Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - október 03.
539661 Összes oltás

Kedves Semmelweis Polgárok!

A Semmelweis Egyetem 2018-ban ünnepli névadójának, Semmelweis Ignácnak 200. születésnapját és 2019-ben alapításának 250. évfordulóját, a 2020/21-es tanév pedig pontosan a 250. egyetemünk történetében. Mindez kijelöli a Semmelweis Egyetem és rektora közös küldetését: hagyomány, tudás, alázat és az ezeken alapuló fejlesztés.

Hagyomány, melynek felelevenítésével tettem le rektori eskümet 2018. június 28-án a Semmelweis Egyetem Szenátusa előtt. Megfogadtam, hogy minden erőmmel azon leszek, hogy a Semmelweis Egyetem hírnevét öregbítsem, fejlődését előmozdítsam, értékeit, hagyományait megőrizzem, az Egyetem hallgatóinak és munkatársainak boldogulását segítsem. Egyetemünk oktatási, kutatási, innovációs teljesítményének fejlesztését elősegítsem, a klinikai oktatás és a betegellátás minőségét fejlesszem, a külföldi hallgatóink hivatásunk, nemzetünk iránti elkötelezettségét erősítsem.

A Semmelweis Egyetem hazánkban és régiónkban is az orvos- és egészségtudományi oktatás, kutatás és gyógyító ellátás zászlóshajója. A Times Higher Education világrangsora szerint a Semmelweis Egyetem – Magyarországon egyedüliként – az 500 legjobb egyetem között van. A világ 28 ezer egyeteme közül a Semmelweis Egyetem az első 2,5 százalékban szerepel. Az ún. QS szakterületi rangsoraiban az orvostudományi és a gyógyszerészeti képzésben is a 151-200. helyen áll. A magyarországi orvostudományi hallgatók 36 százaléka, az egészségtudományi hallgatók 35 százaléka, a külföldi hallgatók 34 százaléka, összesen közel 11 ezer hallgató jár a Semmelweis Egyetemre. A 3800 főt számláló külföldi hallgatók öt kontinens 60 országából érkeznek, és válnak nagyköveteivé országunknak. Közel 1700 oktató, kutató és tanár, 300 kutatócsoport, több mint 4500 orvos és egészségügyi szakdolgozó segíti képzésünket, betegellátási, kutatási tevékenységünket. A legkiemelkedőbb presztízsű folyóiratokban megjelent közlemények terén a Magyar Tudományos Akadémiát követve második Egyetemünk. Az ország egyik legnagyobb betegellátó intézményeként, klinikáink négy tömbben és közel 40 szakmai egységben fogadják a havonta nagyságrendileg 200 ezer járóbeteget és 10,5 ezer fekvőbeteget.

Jövőbeni elsődleges feladatunk, hogy Semmelweis Ignác szellemiségéhez hűen, Egyetemünket a világ legjobb 100 egyeteme közé emeljük. Erre alapot teremt az Általános Orvostudományi Kar elméleti képzésének színvonala és kiemelkedő tudományos teljesítménye. A Fogorvostudományi Kar világszerte elismert gyakorlati képzése. A Gyógyszerésztudományi Kar kiemelkedő fajlagos tudományos eredménye. Az Egészségtudományi Kar – második legnagyobb karunk, amely Közép-Európa legszélesebb spektrumú egészségtudományi képzését biztosítja. Az Egészségügyi Közszolgálati Kar fokozatosan bővülő képzése, széleskörű és példamutató forrásbevonási képességének köszönhető. Egyetemünk legújabb, nemzetközi hírű Pető András Karán folyik a konduktív nevelés világszerte elismert Pető-módszere, amely elnyerte az „Első szellemi hungarikum” címet.

Legfontosabb céljaim egyike, hogy a gyakorlati oktatás felzárkózzon az elméleti képzés színvonalához, és a két terület jobban egymásra épüljön. A jó orvos- és egészségtudományi képzés alapja a betegközpontú megközelítés.

Stratégiai célom, hogy a Semmelweis Egyetem meghatározó oktatási, kutatásfejlesztési-innovációs és klinikai műhely legyen mind graduális, mind posztgraduális szinten. Ehhez karokon átívelő, azok erősségeit integráló belső kutatási hálózatokat kell létrehoznunk. Elengedhetetlenül fontos az oktatás és kutatás feltételrendszerének és minőségének javítása, amelynek kulcselemei a forrásbevonás és forrásteremtés, a nemzetközi tudományos kapcsolatok fejlesztése, közéleti tevékenységünk kiterjesztése.

Mély elkötelezettséggel hiszek a Semmelweis XXI. Fejlesztési Program alapját jelentő elméleti oktatás, az alap- és transzlációs kutatás és a klinikum hármas egységében, mert ez nemcsak a minőségi képzés és a magas színvonalú gyógyító ellátás legfontosabb feltétele, de tudományos teljesítményünk növelésének legszilárdabb alappillére is. A Semmelweis Egyetemet a világ vezető egyetemei között még magasabb szintre emelni csak úgy lehet, ha a beteg és gyakorlat központú képzéshez és a transzlációs kutatáshoz-innovációhoz szükséges alapokat erősítjük meg. A klinikai kapacitás minőségi fejlesztése a gyakorlati orvos- és egészségtudományi képzés kulcsa.

A fejlesztéseknek azonban az infrastrukturális fejlődés mellett igazi kulcsa, a Semmelweis Egyetem jelenleg is világszínvonalú humánerőforrása, melynek megtartása, megerősítése, bővítése, közösséggé, Semmelweis polgárrá formálásának további erősítése kell, hogy feladatunk legyen mind az oktatásban, kutatásban, betegellátásban. Kiemelt cél, hogy elsődleges figyelmet fordítsunk a dolgozók életminőségét nagyban meghatározó munkahelyi környezet kialakítására. Stratégiai cél, hogy a Semmelweis Egyetem Családbarát Egyetem és családbarát munkahely lehessen. Orvos és egészségtudományi egyetemként munkatársainknak, hallgatóinknak példát kell tudni mutatni az egészségnevelés, prevenció, egészségmegőrzés terén. Ehhez természetesen szükséges az oktatási-kutatási-betegellátási infrastruktúra mellett a tágabb értelemben vett hallgatói környezet és a szabadidős, sportolási környezet minőségének fejlesztése is.

A „Semmelweis Egyetem” melynek mindannyian részesei, és alkotói vagyunk olyan történelmi védjegy és márkanév, amely a legmagasabb minőségű oktatási, tudományos teljesítményre és gyógyító szolgálatra kötelez bennünket.

A rektori tisztség számomra nem cél, hanem eszköz: eszköz arra, hogy egy jobban működő, a rövid és hosszú távú mikro- és makrokörnyezeti kihívásoknak megfelelő, hatékony, hallgatóközpontú, szilárd tudásbázisú intézményt formáljunk a Semmelweis Egyetemből. A rektor eszköz az Egyetem számára pozíciójának erősítésére, érdekeinek érvényesítésére és céljainak megvalósítására. Erre kötelez Semmelweis Ignác öröksége a hagyomány, tudás és alázat jegyében! Ahogy Ferenc pápa elmélkedésében olvashatjuk: „Alázattal kell hozzáállnunk az élethez, arra törekedve, hogy csak só és világosság legyünk. Só mások számára, világosság mások számára, mert a só nem önmagát ízesíti, mindig szolgál. A fény sem önmagát világítja meg, hanem másokat szolgál.”

Ezzel az önzetlen szolgálattal tudjuk közösen céljainkat elérni! Ajtóm nyitva áll Önök előtt!

2018. július 1.
Dr. Merkely Béla, rektor