Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. február 06.
545424 Összes oltás

Semmelweis Egészségügyi Kft.

semmelweis_kft_logo_kicsiA Semmelweis Egészségügyi Kft., melynek 100%-ban a Semmelweis Egyetem a tulajdonosa, az egyetem klinikai hátterét, valamint a klinikákon dolgozó nagy szakértelemmel és tapasztalattal rendelkező orvosait igénybe véve olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyeket az NEAK nem finanszíroz, vagy csak nagyon hosszú várakozási idő után lennének elérhetőek.

A szolgáltatásokat az egyetem klinikáin kialakított rendelőikben biztosítják, az egyetem jelenlegi és korábbi szakembereinek közreműködésével. 

Honlap: https://semmelweiskft.hu/
Ügyvezető: Kovács Róbert
Telefon: +36 20 663 2666
E-mail: info@semmelweiskft.hu


Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft.

A Semmelweis Egyetem 100%-os tulajdonában álló Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Kft. célja, hogy kiadói tevékenységét az egyetem nemzeti és nemzetközi hírnevéhez méltó módon az orvos- és természettudományok iránti alázattal, de modern és új szemlélettel állítsa a magyar orvos-, gyógyszerész- és természettudomány szolgálatába.

A kiadó szakmai és minőségi szempontból is meghatározó tényezője kíván lenni a magyarországi szakkönyvkiadásnak, megőrizve az orvosi-gyógyszerészi és természettudományos szakkönyvkiadás tradícióit, amelyet kiváló menedzsment irányítás, a dolgozók könyvkiadásban szerzett tapasztalata és elkötelezettsége biztosít.

Honlap: http://www.semmelweiskiado.hu/
Ügyvezető: dr. Táncos László 
Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Telefon: +36 1 210 4403, Fax: +36 1 210 1904
E-mail: info@semmelweiskiado.hu


Bionikai Innovációs Központ Nonprofit Kft.

Magyarország Kormánya a 1336/2017 (VI.9.) Korm. határozattal fogadta el az NKFI alapból megvalósuló Nemzeti Bionika Programot (ED_17_1_2017_0009). A konzorciumi tag BIK Nkft. a 250 éves Semmelweis Egyetem kutató elitegyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyenlő arányú közös tulajdonában álló gazdasági társasága, amely bionikai tárgyú kutatási projektek eredményeinek ipari oltalmazással és üzleti célú hasznosításával kapcsolatos feladatait látja el.

Honlap: http://www.bik.hu/
Ügyvezető igazgató: dr. Kantár Tamás PhD
Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 46.
E-mail: bik@bik.hu  


Semmelweis Medical Studies (S.M.S.) Kft.

Az S.M.S. Kft. a Semmelweis Egyetem 100%-os tulajdonában álló intézményi gazdasági társaság, melynek küldetése a nemzetközi hallgatók beiskolázási tevékenységének (toborzásnak) a menedzselése és koordinálása. A Társaság nemzetközi területi képviselői hálózattal és saját globális promóciós tevékenységével végzi a toborzást kizárólag a Semmelweis Egyetem részére.

Honlap: https://s-ms.hu/ 
Ügyvezető: dr. Alpár Alán
Székhely (levelezési cím): 1085 Budapest, Üllői út 26.
E-mail: info@s-ms.hu


HCEMM nonprofit Kft.

Az Európai Bizottság Kutatási Végrehajtó Ügynöksége (REA), a Szegedi Biológiai Kutatóközpont, a Semmelweis Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, valamint az Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium (“EMBL”) a Horizont 2020 program keretében együttműködnek kutatási és fejlesztési projektek megvalósítása, célok azonosítása és érvényesítése érdekében.

A projekt operatív megvalósítása érdekében a Semmelweis Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Szegedi Biológiai Kutatóközpont egyenlő arányban hozták létre a HCEMM Nonprofit Kft-t, amely működteti a HCEMM Molekuláris Medicina Kiválósági Központot és a molekuláris medicina területén végez majd kutatási, szolgáltatási és képzési tevékenységet.

Honlap: https://www.hcemm.eu/
Ügyvezető: dr. Christoph W. Sensen
Telefon: +36 30 127 0121
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
E-mail: office@hcemm.eu


Semmelweis Egyetem B52 Kft.

A Semmelweis Egyetem B52 Kft. az Egyetem 1085 Budapest, Baross utca 52. sz. alatti új épületének tulajdonosaként biztosítja az épület teljes körű működtetését. A hét emeletes épület három szinten biztosítja feladatai ellátásához az Egyetem támogató területei – a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság, illetve az Informatikai Főigazgatóság – részére a szükséges infrastukturát.

Ügyvezető: Czinderi Gábor
Asszisztens: Tamás Eszter
Telefon: +36 20 961 3567
Cím: 1085 Budapest, Baross u. 52. VI. emelet
E-mail: semmelweisb52.kft@semmelweis.hu


Egyetemi Vivó Club Kft.

A Semmelweis Egyetem prioritásként kezeli az egyetemi sporttevékenység kereteinek és lehetőségeinek bővítését, ami mind a hallgatók, mind pedig a foglalkoztatottak számára lehetővé teszi az Egyetemhez kapcsolódó sportszervezetben történő aktív részvételt. E folyamat részeként a Semmelweis Egyetem az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen, azonos mértékű üzletrésszel megalapították az Egyetemi Vívó Club Kft.-t abból a célból, hogy fellendítsék az egyetemi sportéletet, valamint megfelelő keretet teremtsenek a vívás sportág műveléséhez. Az együttműködés során az egyenlő tulajdonosi aránnyal létrehozott kft. biztosítja a hátteret a két Egyetem közös vívóklubjának.

Ügyvezető (operatív): Horváth János József
Telefon: +36 30 932 5763
Ügyvezető (stratégiai): Ürögi Zsolt László
Telefon: +36 20 825 0821
E-mail: uni.vivoclub@gmail.com


Semmelweis BC22 Kft.

A Semmelweis BC22 Kft. az Egyetem 1085 Budapest, Baross utca 22. sz. alatti új épületének tulajdonosaként biztosítja az épület teljes körű működtetését. A hét emeletes épület jelenleg kettő szinten biztosítja feladatai ellátásához az Egyetem támogató területei – mint a Központi Gazdasági Hálózat-irányítási Igazgatóság,- részére a szükséges infrastruktúrát, majd a szükséges átalakításokat követően már öt emeleten további egyetemi oktatási és támogató területi szervezeti egységek elhelyezését.

Ügyvezető: dr. Skaliczky Andrea
Üzemeltetési vezető: Bakos Sándor
Telefon: +36 30 016 49 21
Cím: 1085 Budapest, Baross u. 52. VII. 710.
E-mail: semmelweisbc22.kft@gmail.com