Gratulálunk minden felvételt nyert hallgatónak! Az egyetemre való bekerülést követően számos kérdés merülhet fel, amelyekre az alábbiakban igyekszünk válaszolni.

Tanévnyitó

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG 2023/2024

Helyszín: MVM Dome Budapesti Multifunkcionális Sportcsarnok (1098 Budapest, Üllői út 131.)
Időpont: szeptember 2. (szombat) 10:00 óra
Hallgatók érkezése: 8:00-9:00
Hozzátartozók érkezése: 9:30-ig

Az ünnepségen való részvétel előzetes online regisztrációhoz kötött, amely részleteiről minden érintett levélben kap tájékoztatást. 

Kérjük, hogy az ünnepség zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a következő fontos tudnivalókat vegye figyelembe:

 • A tanévnyitón elhangzó fogadalomtétel a kurrikulum része, ezért minden elsőéves hallgató számára kötelező részt venni az ünnepségen. Amennyiben mégsem tud megjelenni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a karhoz tartozó tanulmányi osztállyal.
 • Az eseményen sok szeretettel látjuk hozzátartozóit is, de kérjük, a regisztrációs felületen adja meg jelentkezésekor, hogy hány fő vendéggel érkezik az eseményre.
 • A helyszínen a diákok és a vendégek külön szektorban foglalnak helyet.
 • Kérjük, hogy folyamatosan kövesse nyomon a honlapunk tartalmát, mert az eseménnyel kapcsolatos legfontosabb információk változhatnak!

Beiratkozás

A BEIRATKOZÁS ÉS A TANULMÁNYOK KEZDÉSE

A tanulmányok megkezdéséhez az első lépés a beiratkozás, amelyről minden kar részletesen tájékoztatja a frissen felvett hallgatóit:

Tanév rendje

Az egyetemi tanév rendje tartalmazza karokra lebontva a legfontosabb időpontokat, így például a beiratkozás dátumát is, de a szorgalmi és a vizsgaidőszakok, az ünnepségek és egyéb fontos események időpontjai is megtalálhatók itt.

tanulmányi osztályok

A tanulmányi ügyintézés során a Tanulmányi Osztályok elérhetősége nélkülözhetetlen lesz. 

Neptun

A Neptun felületére egyéni azonosítóval és jelszóval a Hallgatói belépésen keresztül lehet belépni, amelyet az egyetem ad meg a felvételt követően. A Neptun-rendszer a tanulmányi ügyintézés alapvető eszköze, itt történik többek között a tárgy- és vizsgafelvétel, de itt követhetők a kreditek, a szakmai gyakorlatok és az ösztöndíjak is. Részletes információk a Neptun portálon elérhetőek.

A pénzügyek intézéséhez már az egyetem kezdetére ajánlott saját bankszámlával rendelkezni, amire az egyetem az esetleges ösztöndíjat és egyéb juttatást utalja. A pénzügyek intézéséhez szükség lesz adókártyára is. 

Gólyaweb

A Hallgatói Önkormányzat weboldalán hasznos gyűjtőoldal érhető el a gólyák számára. Tovább a Gólyawebre →

Térkép

A Semmelweis Egyetem különlegessége, hogy Budapest több kerületében számos épületben oszlik el az oktatás, illetve a betegellátás. Az egyetem minden egységének elérhetősége megtalálható a honlapon, és egy online térképen is.

  TÉRKÉP 

 

Kollégiumok

KOLLÉGIUMOK

A Semmelweis Egyetem négy kollégiumot, két szakkollégiumot és egy doktorandusz kollégiumot tart fenn.

A kollégiumok amellett, hogy lakhatást biztosítanak, különleges közösséget is jelentenek a bentlakók számára. A kollégiumokban elsősorban olyan hallgatók nyernek felvételt, akiknek állandó lakóhelye az egyetemen folyó képzés telephelyén kívül van, megfelelő bejárási lehetőségeik nincsenek, és/vagy családi, szociális körülményeik miatt a tanuláshoz szükséges feltételek az otthoni környezetben nem biztosítottak számukra.

A HÖK bemutató videója:

A kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető el, a részletes tudnivalókról minden év augusztusában értesülnek az elsőéves hallgatók, míg a szakkollégium szintén pályázat útján nyerhető el, a felvételről pedig az egyetem Habilitációs Bizottsága dönt. 

Ösztöndíjak

ÖSZTÖNDÍJAK

A Semmelweis Egyetemen számos ösztöndíj-lehetőség érhető el. Ezek közül néhányat mutatunk be az alábbiakban.

 • Bókay János ösztöndíj (tanulmányi ösztöndíj)
  A HÖK, illetve az adott kar tanulmányi osztálya minden félév végén szakonként és évfolyamonként külön listán rangsorolja a hallgatókat a tanulmányi átlag alapján. A kialakult lista felső ötven százaléka részesül ösztöndíjban, ennek mértéke a tanulmányi átlaggal arányos. A jogosultak a tanulmányi ösztöndíjat automatikusan megkapják a Neptunban megadott számlaszámra, minden más juttatásra viszont pályázni kell. Az első félévben nincs tanulmányi ösztöndíj, hiszen nincs mi alapján kiszámítani az átlagot.

 • Schöpf-Merei Ágost ösztöndíj (rendszeres szociális támogatás)
  Szociális helyzet alapján kérelmezhető havi támogatás, a kérelmeket karonként azonos pontrendszer alapján bírálják el. Erre a támogatásra már a tanulmányaik legelső félévében is pályázhatnak a hallgatók. Ennek részleteiről Neptun üzenetben kapnak majd értesítést, valamint a HÖK-höz tudnak segítségért fordulni kérdéseikkel.

 • Alaptámogatás
  A támogatásra kizárólag elsőéves hallgatók pályázhatnak, csak abban az esetben, ha először iratkoznak be felsőoktatási intézménybe. Alapvetően szociális helyzet alapján ítélik oda a támogatást – a rendszeres szociális támogatáshoz hasonló rendszer szerint –, melyet egy féléven át kap a hallgató.

 • Rendkívüli szociális támogatás
  Rendkívüli esemény, például súlyos baleset vagy betegség, haláleset, gyermekvállalás okán pályázható meg. Az elbírálás egyéni módon történik.

 • Szentágothai János ösztöndíj (közéleti ösztöndíj)
  A tanulmányok mellett végzett közéleti tevékenységet, azaz a HÖK-höz kapcsolódó munkákban való részvételt jutalmazza havonta.

 • Szakmai, tudományos ösztöndíj
  Az elmúlt évben nyújtott tudományos teljesítményért, például a Tudományos Diákköri Konferencián elért helyezésért, demonstrátori munkáért van lehetőség megkapni.

További ösztöndíj és pályázati lehetőségek érhetőek el a Hallgatói Önkormányzat weboldalán →

Hallgatói szervezetek

HALLGATÓI SZERVEZETEK

Hallgatói Önkormányzat (HÖK) gondoskodik a hallgatói érdekképviseletről és a hallgatói rendezvények megszervezéséről az egyetemen. A Hallgatói Önkormányzat tagja minden, az Egyetemen tanuló, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező diák. A HÖK választott vezetői részt vesznek a Szenátus ülésein, ahol tanulmányi és szociális kérdésekben egyaránt a hallgatók érdekeit képviselik. A HÖK különböző bizottságokból áll: Kollégiumi bizottság, Rendezvénybizottság, Oktatási bizottság, Külügyi bizottság, Szociális bizottság, stb., melyek a nevüknek megfelelő területek érdekképviseletét hivatottak ellátni.

Bővebb információkért kövesd a Hallgatói Önkormányzatot Facebookon, Instagramon, Youtubeon és már TikTokon is!

A Doktorandusz Önkormányzat (DÖK) gondoskodik a doktorandusz hallgatók érdekképviseletéről és azon rendezvények megszervezéséről, amelyek az egyetemet hivatottak népszerűsíteni leendő doktoranduszok számára; valamint amelyek a saját működésének fejlesztéséhez, fenntartásához szükségesek.

Emellett az egyetemen számos öntevékeny csoport működik a Hallgatói Önkormányzat felügyelete alatt, melyek közéleti, sport, kulturális, oktatási vagy egyéb tevékenységgel színesítik és gazdagítják a hallgatói életet. A Hallgatói Önkormányzat nyilvántartása az öntevékeny csoportokról, azok tevékenységéről weboldalukon érhető el, érdemes tájékozódnod és részt venned a számodra szimpatikus öntevékeny csoportok értékteremtő tevékenységében!

Kultúra, sport

KULTÚRA, SPORT

Az egyetem számos könyvtárral rendelkezik, ezek a tanulmányok folyamán nemcsak könyvállományukkal, hanem olvasó- és géptermeikkel is segítik a hallgatókat. A Központi Könyvtár mellett működik kari könyvtár az Egészségtudományi Karon, az Egészségügyi Közszolgálati Karon, a Fogorvostudományi Karon és a Pető András Karon is. Emellett saját könyvtára van az Elméleti Orvostudományi Központnak és egyes intézeteknek, klinikáknak is.

A tanulás mellett az egyetem szabadidős és rekreációs programokat, illetve kedvezményeket kínál a hallgatóknak. A gólyáknak szóló események mellett különböző kulturális, sport- és tudományos rendezvényeket, klubokat és programokat szerveznek a hallgatói szervezetek.

Az egyetem színházakkal, múzeumokkal, sporthelyszínekkel áll szerződésben, így a hallgatók (és egyetemi munkatársak) kedvezményesen vásárolhatnak jegyeket, napi belépőket vagy bérleteket a partnereknél. A hallgatók a diákigazolványuk bemutatásával 10-30 százalékos állandó és időszaki kedvezményeket vehetnek igénybe.

 

Gólyatábor

GÓLYATÁBOR

A Semmelweis Gólyatábor a frissen felvett hallgatók életének egyik legmeghatározóbb eseménye. Minden évben augusztus közepén rendezik meg, évtizedek óta Tatán. A szervezést a Hallgatói Önkormányzat és az Instruktor Öntevékeny Csoport már egy évvel korábban megkezdi, hogy színes, változatos programokkal várják a Gólyákat. A Semmelweis Egyetem Gólyatábora – Magyarországon a leghosszabb – 6 napos, mindezen idő alatt a gólyáknak lehetősége nyílik megismerni az évfolyamtársaikat, a felsőbbéveseket, az egyetemet. 

A frissen felvett hallgatók az egyetem által küldött első tájékoztató levéllel kézhez kapják a gólyatábori meghívójukat. Ez tartalmazza a tábor fontos részleteit, a táborszervezők és a kari vezetők elérhetőségét, akikkel bármikor felvehetik a kapcsolatot amennyiben táborral, vagy egyetemmel kapcsolatos kérdésük van.

A Semmelweis Egyetem Gólyatáborában mind a 6 kar képviselteti magát. A fórumnap keretein belül a gólyák megismerhetik a kar sajátosságait. Ez az egyetem rektorának és a Hallgatói Önkormányzat elnökének megnyitójával kezdődik, majd a nagyfórum következik, ahol a karok vezetése bemutatja az intézeteket, tanszékeket, tárgyakat. Ezután a kisfórumon egy csoportos beszélgetésen vehetnek részt a hallgatók, ahol egy oktatótól közvetlenül kérdezhetnek. A délután megismerkedhetnek az egyetem kollégiumaival, további hallgatói rendezvényekkel, hallgatói szervezetekkel, feltehetik kérdéseiket az ösztöndíjakról is.

Fontos viszont a szórakozás is. A betű instruktorok minden nap változatos játékokkal foglalják le a gólyákat, este pedig 2 helyszínen is lehetősége van mindenkinek kitáncolnia magát. 2021-től a rezidens egyetemi lemezlovasok mellett neves hazai vendégelőadók is feltűntek.

A gólyatáborban a Zöld Egyetem Projekt keretein belül re-pohár rendszer van érvényben, elektronikussá vált a Gólyahír, továbbá szelektív kukák vannak kihelyezve. 

További képek a Facebookon →