Dr. Kellermayer Miklós Sándor Zoltán
Általános Orvostudományi Kar, dékán

Születési hely, idő: 
Pécs, 1964. július 17.

Családi állapot:
nős, 5 gyermek édesapja

Tanulmányok:
1988, Általános Orvosdoktor (No. 69-66/1988), Pécsi Orvostudományi Egyetem
1998, Ph.D., orvostudomány (No. 117-3/1998), Pécsi Orvostudományi Egyetem
2008, MTA Doktora, Magyar Tudományos Akadémia
2004, Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar – habilitáció

Szakmai tapasztalat:

1983-88

Tudományos Diákkör. Téma: Mikrotubulusok szerkezete és molekuláris dinamikája; EPR spektroszkópia és elektronmikroszkópia

POTE Központi Kutató Laboratorium Témavezetők: Dr. Belágyi József és Dr. Trombitás Károly

1988-89

MTA TMB Ösztöndíj; Biofizika és Sejtbiológia; Harántcsikolt izom citoszkeletális rendszerének szerkezete és molekuláris dinamikája

POTE Biofizikai Intézet Témavezető: Dr. Tigyi József

1989-93

Posztdoktorális kutató; In vitro  aktomiozin motilitás vizsgálata fluoreszcencia videomikroszkópiával

Center for Bioengineering, University of Washington Seattle, Washington, USA Témavezető: Gerald H. Pollack, Ph.D.

1993-95

Egyetemi tanársegéd; Biológiai motilitás, elektronmikroszkópia, digitális képanalízis

POTE Központi Kutató Laboratorium

1995-97

‘Research Associate’ A titin molekuláris biofizikája. Optikai csipesz fejlesztése egyedi titin molekula megnyújtására

Dept. Veterinary Comparative Anatomy, Pharmacology and Physiology, Washington State University, Pullman, WA USA

1998-2000

Egyetemi adjunktus

POTE Biofizikai Intézet

2000.01-03

‘Visiting professor’ Erővisszacsatolású atomerőmikroszkóp fejlesztése titin molekula megnyújtására

Dept. Veterinary Comparative Anatomy, Pharmacology and Physiology, Washington State University, Pullman, WA USA

2000-2008

Egyetemi docens, csoportvezető, Nanobio-technológiai és Egymolekula Biofizika

PTE ÁOK Biofizikai Intézet

2008-tól

Intézetigazgató

Semmelweis Egyetem ÁOK Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet

2009-től

Egyetemi tanár

Semmelweis Egyetem

2009-12

Tudományos, Innovációs és nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettes

Semmelweis Egyetem

2013-15

Oktatásért felelős dékánhelyettes

Semmelweis Egyetem ÁOK

2019-

Dékán

Semmelweis Egyetem ÁOK

Kutatási érdeklődés: 

 • Egyedi molekula módszerek fejlesztése és alkalmazásai.
 • Citoszkeletális filamentumok és motorfehérje működése, nanomechanikája.
 • Amiloid fibrillumok nanobiológiája.
 • Képalkotás és nanomanipuláció in vivo rendszerekben.
 • Vírusok nagyfelbontású szerkezete, működése, mechanikai tulajdonságai.
 • Membrán rendszerek szerkezete és nanomechanikája.

Oktatási tapasztalat:

 1. 1988-89 Meghívott óraadó, Biológia angol nyelven, Pécsi Apáczai Csere János Nevelési Központ Gimnázium, kétnyelvű oktatási program
 2. 1991 Vendégelőadó, Cellular Biomechanics, Graduate course in Bioengineering University of Washington, Seattle, WA, USA
 3. 1993-98 Előadó, gyakorlatvezető és vizsgáztató, Biometria, Orvosi egyetemi alaptantárgy, POTE
 4. 1994-1999 Kurzusvezető, Orvosbiológiai fénymikroszkópia és számitógépes képanalizis. Kreditpontos kurzus, POTE
 5. 1998-2008 Gyakorlatvezető, előadó és vizsgáztató, Biofizika, Orvosi egyetemi alaptantárgy, POTE, PTE és SE, Magyar és angol nyelven.
 6. 1998-1999 Kurzusvezető, Celluláris biomechanika. A biológiai mozgás celluláris és molekuláris alapjai. Kreditpontos kurzus, POTE.
 7. 1999-2008 Molekuláris Biomechanika, Ph.D. kurzusvezető, Ph.D. program, PTE ÁOK
 8. 1999-2008 Orvosbiológiai Digitális képanalízis, Ph.D. kurzusvezető, Ph.D. program, PTE ÁOK
 9. 2003-2008 Kurzusvezető (Dr. Nyitrai Miklóssal), Citoszkeleton kreditpontos kurzus. PTE ÁOK
 10. 2003-2008 Kurzusvezető, Nanobiotechnológia kreditpontos kurzus. PTE ÁOK
 11. 2008-tól Előadó, gyakorlatvezető, vizsgáztató, Orvosi Biofizika, egyetemi alaptantárgy, Semmelweis Egyetem.
 12. 2008-tól Előadó, Biostatisztika és informatika, egyetemi alaptantárgy, Semmelweis Egyetem.
 13. 2008-tól PhD kurzusvezető, Orvosbiológiai fénymikroszkópia és számítógépes képanalízis. Semmelweis Egyetem, Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola.
 14. 2009-től BME egészségügyi mérnök MSc program. Előadó.
 15. 2011-től PPKE Orvosi Biotechnológia MSc Programban: Fehérjék és fehérjehálózatok, ill. Az élő sejt fizikai biológiája kurzusok vezetője és előadója.
 16. 2011-től Képalkotó modszerek egyetemi alaptantárgy, magyar és angol nyelven. Semmelweis Egyetem. Előadó.
 17. 2018-tól PPKE ITK Orvosi Biotechnológia MSc Program szakfelelőse.

Díjak, ösztöndíjak: 

 1. 1981 National Honor Society of the USA Award in Chemistry
 2. 1984 POTE Anatómiai Szövettan Verseny, I. helyezés
 3. 1984-1988 Magyar Népköztársasági Ösztöndíj
 4. 1985 Országos TDK Konferencia, Budapest, I. díj
 5. 1987 Országos TDK Konferencia, Pécs, I. díj
 6. 1988 Rektori Pályamunka, Kiemelt I. díj
 7. 1988 Orvosi diploma: Summa cum laude
 8. 1988 A Magyar Biológiai Társaság „Verzár Frigyes” Pályadíja
 9. 1988-1989 Magyar Tudományos Akadémia TMB Ösztöndíj
 10. 1991-1993 American Heart Association, Washington Affiliate, Posztdoktorális Kutatói Ösztöndíj
 11. 1994 American Biophysical Society Kongresszusi Ösztöndíj
 12. 1998 Kovács Tibor díj, Magyar Élettani Társaság
 13. 1998 Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj, Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért
 14. Bolyai János posztdoktori ösztöndíj, Magyar Tudományos Akadémia
 15. 1999 American Biophysical Society Kongresszusi Ösztöndíj
 16. 2001-2005 HHMI International Research Scholarship
 17. 2001 Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj
 18. 2003-2005 Széchenyi Ösztöndíj
 19. 2005 MTA PAB Legjobb Előadó díj, Pannon Tudományos Napok
 20. 2006 PTE Publikációs Díj
 21. 2009 Sanofi-Aventis/Chinoin Kutatói Díj
 22. 2013 Huzella Tivadar Díj, Semmelweis Egyetem
 23. 2016 Kerpel-Fronius Ödön-díj, Semmelweis Egyetem
 24. 2017 Merit-díj, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
 25. 2018 Merit-díj, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
 26. 2018 Kiváló PhD témavezető, Semmelweis Egyetem
 27. 2019 Publikációs díj, Semmelweis Egyetem
 28. 2019 Merit-díj, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
 29. 2020 Merit-díj, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
 30. 2021 Merit-díj, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
 31. 2022 Merit-díj, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
 32. 2022 Magyar Érdemrend Tisztikereszt
 33. 2023 Merit-díj, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

Társasági tagság:

 1. Magyar Mikroszkópos Társaság (1989 óta)
 2. European Society for Microscopy (1989 óta)
 3. American Biophysical Society (1991 óta)
 4. American Association for the Advancement of Science (1995-től)
 5. Magyar Biofizikai Társaság (1998-tól)
 6. Magyar Biokémiai Egyesület (2001-től)
 7. New York Academy of Sciences (2004-től)
 8. European Society for Muscle Research (1994-től)
 9. American Society for Biochemistry and Molecular Biology (2005-től)
 10. Academia Europaea (2019-től)
 11. Szent István Tudományos Akadémia (2022-től)

Témavezetőként folyamatban lévő pályázatok:

 1. NKFIH K135360. In situ structre and mechanics of the giant muscle protein titin. Témavezető 2020-2024. 47.8MFt.
 2. ELKH-SE Biofizikai Virológia Kutatócsoport (csoportvezető). 2022-2027. 230 MFt.
 3. NKFIH K143321. Bakteriofág életciklus biofizikája. Témavezető. 2022-2026. 47.988 MFt.

Témavezetőként elnyert pályázati támogatások:  ~1.6 Mrd Ft

Publikációs aktivitás:

Folyóiratcikkek száma (MTMT):
Kumulatív impakt faktor:
123
521

Összes idézés (MTMT):
Összes idézés (Google Scholar):
Független idézés (MTMT):
H-index (MTMT):
H-index (Google Scholar):

3949
5696
3148
32
38

Tudománymetriai adatok:
Tovább Dr. Kellermayer Miklós műveinek listájához az MTMT adatbázisban…

Konferenciaszervezői tevékenység:

 1. NATO Advanced Research Workshop. Biological, Biophysical and Theoretical Aspects of Polymer Structure and Transport. Bikal, 1999. Helyi szervező.
 2. European Muscle Conference, Elba, Olaszország, 2004. A Cytoskeleton szekció szervezője.
 3. Nemzetközi FEBS Konferencia, Budapest, 2005. A Single molecule biochemistry and mechanics szekció szervezője.
 4. International Conference on Molecular Recognition, Pécs, 2007. A Nanobiology szekció társszervezője.
 5. Országos Tudományos Diákköri Konferenciák 2009. Az Orvostudományi Szekció ügyvezető elnöke. Pécs, 2009. április 6-8.
 6. EURONANOFORUM 2011. Budapest, 2011. május 30-június 1. A szervezőbizottság tagja.
 7. Sümegi Membránkonferencia. 2011. május 17-20. A Nanotechnológia szekció társszervezője.
 8. Membrán-transzport konferencia. Sümeg, 2013. május 21-24. Főszervező.
 9. Magyar Biofizikai Társaság Kongresszusa 2015. Főszervező. 2015. augusztus 25-28.
 10. Membrán-transzport konferencia. Sümeg, 2017. május 16-19. A membránbiofizika szekció szervezője.
 11. European Muscle Conference 2018. Budapest, 2018. augusztus 30 – szeptember 3. Főszervező.

Szakmai bizottsági tagság:

 1. MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Fizikai és Csillagászati Tudományok Szakbizottsága, tag (2002-2008)
 2. MTA PAB Sejtbiológiai Szakbizottság, elnök (2005-2008)
 3. PTE ÁOK Kutatási és Fejlesztési Bizottság, tag (2003-2005)
 4. Egészségügyi Tudományos Tanács ETT-NIH Együttműködési Konzorcium Operatív Bizottság, tag (2004-2008)
 5. PTE ÁOK Kari Informatikai Bizottság, elnök (2006-2008)
 6. PTE ÁOK Könyvtárbizottság, tag (2006-2008)
 7. OTKA Infraindividuális Biológia I. zsűri, tag (2005-2008)
 8. Magyar Biofizikai Társaság, Molekuláris Biofizika Szekció, titkár (2007-től)
 9. PTE Egyetemi Tudományos Tanács, tag, 2007-2008
 10. PTE Egyetemi Informatikai Bizottság, tag, 2007-2008
 11. European Commission, NMP Expert Advisory Group, tag, 2008-2012.
 12. OTKA BIOIN zsűritag, 2014-től, elnök 2016-2017.

Választott testületi tag, tisztségviselő:

 1. MTA Biológiai Osztály, Biofizikai Bizottság, titkár, 2008-2014
 2. MTA Biológiai Osztály, Biofizikai Bizottság, elnök 2014-től
 3. Semmelweis Egyetem szenátusa, tag, 2013-2016.
 4. Semmelweis Egyetem szenátusa, tag, 2019-től.
 5. Eötvös Loránd Kutatóhálózat, irányító testület, tag, 2019-től.
 6. Nemzeti Laboratóriumok Szakmai Tanácsadó Testület, elnök, 2020-tól
 7. Magyar Biofizikai Társaság, elnök 2023-tól

Szerkesztőbizottsági tagság nemzetközi folyóiratban:

 1. Journal of Biochemical and Biophysical Methods (2004-2007)
 2. Central European Journal of Biology (2006-tól)
 3. Open Biomedical Engineering Journal (2007-től)
 4. Journal of Biophysics (2007-től)
 5. PLoS One (2011-2017)
 6. EPJ Techniques and Instrumentation (2013-tól)
 7. Journal of Biotechnology (2018-tól)

Iskolateremtő tevékenység:

Doktori Program, Iskola vezetése:

 • Celluláris és Molekuláris Biofizika Doktori Program. Semmelweis Egyetem, Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola. 2008-tól.

 • Elméleti és Transzlációs Orvostudományok Doktori Iskola vezetője, 2019-től.

Kutatási témavezetés:

13 megvédett PhD értekezés. Jelenlegi PhD hallgatók száma 4. Megvédett diplomamunkák száma 37. Díjnyertes TDK hallgatók száma 18. Témavezetett középiskolás kutatók száma 7. Témavezetett külföldi posztdoktorális kutatók száma 13.

Tehetséggondozás:

Kerpel-Fronius Sándor Tehetséggondozó Tanács tag, 2008-tól. Templeton Program Mentora (2015-2018). Mentorált hallgatók száma 16

Kutatási együttműködések:

9 hazai és 18 nemzetközi, pályázatokkal támogatott együttműködés.

← Vissza a vezető tisztségviselőkhöz…