Dr. Merkely Béla, rektor

Születési hely, idő:
Budapest, 1966. június 28.

Tudományos fokozat:

 • 1999 PhD. fokozat. „Kamrai ritmuszavarok mechanizmusának experimentális és klinikai vizsgálata”
 • 2006 MTA doktora (DSc) cím „Tachyarrhythmiák patomechanizmusai és új elektrofiziológiai nonfarmakológiás kezelési módszerei”
 • 2006 Habilitáció Semmelweis Egyetem (Kardiológia)

Jelenlegi beosztása

 • tanszékvezető – Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központ, Kardiológiai Tanszék (2007. júl. 1-től)
 • egyetemi tanár – Semmelweis Egyetem (2008. szept. 1-től)
 • tanszéki csoportvezető – Semmelweis Egyetem Kardiológiai Tanszék Vascularis Neurológiai Tanszéki Csoport (2009. április 1-től)
 • igazgató – Semmelweis Egyetem Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika
  (2012. július 2-től)
 • egyetemi tanár, tantárgyfelelős – Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Kar (2013. február 25-től)
 • rektor – Semmelweis Egyetem (2018. július 1-től)
 • tanszékvezető – Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Repülő-és Űrorvostani Tanszék (2022.11.05-től)

Iskolák:

1980-1984 Táncsics Mihály Gimnázium
1984-1991 Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Kar – általános orvos (summa cum laude)
1986-1991-ig Tudományos Diákkörös, majd demonstrátor (Kórélettani Intézet)
3 éven át Népköztársasági/Köztársasági Ösztöndíjas
2007-2009 Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ – egészségügyi szakmenedzser
2013-2014 Semmelweis Egyetem Közszolgálati Kar, Egészségügyi Menedzserképző Központ, Egészségügyi Menedzser mesterképző szak – okleveles egészségügyi menedzser (MSc)

Szakmai képzés:

1991 Általános orvosi diploma (summa cum laude), SOTE, Budapest (Diploma száma: 311/1991)
1996 Belgyógyászati szakvizsga (1711/1996)
1998 Kardiológiai szakvizsga (2533/1998)
2005 Lipidológus képesítés 
2007 EHRA Cardiac Pacing and ICD Accreditation-Device Therapy
2007 Aritmológus licensz – Invazív elektrofiziológia
2007 Aritmológus licensz – Eszközös terápia (PM, ICD, CRT)
2009 Intervencionális kardiológus lincensz – Expert szint (22/2009)
2009 okleveles egészségügyi szakmenedzser diploma (22/2009)
2014 MSc diploma 
2015 GCP training
2015 Klinikai farmakológia szakvizsga (150/2015)
2017 Sportorvostan szakvizsga (164/2017)
2017 Felnőtt transthoracalis echocardiographia licensz (49/2017)
2017 Felnőtt transoesophagealis echocardiographia lincensz (1178/2017)
2018 GCP training
2022 GCP training


Nyelvismeret:

 • Angol (középfokú állami nyelvvizsga – C típusú -)
 • Német (középfokú állami nyelvvizsga – C típusú -)
 • Német (felsőfokú állami nyelvvizsga – A típusú -)

Kutatási támogatások témavezetőként:

 • 1994-1996 „A major kamrai arrhythmiák experimentális elektrofiziológiai vizsgálata” Népjóléti Minisztérium ETT-pályázat
 • 1996-1998 „A triggerelt kamrai ritmuszavarok patomechanizmusának vizsgálata monofázisos akciós potenciál regisztrálásával” (SOTE ETK-pályázat)
 • 1997-1999 „Életet veszélyeztető kamrai arrhythmiák patomechanizmusának vizsgálata monofázisos akciós potenciál regisztrálással” (OTKA-F 023904 pályázat).
 • 1997-1999 „Malignus kamrai ritmuszavarok klinikai és experimentális elektrofiziológiai vizsgálata” Népjóléti Minisztérium ETT pályázat (ETT-NM 490/96 pályázat)
 • 2000-2001 „Az endothel és a kardiovaszkuláris kórképek” (MKT pályázat)
 • 2000-2002 „Klinikai és experimentális kamrai tachyarrhythmiák kialakulását befolyásoló tényezők in vivo vizsgálata” Egészségügyi Minisztérium ETT pályázat (T-06-180/00)
 • 2001-2004 „Endothelin-1 szerepe a malignus kamrai ritmuszavarok pathomechanizmusában. ” Oktatási Minisztérium Pályázata (FKFP 0151/2001).
 • 2001-2005 „Malignus kamrai ritmuszavarok mechanizmusainak, prevenciós lehetőségeinek klinikai és experimentális vizsgálata” (OTKA T 035144).
 • 2006-2008 „A szívelégtelenség patomechanizmusainak vizsgálata, és gyógyszeres, illetve nemgyógyszeres kezelésének új módszerei” (ETT-374/2006)
 • 2007 „A szívelégtelenség patomechanizmusának vizsgálata és a reszinkronizációs kezelés optimalizációjának új lehetőségei” (Egyetemi Kutatási Alap)
 • 2007-2011 „Szívelégtelenség és társuló arrhythmiák klinikai és experimentális vizsgálata” (NKTH OTKA K-68792)
 • 2008-2010 Semmelweis Híd Projekt TÁMOP – 4.2.2.-08/1/KMR-2008-0004: Projektvezető
 • 2012-2016 „A remodelláció és reverz remodelláció szerepe a szívelégtelenség experimentális modelleiben és humán vizsgálatokban” (NKTH OTKA K 105555 )
 • 2013-2017 EU FP 7 Grant: „Comparative Effectiveness Research to Access the Use of Primary ProphylacTic Implantable Cardioverter Defibrillators in Europe” (EU-CERT-ICD, projekt no: 602299)
 • 2013-2017 EU FP 7 Grant: „Diagnostic Imaging Strategies for Patients with Stable Chest Pain and Intermediate Risk of Coronary Artery Disease: Comparative Effectiveness Research of Existing Technologies” (DISCHARGE, FP7-Health-2012.2.4-2, projekt no: 603226)
 • 2014-2017 Budapest-CRT Upgrade Principial Investigator initiated trial (unrestricted grant of Boston Scientific)
 • 2016-2020 „A versenysport rövid-és hosszú távú kardiovaszkuláris hatásainak experimentális és klinikai vizsgálata” (NKTH OTKA K 120277)
 • 2016-2019 Nemzeti szívprogram: Kutatás és innováció az iszkémiás szívbetegség és szívelégtelenség diagnosztikájában és terápiájában (NVKP_16-1-2016-0017)
 • 2018-2019 Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program 2018 (FIKP2018); Terápiás fejlesztés tématerület
 • 2019-2020 Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program 2019 (FIKP2019); Terápiás fejlesztési tématerület
 • 2019-2020 Tématerületi Kiválósági Program 2019 (TKP2019); BIOImaging tématerület
 • 2020-2021 Tématerületi Kiválósági Program 2020 (2020-4.1.1.-TKP2020); BIOImaging tématerület
 • 2020-2021 Tématerületi Kiválósági Program 2020 (2020-4.1.1.-TKP2020); Terápiás fejlesztés tématerület
 • 2020-2024 A sportolói teljesítmény kardiális vonatkozásainak vizsgálata NKFIH K_20 „OTKA” Kutatási témapályázat 135076
 • 2021-2022 Tématerületi Kiválósági Program 2021 (TKP2021-EGA-23); Transzlációs kutatások és innováció az iszkémiás szívbetegség és társbetegségei diagnosztikájában és terápiájában
 • 2021-2022 Tématerületi Kiválósági Program 2020 (2020-4.1.1.-TKP2020, TKP2020-NKA-13); BIOImaging tématerület
 • 2022-2023 Tématerületi Kiválósági Program (TKP2021-NVA-12): Pacemakerrel és beültetett defibrillátor eszközzel rendelkező betegek biztonságos telemetriás utánkövetése és gondozása
 • 2022-2025 Tématerületi Kiválósági Program (TKP2021-NKTA-46): Egészséges Nemzet – Biztonság és eredményesség a verseny- és szabadidő sportban

Díjak, kitüntetések:

 • 1985 Táncsics Mihály Érdemérem Arany Fokozat
 • 1995 3rd Alpe-Adria Cardiology Meeting – 2. díj
 • 1996  International Union of Angiology European Chapter´s Congress – Fizilógiai díj
 • 1997  Adorján Ferenc Alapítványi Díj
 • 1999  10th World Congress of Electrophysiology, International Virchow Award 1. díj
 • 2000  Ifjúsági Gábor György Díj
 • 2000-2003 Magyar Tudományos Akadémia Bolyai Kutatási Ösztöndíja
 • 2002 Semmelweis Egyetem Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő kitüntetése
 • 2004 Magyar Kardiológusok Társasága Pro Societate Emlékérme
 • 2004 Rudolf-Thauer-Posterpreis 3. díj: Deutsche Gesellschaft für Kardiologie Kongresszusa
 • 2004 Magyar Tudományos Akadémia Bolyai-plakett kitüntetés
 • 2004 Pro Societate Emlékérem a Magyar Kardiológusok Társasága 2001-2004-es Tanácsadó Testület tagjaként végzett kiemelkedő munkájáért
 • 2006 Pro Civitate Sana – Az egészséges városért – díj
 • 2007 Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa elismerő oklevele
 • 2007 Mestertanár Aranyérem – Országos Tudományos Diákköri Tanács kitüntetése
 • 2007 Pro Societate Emlékérem a Magyar Kardiológusok Társasága 2004-2007-es Tanácsadó Testület tagjaként végzett kiemelkedő munkájáért
 • 2008  Jendrassik Ernő emlékérem és jutalomdíj
 • 2009 Akadémiai Nívódíj
 • 2010 Pro Societate Emlékérem a Magyar Kardiológusok Társasága 2007-2010-es Elnökség és Tanácsadó Testület tagjaként végzett kiemelkedő munkájáért
 • 2011 Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje
 • 2011 a Semmelweis Egyetem általa vezetett Kardiológiai Központja megkapja a FIFA „Medical Centre of Excellence” kitüntető címet
 • 2011 „Orvosi Hetilap Markusovszky Lajos – díj”
 • 2011  XXX. Jubileumi OTDK Emlékérem
 • 2012 Elite Reviewer a Europace c. nemzetközi folyóiratnál
 • 2013 Pro Societate Emlékérem a Magyar Kardiológusok Társasága 2010-2013-as Elnökség és Tanácsadó Testület tagjaként végzett kiemelkedő munkájáért
 • 2013 Díszpolgári cím a kardiológia területén végzett kiváló tudományos, oktatói munkájáért, valamint példaértékű humanitárius tevékenységéért (Budapest Főváros önkormányzat)
 • 2013 Becsület érdemérem a tudományos tevékenységeiért, a tudományos munka támogatásáért és előmozdításáért – Oroszországi Népek Barátsága Egyetem, Moszkva
 • 2013 Career Achievement Award (Jagellonian Egyetem, Krakkó)
 • 2014 a Semmelweis Egyetem általa vezetett Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika Kardiológiai Intenzív Osztály szakdolgozói, mint kiemelt ellátó egység megkapja a „Miniszter Elismerő Oklevelét”
 • 2014 Magyar Kardiológusok Társasága aranyérme az MKT elnökeként végzett tevékenységéért
 • 2014 Astellas Elismerő Oklevél a kiváló szakmai tudásért és nagyszerű emberi hozzáállásért (az Astellas – Díj az Év orvosa Pályázat keretein belül)
 • 2014a Semmelweis Egyetem általa vezetett Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinikája megkapja a „Kiváló Kardiológiai Centrum Díj”-at (Medicina Top200)
 • 2015 Gábor Dénes díj
 • 2016 a Magyar Érdemrend Középkeresztje
 • 2016 a Voronezh N. N. Burdenko State Medical University díszdoktora
 • 2017 Northern Jiangsu People’s Hospital tiszteletbeli elnöke és professzora
 • 2017 Peking Union Medical College Hospital tiszteletbeli professzora
 • 2017 a Peoples’ Friendship University of Russia díszdoktora
 • 2017 a Magyar Kardiológusok Társaságának tiszteletbeli elnöke
 • 2017 Szebb Jövőért Díj a hátrányos helyzetű családok megsegítésében nyújtott kimagasló tevékenségéért
 • 2017 Kossuth Zsuzsanna Emlékérem
 • 2017 Arany Kitűző kitüntetés (Országos Tudományos Diákköri Tanács Elnöksége) a felsőoktatási tehetséggondozás érdekében, a TDK támogatásának szolgálatában kifejtett odaadó és eredményes tevékenységének elismeréseként
 • 2018 A  Kardiológiai és Belgyógyászati Kutatóintézet, Almaty, Kazahsztán  tiszteletbeli professzora (a Kazah Egészségügyi Minisztérium és a Kardiológiai és Belgyógyászati Kutatóintézet, Almaty kitüntetése)
 • 2018 Kitüntetés az alapkutatásban és a klinikai mérföldkő vizsgálatokban elért több évtizedes úttörő munkájának elismeréseképp (I. sz. Kardiológiai és Angiológiai Klinika, University Heart Center Freiburg)
 • 2018 a Horvát Kardiológusok Társaságának tiszteletbeli tagja
 • 2018 a Román Kardiológusok Társaságának tiszteletbeli tagja
 • 2018 ESC Ezüst Medál
 • 2019 Elismerő oklevél a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinika Szívtranszplantációs Munkacsoportja részére kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként
 • 2019 a Szerb Kardiológusok Társaságának tiszteletbeli tagja
 • 2019 a „Vasil Goldis” Western University of Arad díszdoktora
 • 2021 az Év embere (Figyelő) – a 2020-ban végzett, kimagaslóan magas szintű szakmai munkájáért és a magyar lakosság védelme érdekében végzett tevékenysége miatt
 • 2021 Széchenyi-díj
 • 2021 Lions Fair Play díj a Magyarországon végzett több évtizedes jószolgálati tevékenységéért
 • 2021 az Állatorvostudományi Egyetem díszdoktora
 • 2021 a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének Dr. Orbán István Emlékérme a magyar gyógyszeripar mind hazai, mind nemzetközi színtéren való elismertségét, jó hírnevének fenntartását, megerősítését támogató munkájáért
 • 2022 a Nagyszombati Egyetem (University of Trnava) díszdoktora
 • 2022 a jászvásári Grigore T. Popa Orvos-és Gyógyszerésztudományi Egyetem díszdoktora
 • 2022 Jászvásár díszpolgára (Románia)
 • 2023 Zárday Imre emlékérem
 • 2023 a Szerb Kardiológusok Társaságának aranyérme a szívbetegek gyógyítása során nyújtott humanitárius segítségért, tudományos kiválóságért, a szív- és érrendszeri betegségek kezeléséhez és diagnosztizálásához kapcsolódó új technológiák bevezetéséért és a kardiológiai ellátás fejlesztéséért

Publikációk, előadások:

5 szerkesztett könyv ill. 2 szakkönyv, 48 könyvfejezet (6 nemzetközi, 36 magyar, 6 egyetemi tankönyvfejezet) 22 magyar tankönyvfejezet-részlet, 2 egyetemi jegyzet, 915 nemzetközi és 312 hazai közlemény.
Közlemények kumulatív impakt faktora: 6690,318 (ebből tudományos guideline, jelentés: 194,064), 
Hirsch index: 74. g-index: 177
Független idézettség: 79.913.
MTMT azonosító: 10002691

Tovább dr. Merkely Béla műveinek listájához az MTMT adatbázisában…

Társasági tagság, választott funkciók:

Magyar Kardiológusok Társasága (MKT); Magyar Szívsebészeti Társaság, Magyar Atherosclerosis Társaság, European Society of Cardiology (ESC), International Society for Heart Research tagja;

1990-1996-ig Vereinigung ungarischer und deutscher Studenten und Wissentschaftler in Heidelberg- Eötvös József Gesellschaft elnöke
1995-2001 a Magyar Kardiológusok Társasága Aritmia és Pacemaker Munkacsoportjának titkára
1996-2004 Working Group of Cardiac Pacing (ESC) -vezetőségében nemzeti delegált
1997- a Semmelweis Egyetem Diákköri Konferenciájának bíráló bizottsági tagja
1999-2006 a Progress in Biomedical Research-ben szerkesztőbizottsági tag
2000- a Cardiovascular Research-ben, 2004- Heart Rhythm-ban állandó reviewer
2000- a North American Society of Pacing and Electrophysiology tagja
2000- Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tag
2001- Magyar Kardiológusok Társasága Tanácsadó Testületének tagja
2001- „Fellow of the European Society of Cardiology” (FESC)
2001-2004 Magyar Kardiológusok Társasága Aritmia és Pacemaker Munkacsoport alelnöke
2002 a Kúnos István Tudományos Díj alapítója, majd a kuratórium elnöke (2007)
2004- Magyar Kardiológusok Társasága Tudományos Bizottságának tagja
2004-2017 European Heart Rhythm Association Advisory Board majd National Societies Board tagja,
2004- a Magyar Kardiológusok Társasága Intervenciós Kardiológiai Munkacsoportjának vezetőségi tagja
2004-2007 a Magyar Kardiológusok Társasága Aritmia és Pacemaker Munkacsoportjának elnöke
2005-2008 a Semmelweis Egyetem Kardiológiai Szakmai Grémium titkára
2006- a Korányi Frigyes Tudományos Fórumának bíráló bizottsági tagja
2006-2009 Budapest kardiológus szakfelügyelő főorvosa
2006-2011 az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottságának tagja
2006-2013 a Lege Artis Medicinae (LAM) szerkesztőbizottsági tagja
2007-2009 a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsának titkára
2007-2009 a Semmelweis Egyetem Csecsemő- és Gyermek- Kardiológiai Szakmai Grémiumának elnöke
2007-2010 Magyar Kardiológusok Társasága Intervenciós Kardiológiai Munkacsoport elnöke
2007- Magyar Kardiológusok Társasága elnökségi tag
2008- az Orvosképzés (alapítva 1911) felelős szerkesztője
2008- Semmelweis Egyetem Kardiológiai Szakmai Grémium elnöke
2009-2018 Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanács elnöke
2009-2011 EHRA National Societes Board, majd az Eastern Initiative társelnöke
2010- az Interventional Medicine and Applied Sciences – főszerkesztő helyettese
2010- Magyar Rektori Konferencia Tehetséggondozó Állandó Bizottságának alelnöke
2010-2013 Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke
2011-2013 az EHRA Eastern Initiative koordinátora
2011-2014 az Európai Kardiológus Társaság (ESC) Minősítő Bizottságának tagja
2011- a Cseh Kardiológus Társaság folyóiratának, a Cor et Vasa-nak a szerkesztőbizottsági tagja
2011- Fellow of the American College of Cardiology (FACC)
2011-2016  az EAPCI EuroPCR Relations Comittee tagja
2012- a Clinical Research in Cardiology c. folyóirat a Semmelweis Egyetem ’Orvosi rehabilitáció a kardiológia területén’ ráépített szakmai képzést koordináló Grémiumának elnöke
2013-2015 European Heart Rhythm Association elnökségi tagja és kincstárnoka
2013- a Semmelweis Egyetem ’Orvosi rehabilitáció a kardiológia területén’ ráépített szakmai képzést koordináló Grémiumának elnöke
2013- a Magyar Tudományos Akadémia nem akadémikus közgyűlési képviselője
2013-2016 a Magyar Kardiológusok Társasága Intervenciós Kardiológiai Munkacsoportjának elnöke
2014- a World Journal of Cardiology c. folyóirat szerkesztőbizottsági tagja
2014-2016 az Európai Kardiológus Társaság tanácsosa
2015- a Frontiers in Cardiovascular Medicine szerkesztőbizottsági tagja
2015- az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagja
2015- az Advances in Interventional Cardiology szerkesztőbizottsági tagja
2015-2017 az EHRA National Cardiac Societies Committee elnöke
2015-2017 az EUROTA Club társelnöke
2015-2018 a Semmelweis Egyetem klinikai rektorhelyettese
2016- az IME Interdiszciplináris Magyar Egészségügy c. tudományos folyóirat Szerkesztőbizottságának Tanácsadó Testületi tagja
2016- a Journal of Cardiovascular Emergencies szerkesztőbizottsági tagja
2016- a Heart Beat Journal helyettes szerkesztője
2016- Magyar Kardiológusok Társasága Tudományos Bizottság elnöke
2016- Kína – Közép-Kelet Európai Kórházak közötti Együttműködési Szövetség elnöke
2016-2018 az Európai Kardiológus Társaság – Nemzeti Társaságokért Felelős alelnöke
2016-2020 az Egészségügyi Szakmai Kollégium Kardiológia Tagozatának elnöke
2017- a FINA Sports Medicine Committee tagja
2018-2023 a Győri Úszó Sportegyesület elnökségi tagja
2019- a Semmelweis Egyetem Sportorvostan Szakmai Grémium elnöke
2020 a Négy Orvosképző Egyetem Klinikai Járványelemző Munkacsoportjának vezetője
2020 a Semmelweis Egyetem Járványügyi Bizottságának vezetője
2020-2024 a Magyar Egyetemi-Főiskolai Szövetség alelnöke
2021- a Magyar Rektori Konferencia társelnöke
2022- a Cardiovascular Medicine c. folyóirat szerkesztőbizottsági tagja
2022- Academia Europaea tagja
2022- a Kazakh Society of Arrhythmologists tiszteletbeli tagja

 

← Vissza a vezető tisztségviselőkhöz…