Dr. Szabó Attila, klinikai rektorhelyettes

Név, születési idő, családi állapot:

Szabó Attila József (szül.: 1969.05.12.) nős, két gyermek édesapja (Gréta, Márton). Felesége, Dr. Müller Veronika, egyetemi tanár, az MTA doktora, igazgató a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikáján.

Tanulmányok, tanulmányutak:

1983−1987 Berze Nagy János Gimnázium, Gyöngyös

1988−1994 Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Diploma: „summa cum laude”

1995−1997 Esseni Egyetem Magasvérnyomás és Nephrológiai Osztálya, Németország, DAAD (Német Akadémiai Csereszolgálat) ösztöndíj

2000 Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakvizsga (oklevél ssz.: 806/2000.)

2001−2002 West Virginia Egyetem Morgantown, Élettani Intézet, USA, NIH (Nemzeti Egészségügyi Intézet) ösztöndíja

2006 Nefrológia szakvizsga (oklevél ssz.: 910/2006)

2010−2012 Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző, Egészségügyi Szakmenedzser, Semmelweis Egyetem (oklevél ssz.: M-16/2012.)

Hipertonológia licenc vizsga 2014 (oklevél ssz.: 446/2014.)

Alvásmedicina licenc vizsga 2014 (oklevél ssz.: 845/2014.)

Tudományos fokozatok, tudományos címek:

Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Doktori Oklevél (PhD) (oklevél ssz.: 314, 2000.11.11.)

Magyar Tudományos Akadémia Doktori fokozat (anyakönyvi szám: 4800, 2008.11.21.)

Semmelweis Egyetem Habilitáció (anyakönyvi szám: 310, 2010.06.07.)

Jelenlegi munkahely és beosztások:

Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika (korábban: I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika):

1994−2000 klinikai orvos

2000−2004 egyetemi tanársegéd

2004−2009 egyetemi adjunktus

2009-től osztályvezető egyetemi docens

2013-tól klinikaigazgató, egyetemi docens

2014-től klinikaigazgató, egyetemi tanár (október 10-től)

2016−2018 Semmelweis Egyetem Klinikai Központ megbízott elnökhelyettese (július 1-jétől), általános elnökhelyettese 2017. 01. 16−2018. 07. 01.

2018-tól Semmelweis Egyetem klinikai rektorhelyettes, a Klinikai Központ elnöke (július 1-jétől)

2023.01.01-jétől Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika (Bókay és Tűzoltó utcai részleg) igazgatója

Vendégkutatás, vendégoktatás (>3 hónap):

1995−1997 (27 hónap) Esseni Egyetem Nephrológiai és Magasvérnyomás Osztálya
támogató: DAAD Német Akadémiai Csereszolgálat
tevékenység, téma: A transzplantált vese hosszútávú túlélését befolyásoló faktorok vizsgálata

2001−2002 (20 hónap) West Virginia Egyetem Morgantown, Élettani Intézet
támogató: NIH Nemzeti Egészségügyi Intézet
tevékenység, téma: A nitrogén oxid szerepe a vesebetegségek progressziójában

Tudományos pályadíjak, kitüntetések felsorolása:

1998 Külföldi kutatóhelyek Támogatása
adományozó: Német Akadémiai Csereszolgálat (DAAD)
elismert teljesítmény: Laborműszer fejlesztés molekulárbiológiai gépekre

1999 Petényi Géza Pályázat I. díj

adományozó: Magyar Gyermekgyógyász Társaság

elismert teljesítmény: Tudományos Munkáért

1999 ifj. Farkas József Díj „Veritas et Virtus”
adományozó: ”Veritas et Virtus” Alapítvány
elismert teljesítmény: Tudományos Munkáért

2000 Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj
adományozó: Oktatási Minisztérium
elismert teljesítmény: Kutatási Eredményekért

2001 Richter Gedeon Kutatási Díj
adományozó: Richter Gedeon Díj Kuratóriuma
elismert teljesítmény: Tudományos Munkáért

2001 ”Legjobb Közlemény Díj”
adományozó: Magyar Nephrológia Társaság
elismert teljesítmény: Nemzetközi közleményért

2002 Bolyai János Posztdoktori Ösztöndíj
adományozó: Magyar Tudományos Akadémia
elismert teljesítmény: Tudományos Munkáért, Kiváló teljesítményért Akadémiai Oklevél

2003 Hársing László Díj
adományozó: Magyar Vesealapítvány
elismert teljesítmény: Tudományos Munkáért

2004 Jendrassik Ernő Díj
adományozó: Semmelweis Egyetem
elismert teljesítmény: Tudományos Munkáért

2006 Bolyai János Posztdoktori Ösztöndíj
adományozó: Magyar Tudományos Akadémia
elismert teljesítmény: Tudományos Munkáért

2012−2015 Semmelweis Egyetem Merit Díj

adományozó: Semmelweis Egyetem
elismert teljesítmény: Tudományos Munkáért

2014 Pro Salute Hominum

Adományozó: Astellas Pharma

Elismert tevékenység: ifjú kutató program támogatása

2015 Kiváló TDK Nevelő Díj

adományozó: Semmelweis Egyetem
elismert teljesítmény: tudományos diákköri nevelőmunkáért

2017 Mestertanár Aranyérem

adományozó: Országos Tudományos Diákköri Tanács

elismert teljesítmény: diáktudományos tevékenység támogatásáért

2018 Kerpel Emlékplakett

adományozó: Semmelweis Egyetem
elismert teljesítmény: tehetséggondozó munkáért

2022 Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat
elismert teljesítmény: klinikai és tudományos munka, oktatói és tehetséggondozó tevékenység, vezetői és szervezőmunka

Pályázatok az elmúlt 5 évben:

 • VEKOP-2.3.3.-15 Nanoskálájú biológiai szerkezet, kölcsönhatás és mozgás módusok vizsgálata (szakmai vezető).
 • MTA−SE Gyermekgyógyászati és Nephrológiai Kutatócsoport 2012−2017 (résztvevő kutató).
 • MTA−SE Gyermekgyógyászati és Nephrológiai Kutatócsoport 2017−2022 (vezető).
 • EFOP-3.4.4-16-2017-00026 A Semmelweis Egyetem és a Kutató Diákokért Alapítvány országos orvos- és egészségtudományi tehetséggondozó programsorozata 2017.09.01-2020.08.31. (programvezető).
 • EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése (2017.05.01-2021.11.30.).
 • TKP2019 Tématerületi Kiválósági Program 2019 – Transzlációs BIOtechnológia (2019. 05. 01−2020. 06. 30.) (kutatási résztéma vezetője).
 • FIKP2019 – Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program 2019 (2019. 05. 01−2020. 06. 30.) (szakmai vezető).
 • 10541-4/2019/EGST – A cisztás fibrózis (CF) újszülöttkori szűrésének bevezetéséhez szükséges és kapcsolódó szűrőközpont szintű infrastruktúra, műszerpark korszerűsítése, kiépítése (2019.03.01-2020.12.31.)
 • STIA-KFI-2020 – „Extracelluláris vezikulák hatása a peritoneális dialízis hatékonyságára” (2020.12.01-2021.06.30.)
 • H-UNCOVER – Reprezentatív felmérés a koronavírus elleni küzdelemben 2020. 05.01-05.16.) (szakmai vezető)
 • TKP2021-EGA-24 Molekuláris biológia – Molekuláris orvostudományi kiválósági kutatások a Semmelweis Egyetemen (2021.08.01-2025.12.31.) (témavezető)
 • GYDIAB 21-11 MI2021GYKI „Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjaik jólétét, jóllétét fokozó, fejlesztési célú támogatás gyermekdiabétesz centrumok részére” (2021.09.01-2021.12.31.) (témavezető)
 • GYDIAB 20-13 „Az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek és családjaik jólétét, jóllétét fokozó, fejlesztési célú támogatás gyermekdiabétesz centrumok részére” (2020.07.05-2021.06.30) (témavezető)
 • MTA−SE Gyermekgyógyászati és Nephrológiai Kutatócsoport (2022–2027) (projektvezető)
 • OTKA- 142728, Új terápiás lehetőségek vizsgálata a tüdőfibrózis kezelésében 2022-2025 (projektvezető)

Hazai és nemzetközi kooperációk:

 • Semmelweis Egyetem Belgyógyászati és Hematológiai Klinika (Prohászka Zoltán)
 • Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika (Müller Veronika)
 1. Department of Nephrology, Transplant Center IKEM, Prague, Czech Republic (Ondrej Viklicky)
 2. Department of Nephrology, Klinikum rechts der Isar der Technischen Universitat Munchen, Germany (Uwe Heemann)
 3. Departments of Physiology and Biophysics and Medicine, Zilkha Neurogenetic Institute, University of Southern California, Los Angeles, California. (Peti-Peterdi János)
 4. Department of Pediatrics, Medical University Heidelberg, Germany (Claus Schmitt)
 5. Department of Pediatrics, Medical University Heidelberg, Germany (Burkhard Tönshoff)
 6. Department of Paediatrics and Adolescent Medicine, Paediatric Nephrology, Medical University of Vienna, Vienna, Austria (Krisztina Rusai)

Tisztségek:
korábbi:

 • Semmelweis Egyetem Rektori Pályázatok Bíráló Bizottsága: tag (2007−2011)
 • OTKA Klinikai Osztály: zsűritag (2008−2011)
 • Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj és Jedlik Ányos Doktorjelölt Ösztöndíj: döntés-előkészítő szakértő (2012−2013)
 • Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Habilitációs és Habitusvizsgáló Bizottság: külső tag (2013-2021)
 • ÁOK Oktatási és Kreditbizottság: klinikus kari tanácstag (2013.12.11−2016.06.30.)
 • Háziorvostan Szakmai Grémium: tag (2014.11.07-től már nem)
 • Semmelweis Egyetem Szakképzési Bizottság tagja (2016.07.01−2019.06.30.)
 • Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal megbízott szakértő (2017.03.20−2019.12.31.)
 • Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium Tanács tagja és elnöke (2017.06.21-2020. 08.31.)

jelenlegi:

 • Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Nemzetközi Kapcsolatok Csoport: tag (2006-tól)
 • Semmelweis Egyetem Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanács: tag (2007-től), titkár (2009-től)
 • Magyar Gyermeknephrológiai Egyesület tagja (2009-től)
 • Semmelweis Egyetem Habilitációs Bizottság: tag (2010-től), titkár (2012-2018)
 • European Pediatric Society Educational Committee: tag (2011-től)
 • Magyar Tudományos Akadémia I. sz. Doktori Bizottság: tag (2012-től)
 • Nefrológia Szakmai Grémium: tag (2012.09.11-től)
 • Magyar Rektori Konferencia Tehetséggondozó Állandó Bizottság: tag (2013-tól)

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma: szakértő (2014.04.14−2016.12.31.), tudományterületi kollégiumi tag (2016.01.01−2024.12.31.)

 • ETT Humán Reprodukciós Bizottság: tag (2014.07.01–től)
 • Semmelweis Egyetem Állandó Közbeszerzési Bizottság tagja (2017.06.14-től)
 • Csecsemő- és Gyermekgyógyász Szakmai Grémium elnöke (2019.04.01-jétől)
 • Alvásmedicina Szakmai Grémium tagja (2019.04.01-jétől)
 • MTA V. Orvosi Tudományok Osztálya, közgyűlési képviselő; a Klinikai Tudományos Bizottság tagja (2022.03.01-jétől)
 • MTA V. Osztály Tudományos Bizottság, tag (2023-)

Szakmai Társasági tagságok

Magyar Gyermekorvosok Társasága (vezetőségi tag)

Magyar Nephrológiai Társaság

Magyar Gyermeknephrológiai Egyesület

Magyar Hypertónia Társaság

Magyar Transzplantációs Társaság (vezetőségi tag)

Magyar Tüdőgyógyász Társaság

Magyar Alvástársaság

Magyar Aferezis Társaság

European Society for Paediatric Nephrology

International Pediatric Nephrology Association

European Respiratory Society

European Society for Pediatric Clinical Research

Oktatás:

 • Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika graduális oktatás (gyakorlati és elméleti) magyar, német és angol nyelven.
 • Csecsemő- és Gyermekgyógyászat rezidensi és posztgraduális továbbképzés (rezidens és szakképzés): rendszeres előadások és gyakorlati továbbképzés.
 • Nephrológiai posztgraduális képzés rendszeres elméleti és gyakorlati továbbképzés.
 • TDK hallgatók rendszeres felkészítése.

Doktori képzés:

 • programvezető: Krónikus betegségek gyermekkori prevenciója (2014-től) c. program a Rácz Károly Klinikai Orvostudományok Doktori Tagozat
  • témavezető: A krónikus allograft nefropátia pathomechanizmusának, genetikai hátterének és terápiájának vizsgálata; Gyermekkori Long COVID szindróma

Témavezetése alatt fokozatot szerzett: 5 fő (4 fő 100%, 1 fő 50% témavezetése), abszolutóriumot szerzett: 3 fő, doktorandusz hallgatói: 2 fő.

TDK, PhD hallgatóknak szervezett külföldi tanulmányutak/ösztöndíjak: Medizinische Universität Freiburg; Medizinische Universität Heidelberg; Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München; University of Southern California, Los Angeles, California; Sleep & Alertness Clinic & Sleep Research Laboratory, Toronto Western Hospital.

Vizsgáztató: 

Csecsemő- és gyermekgyógyászat szakvizsgáztató

Nephrológus szakvizsgáztató

Alvásmedicina (Szomnológus) licencvizsgáztató

Klinikai tevékenység:

Gyermeknephrológiai és transzplantációs ambulancia vezetése. Dializált és vesetranszplantált gyermekek gondozása.

Gyermek alvásdiagnosztikai és terápiás laboratórium alapítója, megszervezője és vezetője.

Országos és nemzetközi szinten krónikus-, végállapotú és vesetranszplantált gyermekek eseteit konzultálja.

Tudományos tevékenység:

Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikán működő Nephrológiai Kutatólaborban kutatócsoport vezető. Kutatási témák:

 • Nemi különbségek a vesebetegségek progressziójában.
 • Ischémia/reperfúziós veseelégtelenség pathomechanizmusának vizsgálata.
 • A krónikus allograft nephropatia pathomechanizmusának vizsgálata.
 • Rizikó faktorok vizsgálata vesetranszplantált fiataloknál.
 • Alvászavarok vizsgálata gyermekkorban.

Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika Tudományos Továbbképző előadásainak szervezője 2002−2010.

Lektori tevékenység:

Rendszeres bíráló a Pediatric Nephrology, Journal of Physiology, Pediatric Transplantation, Hypertonia és Nephrologia és az Orvosi Hetilap című folyóiratokban.

Publikációs tevékenység (2024.01.25-i állapot)

Tudományos és oktatási közlemények száma: 308
Független idézetek száma: 3795
Összes idézettség: 4449
Könyvszerkesztés:  3, tankönyvfejezet: 26, egyéb könyv- és jegyzetfejezet: 20 magyar és idegen nyelvű: 1, konferencia közlemény: 3
További tudományos művek: 162
Hirsch-index: 38, g index: 60

Közhasznú tevékenység

Bókay Gyermekklinikáért Közhasznú Alapítvány – kuratórium elnöke

Dr. Márer Vera-díj kuratórium elnöke

Simon Ottó kutatási díj kuratóriumának elnöke

Egyéb

Medikusok a zongoránál − Medical Students at the Piano zenei CD (producer)

Budapest−Bamako rally 2010 sikeres teljesítése.

Tudománymetria: Tovább Dr. Szabó Attila tudományos közleményeihez az MTMT adattárban →  

← Vissza a vezető tisztségviselőkhöz…