Feketéné dr. Szabó Éva, stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes

Születési hely, idő: 
Tapolca, 1964. május 7.

Felsőfokú tanulmányok:

 • ELTE Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Doktori Iskola (1998 –  2005)
 • ELTE Bölcsészettudományi Kar, pedagógia szakos előadó (1987 –  1990)
 • MPANNI, konduktor szak (1982 –  1986)

Szakmai előmenetel:

2020 –   Stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes
2017 –   Általános dékánhelyettes (PAK)
2017 –   Konduktív Pedagógiai Központ igazgatója (PAK)
2014 –  2017 Általános rektorhelyettes (PAF)
2012 – 2014 Oktatási rektorhelyettes (MPANNI)
2011 –  főiskolai tanár (MPANNI)
2010 – 2012 Mb. ált. és oktatási rektorhelyettes (MPANNI)
2008 – Konduktív Pedagógiai Intézet igazgatója (MPANNI)
2008 – Szakfelelős (tanító szak) (MPANNI)
2006 –  2011

Főiskolai docens (Konduktív pedagógiai Tanszék) (MPANNI)

2000 –  2006

Főiskolai adjunktus (Konduktív Pedagógiai Tanszék) (MPANNI)

1995 –  2000

Főiskolai tanársegéd (Konduktív Pedagógiai Tanszék) (MPANNI)

1986 –  1992

Konduktor (MPANNI)

1982 –  1986

Konduktor gyakornok, konduktor jelölt (MPANNI)

 

Oktatói tevékenységek:

Oktatott tantárgyak:

 • Motoros diszfunkciók (I. évfolyam)
 • A kommunikáció fejlesztése (III. évfolyam tanító és óvoda szakirány)
 • Folyamatos szakmai gyakorlat (tanító és óvoda szakirány)
 • Tanítási gyakorlat (tanító szakirány)

Szabadon választott tantárgyak:

 • Az integráció gyakorlata
 • Filmfeldolgozások neurológiai kórképek esetében
 • Esetelemzések (pedagógiai esetelemzések)
 • Segédeszközök

Oktatási, oktatás-fejlesztési, kutatási feladatok:

 • A konduktív pedagógia elméleti tárgyai tartalmi megújításának ösztönzése, oktatásának fejlesztése
 • Szakmai protokollok fejlesztése
 • Publikációs tevékenység támogatása, koordinálása, feltételek, körülmények biztosítása
 • A folyamatos szakmai gyakorlat alakítása, megújítása, monitorozás a gyakorlatban részt vevő oktatók, konduktorok, bizottságok, hallgatók bevonásával
 • Folyamatos kapcsolattartás a konduktív nevelést megvalósító konduktorok széles körével (csoportvezetők, gyakorlatvezetők, módszertani csoportvezetők stb.)
 • A konduktív nevelési gyakorlattal kapcsolatos kutatások ösztönzése, ennek érdekében együttműködés a kar minden oktatójával, minden egységével. Részvétel a K+F projektek szakmai anyagának kidolgozásában, illetve szaktanácsadás, szakértés a szakmai anyagok tekintetében
 • Szakfelelősként, intézetigazgatóként, évfolyamfelelősként a konduktor alapszak tantárgyainak, ill. gyakorlatainak folyamatos monitorozása, a változtatási, fejlesztési javaslatok összehangolása
 • Terminológiai egyeztetés a társszakmákkal, intézményen belül és kívül
 • A konduktor MA követelményrendszerének, tudástartalmának, tananyag kidolgozásának ösztönzése, biztosítása
 • Az órarend elkészítésének felügyelete, prioritások biztosítása
 • A harmadik specializáció szakmai tartalma és tananyaga kidolgozásának támogatása, részvétel a tananyag-fejlesztő tevékenységben
 • Képzési és kimeneti követelmények kidolgozása (harmadik specializáció MA)
 • A hallgató általi oktatói értékelés szempontjainak kidolgozása, az értékelés kivitelezésének folyamatos támogatása

Nemzetközi képzésben, továbbképzésben végzett oktatói tevékenységek:

 • Gyakorlatvezetői és szaktanácsadói feladatok: Málta, Belgium, Németország, Spanyolország, Egyiptom, Egyesült Királyság, Brazília, Kína
 • Külföldi oktatási feladatok: Belgium, Izrael, Spanyolország, USA

Tudományos tevékenység:

 • Orthopéd műtétek előfordulása cerebrálparetikus gyermekek körében (összehasonlító vizsgálat)
 • A grafomotoros képességek jelentősége az integráló nevelésben
 • Orthopéd műtétek előfordulása cerebrálparetikus gyermekek körében
 • A hallgatók általi oktatói értékelés szempontjainak kidolgozása
 • Módszertani film készítése: A cerebrálparetikus gyermekek íróeszköz-használata
 • A komduktor hallgatók felkészítése a cerebrálparetikus gyermekek sikeres intgráló nevelésére
 • Grafomotoros fejlesztés lehetőségei (tananyag-fejlesztés)
 • Grafomotoros fejlesztés lehetőségei cerebrálparetikus gyermekek esetében a konduktív nevelés eszközeivel
 • Kutatási téma: Integrációs nevelési gyakorlat
 • Módszertani/bemutató film: Cerebrálparetikus gyermekek tünetei

Pályázati tevékenység:

 • Apertus pályázat távoktatási tananyag kidolgozása (Pető Feladattár szerkesztése, Képes konduktív nevelési szótár elkészítése)
 • HEFOP 2.1.2.: A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének támogatása intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén (elméleti és gyakorlati tantárgyelemek kidolgozása)
 • HEFOP 3.3.1.: A felsőoktatás tartalmi és szerkezeti fejlesztése (tantárgyi programok készítője)
 • Grundtvig pályázat (MPANNI részéről szakmai tanácsadó)
 • Leonardo pályázat (MPANNI állandó képviselője öt résztvevős európai pályázat keretében a konduktív nevelés minőségi sztenderdjeinek kidolgozására folyamatos egyeztetés mentén)
 • TÁMOP 5.4.4. Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése (részvétel)
 • Comenius program: Evidence-based conductive practice (szakértő az MPANNI/ PAF képviseletében)

Nyelvismeret:

 • Angol középfokú nyelvvizsga
 • Német lektorátusi vizsga

Részvétel belső bizottságok munkájában, közéleti feladatok

 • Diákjóléti Bizottság tagja
 • Film-stratégiai Bizottság elnöke
 • Gyakorlati Képzési Bizottság tagja
 • Fegyelmi Bizottság tagja
 • Tudományos Bizottság tagja
 • Minőségfejlesztési Munkacsoport (vezető)
 • Szenátusi tagság (oktatói képviselet)
 • Konduktor MA képzés előkészítő munkacsoport vezetője
 • Évfolyamfelelős (III. évfolyam)

Szakmai társasági tagság

 • A Konduktív Pedagógiai Rendszer Nemzetközi Pető András Társasága (elnök)
 • Európai Konduktorok Egyesülete (ECA, alelnök)
 • Magyar Pedagógiai Társaság (Konduktív Pedagógiai Szekció elnöke)
 • Országos Rehabilitációs Társaság
 • Magyar Konduktorok Egyesülete
 • Tanító- és Óvóképző Dékáni Kollégium (tag)

Szakmai elismerések

2006 Az év konduktor oktatója
2005 Konduktív Nevelésért Érdemrend
1997 Főigazgatói Dicséret
1989 Miniszteri Dicséret

 

 

← Vissza a vezető tisztségviselőkhöz…