Hallgatói Önkormányzat

A Semmelweis Egyetem valamennyi hallgatója automatikusan tagja a Hallgatói Önkormányzatnak. A Hallgatói Önkormányzat elsősorban a hallgatók érdekképviseletét látja el különféle, így többek között tanulmányi, ösztöndíj, vagy éppen fegyelmi ügyekkel kapcsolatban. A HÖK delegáltjai szavazati joggal rendelkeznek a Szenátus, a Kari Tanácsok és egyetemi bizottságok ülésein.

A Hallgatói Önkormányzat évente több mint 50 rendezvényt szervez annak érdekében, hogy minden ide járó hallgató számára megfelelő számó, nívós kikapcsolódási és szórakozási lehetőséget nyújtson. Ezek közül a legnagyobbak a Gólyatábor, Gólyabál, SMMLWS Parties sorozat.

Tovább a Hallgatói Önkormányzat honlapjára…

Doktorandusz Önkormányzat

A Semmelweis Egyetem Doktorandusz Önkormányzata (DÖK) ellátja valamennyi, az egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló doktorandusz hallgató, valamint doktorjelölt képviseletét, függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen oktatási és finanszírozási formában végzi. Céljai megvalósítására tagjai közül demokratikus választás útján létrehozza a DÖK testületeit. Az doktorandusz önkormányzatban minden tudományági doktori iskola (TDI) képviselteti magát. 

A DÖK belső autonómiával rendelkezik, szervezeti felépítését, működési rendjét, feladatkörét és a feladatok ellátásának szintjeit a DÖK Alapszabálya tartalmazza. A DÖK képviselteti magát az  tudományági doktori iskolák tanácsaiban, a Doktori Iskola állandó bizottságaiban, az Egyetemi Doktori Tanácsban (EDT) és az egyetem Szenátusában is.

Tovább a Doktorandusz Önkormányzat weboldalára…

Alkalmazotti Tanács 

Az Alkalmazotti Tanács (AT) célja a munkavállalók szociális és gazdasági érdekeinek védelme. Tagjait az egyetem munkavállalói maguk közül választják.

Tovább a Semmelweis Egyetem Alkalmazotti Tanács honlapjára…

Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség

A Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség szakszervezeti jogosítványokkal rendelkező, önálló jogi személyiségű társadalmi szervezet, amely a budapesti és a közép-magyarországi régióban az egészségügyi és egészségügyi felsőoktatási dolgozók munkavállalói érdekeit képviseli.

A szervezet a demokrácia, az önkéntesség és az önsegélyezés elve alapján működik.

Tovább a Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség honlapjára…