Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. május 07.
231370 Összes oltás
14136 Beoltott Semmelweis Polgár

Gratulálunk minden felvételt nyert hallgatónak! Az egyetemre való bekerülést követően számos kérdés merülhet fel, amelyekre az alábbiakban igyekszünk válaszolni.

A kezdet

A BEIRATKOZÁS ÉS A TANULMÁNYOK KEZDÉSE

A tanulmányok megkezdéséhez az első lépés a beiratkozás, amelyről minden kar részletesen tájékoztatja a frissen felvett hallgatóit:

 Az egyetemi tanév rendje tartalmazza karokra lebontva a legfontosabb időpontokat, így például a beiratkozás dátumát is, de a szorgalmi és a vizsgaidőszakok, az ünnepségek és egyéb fontos események időpontjai is megtalálhatók itt.

A tanulmányi ügyintézés során a Tanulmányi Osztályok elérhetősége nélkülözhetetlen lesz. 

A Neptun felületére egyéni azonosítóval és jelszóval a Hallgatói belépésen keresztül lehet belépni, amelyet az egyetem ad meg a beiratkozáskor. A Neptun-rendszer a tanulmányi ügyintézés alapvető eszköze, itt történik többek között a tárgy- és vizsgafelvétel, de itt követhetők a kreditek, a szakmai gyakorlatok és az ösztöndíjak is.

A pénzügyek intézéséhez már az egyetem kezdetére ajánlott saját bankszámlával rendelkezni, amire az egyetem az esetleges ösztöndíjat és egyéb juttatást utalja. A Neptunon keresztül a bankkártya segítségével pár kattintással át lehet utalni a kiírt összegeket (pl. diákigazolvány igénylése, vizsgapótdíj). A pénzügyek intézéséhez szükség lesz adókártyára is. 

A Semmelweis Egyetem különlegessége, hogy Budapest több kerületében számos épületben oszlik el az oktatás, illetve a betegellátás. Az egyetem minden egységének elérhetősége megtalálható a honlapon, és egy online térképen is.

  TÉRKÉP 

 


Gólyatábor

GÓLYATÁBOR

A Semmelweis Egyetem Gólyatábora a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) és az Instruktor Öntevékeny Csoport (IÖCS) társszervezésében kerül megrendezésre az egyetem frissen felvett hallgatói számára, melynek célja az új hallgatók közötti csapatépítés. Az együtt töltött egy hetet követően olyan összetartó közösségek jönnek létre, amelyek a diploma megszerzéséig elkísérik a hallgatókat, sőt, gyakran születnek itt az egyetemi képzés után is fennmaradó barátságok. 

A frissen felvett hallgatók az Egyetem által kiküldött első tájékoztató levéllel együtt kapják kézhez a táborszervezők meghívóját és a Gólyahírt (pdf). A meghívó tartalmazza a tábor fontos részleteit, a jelentkezés mikéntjét, illetve a táborszervezők és a kari főnökök elérhetőségeit, akiket bármikor elérnek, akár ők, akár a szüleik, ha a táborral kapcsolatban kérdésük van. Tovább a gólyatábor facebook oldalára…

A tábor sok szórakoztató programot kínál, és egyidejűleg a gólyák számára betekintést biztosít az Egyetem működésébe, az előttük álló évekbe, a rájuk váró kihívásokba. Találkozhatnak a Rektorral, a Dékánokkal és tanáraikkal, akiktől közvetlenül kérdezhetnek és kötetlenül is beszélgethetnek velük. A gólyák már a beiratkozás előtt tucatnyi felsőbb éves társukkal ismerkedhetnek meg, akik az első év során különösképpen, de később is segítik őket tanulmányaikban és az egyetemi élet nehézségeiben. Megismerhetik a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat főbb pontjait, a kollégiumi felvételi rendszert és az ösztöndíjak rendszerét a Hallgatói Önkormányzat képviselőinek tolmácsolásában. Beszélgethetnek több diákszervezet képviselőivel, megjelenik a Korányi Frigyes Szakkollégium és a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete is.

A szervezett programok közelebb hozzák egymáshoz a különböző karokon tanuló hallgatókat, segítenek abban is, hogy megismerjék egymást, megértsék a másik motivációit, céljait és felismerjék a közös munka jelentőségét a magyar egészségügyben.

 


Tanévnyitó

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG 2020/2021 

Helyszín: Nagyvárad téri Elméleti Tömb
(1089. Budapest Nagyvárad tér 4.)

Időpont: szeptember 5. (szombat), szeptember 6. (vasárnap)

 

A járványügyi helyzetre való tekintettel a Semmelweis Egyetem az ünnepélyes tanévnyitóját idén több részletben tartja. Az elsőéves hallgatók Neptunon keresztül kapnak értesítést az őket érintő rendezvény időpontjáról és helyszínéről.

Kérjük, hogy az ünnepség zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a következő fontos tudnivalókat vegye figyelembe: 

  • A tanévnyitón elhangzó fogadalomtétel a kurrikulum része, ezért minden elsőéves hallgató számára kötelező részt venni az ünnepségen. Amennyiben mégsem tud megjelenni, kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot a karhoz tartozó tanulmányi osztállyal.
  • A rendezvény zártkörű, a hozzátartozók terveink szerint élő YouTube-közvetítésen követhetik a ceremóniát, melynek részleteiről a hallgatókat Neptunon keresztül értesítjük majd. Ezért kérjük, hogy egyedül érkezzen a helyszínre, a családtagok pedig mellőzék az épület előtti várakozást, ezzel is segítve a biztonsági intézkedések betartását.
  • A regisztrációhoz kérjük, az elsőévesek hozzák magukkal a fényképes igazolványukat.
  • Továbbá tájékoztatjuk, hogy az alábbi biztonsági előírások betartása minden résztvevőnek kötelező: a belépés csak a triázson átesett, negatív PCR-teszttel rendelkező hallgatók számára lehetséges, ezért kérjük, hozza magával az egyetem által biztosított vizsgálat eredményét; a maszkviselés az ünnepség teljes időtartama alatt kötelező (maszkot a regisztrációnál biztosítunk).

Hallgatói szervezetek

HALLGATÓI SZERVEZETEK

Az egyetemre frissen felvett elsőéveseket, közkedvelt nevükön a gólyákat, az Instruktor Öntevékeny Csoport (IÖCS) önkéntesei vezetik be az egyetemi életbe. A beilleszkedés segítésére a Hallgatói Önkormányzattal társzervezésben Gólyatábort, Gólyahajót, Gólyabált, csoportos kirándulásokat és bulikat szerveznek a friss hallgatóknak. Ők adják ki az Alumni Igazgatósággal közösen a Gólyahír elnevezésű kiadványt (pdf) is, ami nagyon sok hasznos információt foglal össze egy helyen.

Az egyetemi eseménynaptárban a hallgatói rendezvények mellett ünnepségek, tudományos programok, sportesemények meghívói is elérhetők.

Az Hallgatói Önkormányzat (HÖK) gondoskodik a hallgatói érdekképviseletről az egyetemen. A HÖK választott vezetői részt vesznek a Szenátus ülésein, ahol tanulmányi és szociális kérdésekben egyaránt a hallgatók érdekeit képviselik. Az egyetemi HÖK különböző bizottságokból áll, úgy mint kollégiumi bizottság, rendezvényszervező bizottság, sportbizottság, oktatási bizottság, külügyi bizottság, szociális bizottság, stb., melyek a nevüknek megfelelő területek érdekképviseletét hivatottak ellátni.

Emellett az egyetemen számos hallgatói vagy egykori hallgatókból álló szervezet működik.


Kollégiumok

KOLLÉGIUMOK

A Semmelweis Egyetem hat kollégiumot és egy szakkollégiumot tart fenn.

A kollégiumok amellett, hogy lakhatást biztosítanak, különleges közösséget is jelentenek a bentlakók számára. A kollégiumokban elsősorban olyan hallgatók nyernek felvételt, akiknek állandó lakóhelye az egyetemen folyó képzés telephelyén kívül van, megfelelő bejárási lehetőségeik nincsenek, és/vagy családi, szociális körülményeik miatt a tanuláshoz szükséges feltételek az otthoni környezetben nem biztosítottak számukra.

A Korányi Frigyes Szakkollégium a Semmelweis Egyetem tehetséggondozó hálózatának tagja, amely részletesen kidolgozott képzési- és követelményrendszerével évtizedek óta hatékonyan segíti a tehetséges hallgatók tanulását.

A kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető el, a részletes tudnivalókról minden év augusztusában értesülnek az elsőéves hallgatók, míg a szakkollégium szintén pályázat útján nyerhető el, a felvételről pedig az egyetem Habilitációs Bizottsága dönt. 


Ösztöndíjak

ÖSZTÖNDÍJAK

A Semmelweis Egyetemen számos ösztöndíj-lehetőség érhető el. A HÖK, illetve a Tanulmányi Osztály minden félév végén szakonként és évfolyamonként külön listán rangsorolja a hallgatókat a tanulmányi átlag alapján. A kialakult lista felső ötven százaléka részesül ösztöndíjban, ennek mértéke a tanulmányi átlaggal arányos. A jogosultak a tanulmányi ösztöndíjat automatikusan megkapják a Neptunban megadott számlaszámra, minden más juttatásra viszont pályázni kell. Az első félévben nincs tanulmányi ösztöndíj, hiszen nincs mi alapján kiszámítani az átlagot.

Schöpf-Merei Ágost ösztöndíj (Rendszeres szociális támogatás)
Szociális helyzet alapján kérelmezhető havi támogatás, a kérelmeket karonként azonos pontrendszer alapján bírálják el. Erre a támogatásra már a tanulmányaik legelső félévében is pályázhatnak a hallgatók. Ennek részleteiről Neptun üzenetben kapnak majd értesítést, valamint a HÖK-höz tudnak segítségért fordulni kérdéseikkel.

Alaptámogatás
A támogatásra kizárólag elsőéves hallgatók pályázhatnak, csak abban az esetben, ha először iratkoznak be felsőoktatási intézménybe. Alapvetően szociális helyzet alapján ítélik oda a támogatást – a rendszeres szociális támogatáshoz hasonló rendszer szerint -, melyet egy féléven át kap a hallgató.

Szentágothai János ösztöndíj (Közéleti ösztöndíj)
A tanulmányok mellett végzett közéleti tevékenységet, azaz a HÖK-höz kapcsolódó munkákban való részvételt jutalmazza havonta.

Szakmai, tudományos ösztöndíj
Az elmúlt évben nyújtott tudományos teljesítményért, például a Tudományos Diákköri Konferencián elért helyezésért, demonstrátori munkáért lehet megkapni.

Rendkívüli szociális támogatás
Rendkívüli esemény, például súlyos baleset vagy betegség, haláleset, gyermekvállalás okán pályázható meg. Az elbírálás egyéni módon történik.


Kultúra, sport

KULTÚRA, SPORT

Az egyetem számos könyvtárral rendelkezik, ezek a tanulmányok folyamán nemcsak könyvállományukkal, hanem olvasó- és géptermeikkel is segítik a hallgatókat. A Központi Könyvtár mellett működik kari könyvtár az Egészségtudományi Karon, az Egészségügyi Közszolgálati Karon, a Fogorvostudományi Karon és a Pető András Karon is. Emellett saját könyvtára van az Elméleti Orvostudományi Központnak és egyes intézeteknek, klinikáknak is.

A tanulás mellett az egyetem szabadidős és rekreációs programokat, illetve kedvezményeket kínál a hallgatóknak. A gólyáknak szóló események mellett különböző kulturális, sport- és tudományos rendezvényeket, klubokat és programokat szerveznek a hallgatói szervezetek.

Az egyetem színházakkal, múzeumokkal, sporthelyszínekkel áll szerződésben, így a hallgatók (és egyetemi munkatársak) kedvezményesen vásárolhatnak jegyeket, napi belépőket vagy bérleteket a partnereknél. A hallgatók a diákigazolványuk bemutatásával 10-30 százalékos állandó és időszaki kedvezményeket vehetnek igénybe.