Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 19.
404713 Összes oltás

HÖK

Hallgatói Önkormányzat

A Semmelweis Egyetem valamennyi, alapképzésben, mesterképzésben, valamint osztatlan képzésben résztvevő hallgatója automatikusan tagja a hallgatói önkormányzatnak. A hallgatói önkormányzat elsősorban a hallgatók érdekképviseletét látja el különféle, így a többi között tanulmányi, térítésekkel és juttatásokkal kapcsolatos, fegyelmi ügyekben. A HÖK delegáltjai szavazati joggal rendelkeznek a Szenátus és egyes egyetemi bizottságok ülésein. Minden karon működik kari hallgatói részönkormányzat, amely tagokat delegál a kari tanácsba és a kari bizottságokba.

A hallgatói önkormányzat és a kari hallgatói önkormányzatok további feladata, hogy az egyetemet a leendő hallgatók számára népszerűsítő rendezvényeket szervezzen, például nyílt napokat, megjelenést az Educatio szakkiállításon. A HÖK a saját működéséhez, annak fejlesztéséhez, fenntartásához szükséges rendezvényeken kívül olyan programokat is szervez, amelyeket hagyományosan a hallgatói önkormányzat, illetve az egyes kari részönkormányzatok szerveznek (pl. Gólyatábor).

Tovább a Hallgatói Önkormányzat honlapjára…

DÖK

Doktorandusz Önkormányzat

A Semmelweis Egyetem Doktorandusz Önkormányzata (DÖK) ellátja valamennyi, az egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló doktorandusz hallgató, valamint doktorjelölt képviseletét, függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen oktatási és finanszírozási formában végzi. Céljai megvalósítására tagjai közül demokratikus választás útján létrehozza a DÖK testületeit. Az doktorandusz önkormányzatban minden tudományági doktori iskola (TDI) képviselteti magát. 

A DÖK belső autonómiával rendelkezik, szervezeti felépítését, működési rendjét, feladatkörét és a feladatok ellátásának szintjeit a DÖK Alapszabálya tartalmazza. A DÖK képviselteti magát az  tudományági doktori iskolák tanácsaiban, a Doktori Iskola állandó bizottságaiban, az Egyetemi Doktori Tanácsban (EDT) és az egyetem Szenátusában is.

Tovább a Doktorandusz Önkormányzat weboldalára…

KAT

Közalkalmazotti Tanács 

A Közalkalmazotti Tanács feladata az adott költségvetési szervnél meghozott döntésekben való részvétel, az ott dolgozó közalkalmazottak képviselete. A Közalkalmazotti Tanácsot együttdöntési jog illeti meg a kollektív szerződésben meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználása, illetve az ilyen jellegű intézmények és ingatlanok hasznosítása tekintetében.

Véleményezési joga van a következő esetekben:

  • gazdálkodásból származó bevételek felhasználásának tervezete;
  • a munkáltató belső szabályzatának tervezete;
  • a nagyobb csoportot érintő munkáltatói intézkedés tervezete;
  • a korengedményes nyugdíjazásra vonatkozó elképzelések;
  • a képzéssel, munkarenddel, szabadságolással kapcsolatban.

Tovább a Semmelweis Egyetem Közalkalmazotti Tanács honlapjára…

SÉSZ

Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség

A Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség szakszervezeti jogosítványokkal rendelkező, önálló jogi személyiségű társadalmi szervezet, amely a budapesti és a közép-magyarországi régióban az egészségügyi és egészségügyi felsőoktatási dolgozók munkavállalói érdekeit képviseli.

A szervezet a demokrácia, az önkéntesség és az önsegélyezés elve alapján működik.

Tovább a Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség honlapjára…