Dr. Zelkó Romána, Gyógyszerésztudományi Kar, dékán

Születési hely, idő:
Budapest, 1968. május 16.

Végzettség, tudományos fokozatok:
1991. gyógyszerész oklevél (109/1991)
1993. egyetemi doktori fokozat (17/1992-93)
1995. gyógyszertechnológus szakképesítés (100/1995)
1996. Ph.D. fokozat (48)
2003. habilitáció gyógyszertechnológia, Semmelweis Egyetem (210)
2004. minőségbiztosítás szakképesítés (435/2004)
2008. MTA doktora tudományos cím (4748)
2014. klinikai gyógyszerészet szakképesítés (57/2014)
2014. gyógyszerellátási gyógyszerészet szakképesítés (61/2014)

Intézeti tagság:
1991- 2000. Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Gyógyszerészeti Intézet
egyetemi gyakornok, tanársegéd, adjunktus
2000- Semmelweis Egyetem, Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet, Galenusi Laboratórium vezetője, egyetemi adjunktus, egyetemi docens
2003-2009. GYTK dékánhelyettes
2004 – Intézetigazgató-helyettes
2005. július 1- Intézetigazgató
2009. szeptember 1- egyetemi tanár
2013. július 1 – dékán
2017 – Gyógyszertudományok Doktori Iskola vezetője

Oktatási tevékenység:
1991-2000. Gyógyszertechnológia (gyógyszerészhallgatóknak magyar és angol nyelven), TDK hallgatók foglalkoztatása (kutatási témában), szakdolgozatok témavezetése,
Ipari gyógyszertechnológia (előadás tartása magyar és angol nyelven)
2001-2017 „A minőségbiztosítás gyógyszerészeti vonatkozásai” Ph.D. kurzus vezetése
2001- Gyógyszerügyi ismeretek (gyógyszerészhallgatóknak magyar és angol nyelven,
jegyzetkészítés, tankönyvírás)
Szakképzési és továbbképzési előadások tartása gyógyszerészeti minőségbiztosítás témakörökben
PhD témavezetés – 12 sikeresen megvédett értekezés témavezetője

Tanulmányutak:
1996. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, 3 hónap, Genti Egyetem (Belgium) Gyógyszertechnológiai Laboratórium
Kutatási téma: Szubsztrát-kötőanyag interakciók vizsgálata model-granulátum rendszerekben
1997-1998. Soros ösztöndíj, Genti Egyetem, 5 hónap
1999- Genti Egyetem, kutatási meghívás, 3 hónap
Kutatási téma: Amorf polimer kötőanyagok fizikai öregedésének vizsgálata az entalpiarelaxáció követésével

Kitüntetések, elismerések:
1994. “Dr. Mozsonyi Sándor Alapítvány” pályázata oktatói kategória I. díj
1998. Rektori dicséret
1999-2002. MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
“Hatóanyag-segédanyag interakciók jelentősége szilárd gyógyszer-készítmények formulálása során”
2003. Semmelweis Egyetem Kiváló Oktató
2006. Sanofi-Aventis Magyar Kutatási Díj
2007. Aesculap Alapítvány kiváló kutatói díj
2011. Hugonnai Vilma Emlékérem, Semmelweis Egyetem
2014. Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kempler Kurt Emlékérme

Tudományos szervezeti tagság:
1996-2000. Magyar Gyógyszerészeti Társaság, Gyógyszertechnológiai Szakosztály titkára
2000- Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszertechnológiai Szakosztály vezetőségi tag
1996- MTA Szerves és Gyógyszeranalitikai Munkabizottság tagja
1997- MTA Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Munkabizottság tagja
1997- Royal Pharmaceutical Society Pharmaceutical Sciences Group tagja
2006- MTA Gyógyszerésztudományi Osztályközi Állandó Bizottság tagja
2007- European Pharmacopoeia Commission FRC Working Group tagja
2008- MGYT Tudományos és Szakmai Bíráló Bizottság tagja

Felelős szerkesztő:
2005 – Acta Pharmaceutica Hungarica

Főszerkesztő:
2019 – Acta Pharmaceutica Hungarica

Szerkesztőbizottsági tagság:
1999-2005. Gyógyszerészet
2000. A VIII. Magyar Gyógyszerkönyv Szerkesztőbizottsága Kémiai Albizottságának tagja
2004. A FoNo VII. gyógyszerészi szerkesztőbizottságának tagja
2010- International Journal of Pharmaceutical Investigation
(https://www.jpionline.org/index.php/ijpi/about/editorialTeam)
2019 – Pharmaceutics
(https://www.mdpi.com/journal/pharmaceutics/editors)

Szakmai megbízatások:

2004-2009 Gyógyszerellátási Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium tagja
2007- Semmelweis Egyetem Gyógyszerterápiás Bizottság társelnöke
2009- 2011 Kórházi-Klinikai Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium tagja
2010- Semmelweis Egyetem Habilitációs Bizottságának tagja
2011-2016  Kórházi klinikai gyógyszerészet szakmai kollégium tagozat tagja
2012- MTA Kémiai Doktori Bizottság tagja
2016- BME VBK Kémiai, Bio-, Környezet- és Vegyészmérnöki Tudományok Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács teljes jogú külső tagja
2017 – CELSA Research Fund Értékelő Bizottság tagja (gyógyszerészeti tudomány, Leuven)

Közéleti tevékenység:
1999- “Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért” közhasznú szervezet
kuratóriumának titkára
2007- “Dr. Rácz István Alapítvány” kuratóriumának tagja
2017 – 21 Nő az Egészségügyért Alapítvány tagja

Tudományos érdeklődés:
A segédanyag-öregedéssel együtt járó molekulaszerkezeti változások vizsgálata a gyógyszerforma fizikai stabilitásával összefüggésben. Polimer gyógyszerhordozók mikro- és makroszerkezete, valamint a funkcióval összefüggő tulajdonságai közötti összefüggések feltárása, a segédanyag-kiválasztás optimalizálása a preformuláció során. Innovatív technológiájú polimer alapú gyógyszerhordozók fejlesztése és vizsgálata.

Tudománymetriai adatok:
Erre a linkre kattintva érhető el a Magyar Tudományos Művek Tára közhitelű adatbázisa.
Tovább Dr. Zelkó Romána műveinek listájához az MTMT adatbázisban…

 

← Vissza a vezető tisztségviselőkhöz…