Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - október 03.
539661 Összes oltás

Bednárikné dr. Dörnyei Gabriella, Egészségtudományi Kar, dékán

Felsőfokú tanulmányok: 

 • 1985-1988 Budapesti Műszaki Egyetem, Vegyészmérnöki Kar, Szerves és Biológiai Vegyipari Szak, Budapest, vegyész üzemmérnök
 • 1988-1990 Budapesti Műszaki Egyetem, Vegyészmérnöki Kar, Biológusmérnök    Szak, Budapest, okleveles biológusmérnök

Tudományos fokozat:

 • A biológiai tudomány kandidátusa (PhD) (2000)
  A disszertáció címe: Vénák és venulák tónusának intrinzik szabályozó mechanizmusai – az endothelium szerepe

Munkahelyek:

1990-1996 A Magyar Tudományos Akadémia tudományos továbbképzési ösztöndíjasaként (Tudományos Minősítő Bizottság (II. Biológiai Szakosztály)): SOTE, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Kisérleti Kutató – II. Élettani Intézet
1996-2008 Tudományos munkatárs, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Kisérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet
2008-2012 Főiskolai docens, Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Morfológiai és Fiziológiai Tanszék
2012- Főiskolai tanár, Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Morfológiai és Fiziológiai Tanszék
2013- Tanszékvezető, Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Morfológiai és Fiziológiai Tanszék
2016-2020 Tudományos dékánhelyettes, Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar
2020- Dékán, Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar 

      
Külföldi tanulmányutak:

 • 1992. Department of Physiology, University of Birmingham, Birmingham B15 2TT, UK
 • 1993-1997. New York Medical College, Department of Physiology, Valhalla, New York 10595, USA
 • 2016. Shanghai Jiao Tong University School of Nursing, Shanghai, China, Traditional Chinese Medicine and Chinese Culture 17 hours course
 • 2019. Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Erasmus mobility program

Oktatási tevékenység:

 • Orvosi élettan magyar- és angol nyelven (gyakorlatok, konzultációk)Klinikai kardiovaszkuláris fiziológia választható fakultációs kurzus vezetés (tantermi előadás)
 • Alkalmazott kémia tantárgyfelelős
 • Alkalmazott kémia tantárgyfelelős (tantermi előadások)
 • Alkalmazott élettan és kórélettan tantárgyfelelős
 • Alkalmazott élettan és kórélettan (tantermi előadások, gyakorlatok)
 • Fejezetek a vénás keringés és hemodinamika tárgykörből (választható kurzus, tantermi előadások)
 • TDK témavezetői tevékenység, diplomamunkák és rektori pályamunkák készítésének irányítása
 • Mentori feladatok ellátása

Témavezetés TDK előadásokban, rektori pályázatokban, szakdolgozatokban:

 1. Tóth Mária (SE ÁOK IV. II. Klinikai Kisérleti Kutató – II. Élettani Intézet)
  SE-ÁOK Tudományos Diákköri Konferencia, 1992 (2. helyezés)
 2. Kovács Viktória, Horváth Andrea (SE ÁOK IV. Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet)
  SE-ÁOK Tudományos Diákköri Konferencia, 2000 (Rektori dícséret)
 3. Prigya Orsolya (SE ÁOK IV. Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet): A vena saphena miogén tónusa fokozódik egy hetes kísérletes orthosztázis után, SE-ÁOK Tudományos Diákköri Konferencia, 2005.
 4. Prigya O. (SE ÁOK IV.): Milyen gyorsan augmentálódik kísérletes orthosztázis hatására a miogén tonus a vena saphenában. Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle (Marosvásárhely), 51/suppl. 1: 16, 2005.

2008 óta az SE-ETK-n:

 1. Németi Ádám: Kollaterális ágrendszer kialakulása a patkány vena saphena krónikus szűkítésének hatására (a varikozitás betegség egy lehetséges modellje), 2010.
  Nívódíj, HÖK különdíj, részvétel a jubileumi XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián, dékáni dícsérő oklevél
 2. Németi Ádám, Dobai Attila: Tartós gravitációs terhelés hatása patkány véna saphena kollaterális ágrendszerére varikozitás modellben, 2011.
  Nívódíj, részvételi lehetőség a 2013-as Országos Tudományos Diákköri Konferencián
 3. Németi Ádám: Orthosztatikus terhelés hatása patkány v. saphena kollaterális ágrendszerére varikozitás modell késői szakaszában, 2012.
  Nívódíj, részvétel a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián, dícsérő oklevél
 4. Németi Ádám: Az angiogenezis biomechanikai sajátosságai (rektori pályázat) 2012.
  (Dícséret, szakdolgozat azonos címmel, 2013)
 5. Sevcsik Orsolya, Sziráki Zsófia, Varga Dóra: A gravitációs terhelés és a véna saphena leszorításának egyidejű hatása patkány varikozitás modellben, 2013.
  A Gyógytornászok Társaságának különdíja, részvételi lehetőség a 2015-ös Országos Tudományos Diákköri Konferencián
 6.  Sevcsik Orsolya, Sziráki Zsófia, Varga Dóra A gravitációs terhelés és a véna saphena leszorításának egyidejű hatása patkány varikozitás modellben, Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Semmelweis Egyetem-ETK
  Budapest, 2015.
 7. Sziráki Zsófia: A véna saphena oldalágainak morfológiai sajátságai patkány varikozitás modellben, 2015.
  Szakmai Nívódíj, pót részvételi lehetőség a 2015-ös Országos Tudományos Diákköri Konferencián
 8. Nitsch Attila: Tartós gravitációs és antigravitációs hatások az érrendszer működésére, szakdolgozat, 2015.
 9. Majsai Virág, Gulyás Máté, Alexander J. Fees: A vénafal szerkezetének módosulása varikozitás modellben patkányban, 2019.
  Nívódíj, részvételi lehetőség a 2019-es Országos Tudományos Diákköri Konferencián
 10.  Majsai Virág: Nyomás és áramlás szerepe az alsó végtagi vénás varikozitás kialakulásában – Vénás szűkület, életmód, terhesség lehetséges hatásai, szakdolgozat, 2020.

Opponensi, bírálói tevékenység:

 1. Szénási Annamária: Idegrendszeri éretlenség vizsgálata és fejleszthetősége
  (rektori pályamunka), bíráló, 2012.
 2. Balla Petra: Nagyartériák viszkoelaszticitása (MSc diplomadolgozat), bíráló, 2013.
 3. Valasek Tamás: A derékfájdalom következtében kialakuló funkciócsökkenés vizsgálatának lehetőségei validált, önkitöltős állapotfelmérő kérdőívek segítségével (doktori értekezés), opponens, 2014.
 4. Dr. Módos dezső: A jelátviteli hálózatok regulációja és tumorokban való vizsgálata (PhD értekezés), opponens, 2017.

Doktori szigorlati-, PhD-, habilitációs védési bizottsági tagság:

 1. Dr. Lux Árpád: Nitrogén monoxid által közvetített kardioprotekció a szívizom iszkémiás károsodása és a sportszív kialakulása során (PhD értekezés), PhD védés bizottság titkára, 2016.
 2. Orbán Csaba: T lymfocita káliumcsatorna funkció gyermekkori Crohnbetegségben (PhD értekezés), PhD védés bizottság titkára, 2017.
 3. Dr. Iring András, PhD szigorlat bizottsági tag, 2017.
 4. Lefkovics Eszter: Perinatális időszakban jelentkező depresszív és szorongásos zavarok és hatásuk az anyai percepcióra (PhD értekezés), PhD értekezés munkahelyi vitája, bizottság elnöke, 2018.
 5. Dr. Sydó Nóra: The role of electrocardiography and exercise testing int he assessment of cardiovascular risk in athletes and non-athletes (PhD értekezés), PhD védés bizottság titkára, 2018.
 6. Bartusné Dr. Szmodis Márta: A rendszeres fizikai aktivitás morfológiai, fiziológiai és pszichoszomatikus hatásainak átfogó vizsgálata gyermek- és fiatal felnőtt korban (Habilitációs értekezés), habilitációs bizottság tagja, 2019.

Pályázatok bírálói feladatainak ellátása:

 1.  OTKA pályázatok bírálata
 2. Az SE Tudományos Tanács tagjaként az egyetemi tudományos pályázatok bírálata, 2016-
 3. Új Nemzeti Kiválósági Program ETK pályázatok szakértői feladatainak ellátása, 2017, 2018

Szakfolyóiratok bírálói feladatainak ellátása:

 • Physiology International
 • Deveplopments in Health Sciences
 • Phlebology

Konferencia szervezés:

 • Komparatív Egészségtudományi Szimpózium I. „Kiemelkedő korai mozgásfejlesztési módszerek” 2017. május 12., SE-Egészségtudományi Kar, Budapest, szervező, levezető elnök
 • Komparatív Egészségtudományi Szimpózium II. „Egészséges és aktív idősödés – Új eredmények a prevenció és a rehabilitáció területén”, 2018. május 18., SE-Egészségtudományi Kar, Budapest, szervező, levezető elnök
 • Komparatív Egészségtudományi Szimpózium III. „A humánus öregedés”, 2018. december 14., SE-Egészségtudományi Kar, Budapest, szervező, levezető elnök
 •  IV. Komparatív Egészségtudományi Szimpózium IV. „Preeclampsia: a molekuláktól az anyák ápolásáig” (a Semmelweis250 rendezvénysorozat részeként), 2019. november 15., SE-Egészségtudományi Kar, Budapest, szervező, levezető elnök

Tudományos és egyéb szervezeti- és szerkesztőbizottsági tagságok:

1991- Magyar Élettani Társaság
2000- A Magyar Tudományos Akadémia Molekuláris Biológiai, Genetikai és Sejtbiológiai Tudományos Bizottság, köztestületi tag
2005- Magyar Mikrocirkulációs és Vaszkuláris Biológiai Társaság
1999-2011        Acta Physiologica Hungarica, Assistant Editor
2012- Acta Physiologica Hungarica (2016-tól Physiology International), Associate Managing Editor
2013- SE-ETK Kari Tanács, tag
2013-2018 SE-ETK Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, elnök
2013- SE-ETK Tehetségtanács, tag
2014 SE Lakáscélú Munkáltatói Kölcsönigényeket Elbíráló Bizottság, tag
2015-2019 SE Tudományos Diákköri Tanács, tag
2019- SE Tudományos Diákköri Tanács, Vas utcai tömb intézeteinek képviselője
2015 Önköltség-számítás project ETK munkacsoport, tag
2015-2018 SE Felülbírálati Bizottság, tag
2016- SE Egyetemi Tudományos Tanács, ETK képviselő
2016- SE Kínai Kapcsolatokért Felelős Bizottság. ETK képviselő
2017- Egészségügyi Tudományos Tanács Hagyományos Kínai Gyógyászat Bizottság, tag
2017-2019 SE Szenátus, ETK képviselő
2019- SE Szenátus, ETK képviselő
2017- Semmelwes Tudományos és Innovációs Alap Tanácsa, ETK képviselő
2018- SE Alumni Igazgatótanács, tag
2018- SE-ETK tudományos kapcsolattartó (Special Person of Contact COHEHRE Research – Consortium of Institutes of Higher Education in Health and Rehabilitation in Europe)
2018- Developments in Health Sciences, Szerkesztőbizottsági tag
2018 SE Egyetemi Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, átmeneti bizottság, alelnök
2018- SE ETK Jegyzet Bizottság, tag
2019- Semmelweis250 Operációs Bizottság, tag
2019- SE Doktori Tanács Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság, elnök
2019- Testnevelési Egyetem Habilitációs Bizottsás, tag

Kitüntetések:

 • 2015  Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő egyetemi kitüntetés
 • 2015  Mentorkupa díj kari kitüntetés

GYES/GYED időszakok 3 gyermekkel

 • 2000-2002 között
 • 2005-2008 között

Nyelvvizsga:

 • Angol középfokú (C típusú) vizsga (1997)

Tudományos közlemények:

A közlemények teljes hiteles listája az MTMT-ben…

ORCID ID: 0000-0001-7007-6252

← Vissza a vezető tisztségviselőkhöz…