Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 22.
530963 Összes oltás

Gratulálunk minden felvételt nyert hallgatónak! Az egyetemre való bekerülést követően számos kérdés merülhet fel, amelyekre az alábbiakban igyekszünk válaszolni.

A kezdet

A BEIRATKOZÁS ÉS A TANULMÁNYOK KEZDÉSE

A tanulmányok megkezdéséhez az első lépés a beiratkozás, amelyről minden kar részletesen tájékoztatja a frissen felvett hallgatóit:

Tanév rendje

Az egyetemi tanév rendje tartalmazza karokra lebontva a legfontosabb időpontokat, így például a beiratkozás dátumát is, de a szorgalmi és a vizsgaidőszakok, az ünnepségek és egyéb fontos események időpontjai is megtalálhatók itt.

tanulmányi osztályok

A tanulmányi ügyintézés során a Tanulmányi Osztályok elérhetősége nélkülözhetetlen lesz. 

Neptun

A Neptun felületére egyéni azonosítóval és jelszóval a Hallgatói belépésen keresztül lehet belépni, amelyet az egyetem ad meg a felvételt követően. A Neptun-rendszer a tanulmányi ügyintézés alapvető eszköze, itt történik többek között a tárgy- és vizsgafelvétel, de itt követhetők a kreditek, a szakmai gyakorlatok és az ösztöndíjak is. Részletes információk a Neptun portálon elérhetőek.

A pénzügyek intézéséhez már az egyetem kezdetére ajánlott saját bankszámlával rendelkezni, amire az egyetem az esetleges ösztöndíjat és egyéb juttatást utalja. A pénzügyek intézéséhez szükség lesz adókártyára is. 

Gólyaweb

A Hallgatói Önkormányzat weboldalán hasznos gyűjtőoldal érhető el a gólyák számára. Tovább a Gólyawebre →

Térkép

A Semmelweis Egyetem különlegessége, hogy Budapest több kerületében számos épületben oszlik el az oktatás, illetve a betegellátás. Az egyetem minden egységének elérhetősége megtalálható a honlapon, és egy online térképen is.

  TÉRKÉP 

covid Infó

Mivel a Semmelweis Egyetem munkatársai és hallgatói körében közel száz százalékos az átoltottság, a Semmelweis Egyetem a 2021/2022-es tanévben jelenléti oktatással készül. Az orvos- és egészségtudományi képzés elképzelhetetlen gyakorlati oktatás nélkül, így a klinikai gyakorlati órákat már az előző félévben is személyes jelenléttel rendezték meg. Az elméleti előadások ugyancsak személyes jelenléttel valósulnak meg szeptembertől, ugyanakkor ezeket az oktatók Zoom-on keresztül rögzítik, így az egyetemi e-learning felületen (Moodle) keresztül később is visszanézhetők vagy bizonyos esetekben otthonról is követhetők. Mivel az érvényben lévő rendelkezések értelmében az egészségügyi intézményekben kötelező a maszkviselés, így a klinikai gyakorlati órákon az orvosoknak és a hallgatóknak is maszkot kell viselniük, az előadásokon azonban nem.


Kollégiumok

KOLLÉGIUMOK

A Semmelweis Egyetem hat kollégiumot és három szakkollégiumot tart fenn.

A kollégiumok amellett, hogy lakhatást biztosítanak, különleges közösséget is jelentenek a bentlakók számára. A kollégiumokban elsősorban olyan hallgatók nyernek felvételt, akiknek állandó lakóhelye az egyetemen folyó képzés telephelyén kívül van, megfelelő bejárási lehetőségeik nincsenek, és/vagy családi, szociális körülményeik miatt a tanuláshoz szükséges feltételek az otthoni környezetben nem biztosítottak számukra.

A HÖK bemutató videója:

A kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető el, a részletes tudnivalókról minden év augusztusában értesülnek az elsőéves hallgatók, míg a szakkollégium szintén pályázat útján nyerhető el, a felvételről pedig az egyetem Habilitációs Bizottsága dönt. 


Ösztöndíjak

ÖSZTÖNDÍJAK

A Semmelweis Egyetemen számos ösztöndíj-lehetőség érhető el. A HÖK, illetve a Tanulmányi Osztály minden félév végén szakonként és évfolyamonként külön listán rangsorolja a hallgatókat a tanulmányi átlag alapján. A kialakult lista felső ötven százaléka részesül ösztöndíjban, ennek mértéke a tanulmányi átlaggal arányos. A jogosultak a tanulmányi ösztöndíjat automatikusan megkapják a Neptunban megadott számlaszámra, minden más juttatásra viszont pályázni kell. Az első félévben nincs tanulmányi ösztöndíj, hiszen nincs mi alapján kiszámítani az átlagot.

Schöpf-Merei Ágost ösztöndíj (Rendszeres szociális támogatás)
Szociális helyzet alapján kérelmezhető havi támogatás, a kérelmeket karonként azonos pontrendszer alapján bírálják el. Erre a támogatásra már a tanulmányaik legelső félévében is pályázhatnak a hallgatók. Ennek részleteiről Neptun üzenetben kapnak majd értesítést, valamint a HÖK-höz tudnak segítségért fordulni kérdéseikkel.

Alaptámogatás
A támogatásra kizárólag elsőéves hallgatók pályázhatnak, csak abban az esetben, ha először iratkoznak be felsőoktatási intézménybe. Alapvetően szociális helyzet alapján ítélik oda a támogatást – a rendszeres szociális támogatáshoz hasonló rendszer szerint -, melyet egy féléven át kap a hallgató.

Szentágothai János ösztöndíj (Közéleti ösztöndíj)
A tanulmányok mellett végzett közéleti tevékenységet, azaz a HÖK-höz kapcsolódó munkákban való részvételt jutalmazza havonta.

Szakmai, tudományos ösztöndíj
Az elmúlt évben nyújtott tudományos teljesítményért, például a Tudományos Diákköri Konferencián elért helyezésért, demonstrátori munkáért lehet megkapni.

Rendkívüli szociális támogatás
Rendkívüli esemény, például súlyos baleset vagy betegség, haláleset, gyermekvállalás okán pályázható meg. Az elbírálás egyéni módon történik.

További ösztöndíj és pályázati lehetőségek érhetőek el a Hallgatói Önkormányzat weboldalán →


Hallgatói szervezetek

HALLGATÓI SZERVEZETEK

Hallgatói Önkormányzat (HÖK) gondoskodik a hallgatói érdekképviseletről és a hallgatói rendezvények megszervezéséről az egyetemen. A Hallgatói Önkormányzat tagja minden, az Egyetemen tanuló, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező diák. A HÖK választott vezetői részt vesznek a Szenátus ülésein, ahol tanulmányi és szociális kérdésekben egyaránt a hallgatók érdekeit képviselik. A HÖK különböző bizottságokból áll: Kollégiumi bizottság, Rendezvénybizottság, Oktatási bizottság, Külügyi bizottság, Szociális bizottság, stb., melyek a nevüknek megfelelő területek érdekképviseletét hivatottak ellátni.

Bővebb információkért kövesd a Hallgatói Önkormányzatot Facebookon, Instagramon, Youtubeon és már TikTokon is!

A Doktorandusz Önkormányzat (DÖK) gondoskodik a doktorandusz hallgatók érdekképviseletéről és azon rendezvények megszervezéséről, amelyek az egyetemet hivatottak népszerűsíteni leendő doktoranduszok számára; valamint amelyek a saját működésének fejlesztéséhez, fenntartásához szükségesek.

Emellett az egyetemen számos öntevékeny csoport működik a Hallgatói Önkormányzat felügyelete alatt, melyek közéleti, sport, kulturális, oktatási vagy egyéb tevékenységgel színesítik és gazdagítják a hallgatói életet. A Hallgatói Önkormányzat nyilvántartása az öntevékeny csoportokról, azok tevékenységéről weboldalukon érhető el, érdemes tájékozódnod és részt venned a számodra szimpatikus öntevékeny csoportok értékteremtő tevékenységében!


Kultúra, sport

KULTÚRA, SPORT

Az egyetem számos könyvtárral rendelkezik, ezek a tanulmányok folyamán nemcsak könyvállományukkal, hanem olvasó- és géptermeikkel is segítik a hallgatókat. A Központi Könyvtár mellett működik kari könyvtár az Egészségtudományi Karon, az Egészségügyi Közszolgálati Karon, a Fogorvostudományi Karon és a Pető András Karon is. Emellett saját könyvtára van az Elméleti Orvostudományi Központnak és egyes intézeteknek, klinikáknak is.

A tanulás mellett az egyetem szabadidős és rekreációs programokat, illetve kedvezményeket kínál a hallgatóknak. A gólyáknak szóló események mellett különböző kulturális, sport- és tudományos rendezvényeket, klubokat és programokat szerveznek a hallgatói szervezetek.

Az egyetem színházakkal, múzeumokkal, sporthelyszínekkel áll szerződésben, így a hallgatók (és egyetemi munkatársak) kedvezményesen vásárolhatnak jegyeket, napi belépőket vagy bérleteket a partnereknél. A hallgatók a diákigazolványuk bemutatásával 10-30 százalékos állandó és időszaki kedvezményeket vehetnek igénybe.

Tanévnyitó

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG 2021/2022 

A járványügyi helyzetre való tekintettel a Semmelweis Egyetem ünnepélyes tanévnyitóját két helyszínen tartjuk meg, a részvétel regisztrációhoz kötött. Az online regisztrációs felület elérhetőségét az elsőéves hallgatóink a Neptunon keresztül kapták meg. Az első 1990 fő, aki regisztrál az eseményre, a MÜPA-ban kap helyet, minden további vendégünk a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben, azaz a NET-ben követheti az élő közvetítést. 

Művészetek Palotája (MÜPA)
1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.
és
Nagyvárad téri Elméleti Tömb (NET)
1089. Budapest Nagyvárad tér 4.

Időpont: szeptember 1. (szerda) 10.00 óra

Kérjük, hogy az ünnepség zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a következő fontos tudnivalókat vegye figyelembe: 

  • A tanévnyitón elhangzó fogadalomtétel a kurrikulum része, ezért minden elsőéves hallgató számára kötelező részt venni az ünnepségen. Amennyiben mégsem tud megjelenni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a karhoz tartozó tanulmányi osztállyal.
  • A rendezvény zártkörű, a hozzátartozók élő közvetítés során követhetik a ceremóniát, melynek részleteiről a hallgatókat Neptunon keresztül értesítjük majd. Kérjük, egyedül érkezzen a helyszínre, a családtagok pedig mellőzék az épület előtti várakozást, ezzel is segítve a biztonsági intézkedések betartását.
  • A helyszíni regisztrációhoz kérjük, az elsőévesek hozzák magukkal a fényképes igazolványukat.
  • A belépés csak védettségi igazolvánnyal, vagy az oltást igazoló hiteltérdemlő dokumentummal lehetséges.
    (Szükség esetén maszkot a regisztrációnál biztosítunk.)
  • Kérjük, folyamatosan kövesse nyomon a honlapunk tartalmát, mert az eseménnyel kapcsolatos legfontosabb információk a járványhelyzet függvényében változhatnak!

Gólyatábor

GÓLYATÁBOR

A Semmelweis Gólyatábor a frissen felvett hallgatók életének egyik legmeghatározóbb eseménye. Minden évben augusztus közepén kerül megrendezésre évtizedek óta Tatán. A szervezést a Hallgatói Önkormányzat és az Instruktor Öntevékeny Csoport már egy évvel korábban megkezdi, hogy színes, változatos programokkal várják a Gólyákat. A Semmelweis Egyetem Gólyatábora – Magyarországon a leghosszabb – 6 napos, mindezen idő alatt a gólyáknak lehetősége nyílik megismerni a évfolyamtársaikat, a felsőbbéveseket, az egyetemet. 

A frissen felvett hallgatók az Egyetem által küldött első tájékoztató levéllel kézhez kapják a gólyatábori meghívójukat. Ez tartalmazza a tábor fontos részleteit, a táborszervezők és a kari vezetők elérhetőségét, akikkel bármikor felvehetik a kapcsolatot amennyiben táborral, vagy egyetemmel kapcsolatos kérdésük van.

A Semmelweis Egyetem Gólyatáborában mind a 6 kar képviselteti magát. A fórumnap keretein belül a gólyák megismerhetik a kar sajátosságait. Ez a Rektor és a Hallgatói Önkormányzat elnökének megnyitójával kezdődik, majd a nagyfórum következik, ahol a kar vezetése bemutatja az intézeteket, tanszékeket, tárgyakat. Ezután a kisfórumon egy csoportos beszélgetésen vehetnek részt a hallgatók, ahol egy oktatótól közvetlenül kérdezhetnek. A délután megismerkedhetnek az Egyetem kollégiumaival, további hallgatói rendezvényekkel, hallgatói szervezetekkel, feltehetik kérdéseiket az ösztöndíjakról is.

Fontos viszont a szórakozás is. A betű instruktorok minden nap változatos játékokkal foglalják le a gólyákat. Este pedig 2 helyszínen is lehetősége van mindenkinek kitáncolnia  magát. 2021-től pedig a rezidens Semmelweis-es lemezlovasok mellett neves hazai vendégelőadók tűntek fel.

A gólyatáborban a Zöld Egyetem Projekt keretein belül re-pohár rendszer van érvényben, elektronikussá lett téve a Gólyahír, továbbá szelektív kukák vannak kihelyezve. 

További képek a Facebookon →