innovációs rektorhelyettes

Születési hely, idő:

Békéscsaba, 1966

Tanulmányok:

 • MBA diploma (angol nyelven), Minőségmenedzsment, illetve Gazdaság és Pénzügy szakirányok (oklevél száma: PT E 001215 2569) (2004) BME, Közgazdaságtudományi Kar (2000-2003)
 • Orvosi diploma, Summa cum laude (oklevél száma: 49/1991) (1991) Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kara (1985-1991)
 • Rózsa Ferenc Gimnázium angol tagozat, Békéscsaba (1981-1985)
  • Irinyi János Országos Kémiaverseny: országos 8. helyezés (1983)
  • Budó Ágoston Fizika Emlékverseny: 2. helyezések (1984, 1985)

Tudományos fokozatok:

PhD doktori fokozat: (SZOTE, 1995. dec., Summa cum laude, oklevél:12/1996),

MTA doktori fokozat: (2004. április 23., oklevél száma: 4301) 

Habilitáció:

Debreceni Egyetem, 2001
Habilitációs előadás tárgya: farmakológia

Szakképesítés:

Klinikai farmakológia szakorvosi diploma (SOTE, 1999, diploma száma: 1085/1999)

Munkahelyek, beosztások:

2018 – Semmelweis Egyetem, tudományos és innovációs rektorhelyettes
2011 – Semmelweis Egyetem, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet, intézetigazgató egyetemi tanár
2006 – 2007 SZTE, innovációs és ipari kapcsolatok igazgatója
2002 – 2010 SZTE, ÁOK kari innovációs igazgató
2005 – 2011 Egyetemi tanár, SZTE, ÁOK, Biokémiai Intézet, 2011-től 2019-ig részállásban
2001 – Spin-off vállalkozás alapító ügyvezető: Pharmahungary csoport
2001 – 2005 SZTE, ÁOK, Biokémiai Intézet, egyetemi docens
2001 – 2003 Kardiovaszkuláris Projectvezető, Biorex RT.
1997 – 2000 SZOTE Biokémiai Intézet, egyetemi adjunktus
1997 – 1999 University of Alberta, Dept Pharmacology, postdoktori ösztöndíjas
1993 – 1996 SZOTE Biokémiai Intézet, tudományos munkatárs, a kardiovaszkuláris kutatócsoport alapítója (www.cardiovasc.com)
1991 – 1994 SZOTE Élettani Intézet, Akadémiai ösztöndíjas
1988 – 1991 SZOTE Gyógyszertani Intézet, demonstrátor

Graduális és posztgraduális oktatási tapasztalatok:

Farmakológia: SZOTE Gyógyszertani Intézet (1989 – 1991) 
University of Alberta, Department of Pharmacology (1997 – 1999) 
Semmelweis Egyetem, Farmakológiai Intézet (2004 – )
Élettan: SZOTE Élettani Intézet (1991 – 1994)
SZOTE Biokémiai Intézet (1993 – )
Egyetemi doktori (PhD) programok: Semmelweis Egyetem, Gyógyszertudományok (2011 – )
SZTE, Biokémia, biofizika, és sejtbiológia (1995 – )
University of Alberta, Pharmacology (1997 – 1999)

Tudományos vezetői munka főbb adatai:

2011-től a Kardiovaszkuláris és Metabolikus Kutatócsoport vezető a Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetében.
1994-től Kardiovaszkuláris Kutatócsoport vezető az SZTE ÁOK Biokémiai Intézetében. (Bővebben.)
Vezetésem alatt dolgozó, illetve dolgozott PhD-hallgatók száma: 20 felett
Témavezetésem alatt elkészült és megvédett PhD-disszertációk száma: 5
Vezetésem alatt dolgozó ill. dolgozott TDK-s hallgatók száma: 50 felett
Témavezetésem alatt elkészült TDK-dolgozatok: 50 felett
Témavezetésem alatt elkészült egyetemi szakdolgozatok száma: 18

Elnyert fontosabb alap és alkalmazott kutatási támogatások:

 • AHFMR & MRC Canada, 1998-1999 (témavezető)
 • NATO LST.CLG.976650, 2000-2002 (magyar témavezető)
 • MKM FKFP 0057/2001, 2001-2003 (témavezető)
 • NKFP (1/040), 2001-2004 (konzorciumi tag)
 • NKFP (1/001), 2001-2004 (konzorciumi tag)
 • OTKA (T046417) 2004-2007 (témavezető)
 • NKTH-RET: 2005-2008 (konzorciumi tag)
 • Wellcome Trust, 2004-2007 (magyar témavezető)
 • Asboth Oszkár 2006-2009 (konzorciumi tag)
 • Jedlik Ányos MMP 2007-2010 (konzorciumvezető)
 • Jedlik Ányos MedFood 2008-2012 (konzorciumi tag)
 • Jedlik Ányos ES2HEART 2008-2011 (konzorciumi tag)
 • TAMOP Teranosztika 2009-2012 (AOK koordinator)
 • OTKA-FWF 2013-2015 (témavezető)
 • EFSD, 2013-2015 2013-2015 (témavezető)
 • OTKA K 109737 2013-2016 (témavezető)
 • OTKA KH125570 2017-2019 (témavezető)
 • NVKP Nemzeti Szivpr. 2016-2019 (altémavezető)
 • COST-Action CA16225 2017-2020 (vice-chair)
 • FIKP-SE Terápiás program 2018-2019 (programvezető)
 • TKP-SE (2019- ) altémavezető

Tudományos kitüntetések:

2023 Gábor-Dénes Díj, Novofer Alapítvány
2018 Issekutz Dij, Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakologiai Társaság 
2017 Huzella Tivadar emlékérem, Semmelweis Egyetem
1999 International Society for Heart Reseach, “Young Investigator Award” első díj
1994 Magyar Kardiológusok Társasága, Fiatal Kardiológusok Pályázata, első díj
1991 „Apáthy István” Emlékérem (Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem kitüntetése tudományos és tanulmányi munkáért)
1989 „PRO SCIENTIA” Aranyérem (Országos TDK Tanács és a Magyar Tudományos Akadémia kitüntetése, tudományos és tanulmányi és eredményekért)

Ösztöndíjak:

2013 – 2014 Szentágothai professzori ösztöndíj
2002 – 2005 Széchenyi professzori ösztöndíj
1999 – 2002 MTA Bólyai ösztöndíj
1998 – 1999 MRC, Canada és Alberta Heritage Foundation for Medical Research, posztdoktori ösztöndíj és kutatási támogatás
1997 – 1998 Eötvös ösztöndíj (6+3 hónap)
1996 – 1997 OTKA posztdoktori ösztöndíj
1989 – 1991 Köztársasági ösztöndíj

Tudományos közéleti tevékenységek:

2010 – 2018 European Society for Cardiology, Working Group of Cellular Biology, (vice chair – chair – past chair)
2010 – 2016 International Society for Heart Research, European Section Committee (president elect – president – past president)
2002 – Tudományos Bizottsági Tag, Szegedi Tudományegyetem, Orvosi kar
2001 – Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológus társasági tag
1996 – European Society for Cardiology, Working Group of Cellular Biology, tag
1993 – International Society for Heart Research, tag
1993 – Magyar Kardiológiai Társasági tag
1990 – „Pro Renovanda Cultura Hungariae” Diákok a Tudományért szakalapítvány, kuratóriumi tag
1989 – 1991 Országos TDK Tanács Orvostudományi Szekciója, diák-alelnök

 Szakfolyóirat szerkesztői tevékenység:

 • British Journal of Pharmacology – Editor-in-Chief, impakt factor 4.9)
 • J Mol Cell Cardiol (Editor, impakt factor 5.1)
 • Basic Res Cardiol (Editor, impakt factor 5.9)
 • J Pharmacol Tox Methods (Editor, impakt factor 2.2)
 • Vascular Pharmacology (Editor, impakt factor 3.7)

Egyéb lektori tevékenység:

OTKA, NKTH, National Research Fund South Africa, ANR Franciaország, Wellcome Trust, UK felkért bíráló, számos nemzetközi szakfolyóirat

Nyelvismeret:           

 • angol szakmai felsőfokú állami nyelvvizsga (SZ001046/1990), TOEFL 1997: 600 pont
 • német, alapfokú társalgás

Scientometriai adatok:

 • „Higly Cited” kutató 2014, 2017 – www.highlycited.com – hazánkból egyedül a farmakológia és toxikológia szakterületén
 • „Highly Cited” kutató – az összes tudományterületet beleértve (cross-field), 2020, 2021, 2022, 2023-ban az egymást követő 4 évben
 • Nemzetközi közlemények száma (PubMed): 340 felett
  – ezek összes impakt faktora a legfrissebb lista alapján: 1600 felett
 • Idézetek száma: 23000 felett (Google Scholar), független 13000 felett (lsd MTMT)
  – 100-nál többször idézett közlemények száma: 30 (Google Scholar)
 • Hirsch Index: 75 (Google Scholar)
 • Nemzetközi könyvfejezetek száma: 4
 • Szabadalom családok száma: 6
 • Tankönyv fejezetek száma: 6
 • Tankönyv (főszerkesztő): 1

 

← Vissza a vezető tisztségviselőkhöz…