A tanévnaptár az adott tanév időbeosztását tartalmazza. Meghatározza a regisztrációs időszak, a szorgalmi időszak, a vizsgaidőszak és a záróvizsga-időszak kezdő és zárónapját, valamint a pótzáróvizsga, pótbeiratkozás napját. A tanévnaptárt a karok és a hallgatói önkormányzat véleményét kikérve a rektor fogadja el. 
A tanévnaptárt minden kar a saját honlapján teszi közzé.

A kari tanévnaptárAk:

Általános Orvostudományi Kar  
Egészségügyi Közszolgálati Kar 
Egészségtudományi Kar
Fogorvostudományi Kar
Gyógyszerésztudományi Kar
Pető András Kar