Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 20.
405407 Összes oltás

Dr. Hermann Péter, oktatási rektorhelyettes

1962. december 16-án született Budapesten.
Általános és középiskolai tanulmányait az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Iskolában végezte.
1982-ben nyert felvételt a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karára.
1987-ben V. éves hallgatóként Rektori pályamunkával Madzsar József Díjat kapott. Ugyanebben az évben diplomázott Summa cum laude eredménnyel és Kiváló fogorvostanhallgató I. fokozat kitüntetésben részesült.
1987-től, végzése óta a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogpótlástani Klinikáján dolgozik.
1987-ben első szerzős közleményért Varga István pályázaton I. díjat,
1995-ben Körmöczi díjat kapott. 1989-ben jeles eredménnyel Fog- és Szájbetegségek szakvizsgát tett.
1989-ben tanársegédi, 2000-ben adjunktusi 2007-től docensi kinevezést kapott.
2001-től osztályvezető-helyettes, 2007-től intézetvezető-helyettes.
2010-től a Fogpótlástani Klinika intézetvezetője. Gyakorlatvezetőként részt vesz mind a magyar, mind az angol nyelvű fogorvos-tanhallgatók képzésében. Évek óta rendszeresen tart tantermi előadást, szakdolgozatot író hallgatók témavezetője. Mint klinikai orvos kapcsolódott be a Fogpótlástani Klinika gyógyítási tevékenységébe. A fogpótlástanon belül a gnatológiával, a temporomandibuláris izület megbetegedéseivel foglalkozik behatóbban.
1994-ben a Tempus program keretében három hónapot töltött a Leuven-i Egyetem Fogpótlástani Klinikáján.
1995-ben a Münster-i Egyetem Parodontológiai Klinika Orális Mikrobiológiai Csoportjánál töltött két hetet, ahol a periopatogén baktériumok tenyésztését tanulmányozta.
2004-ben védte meg Ph.D. téziseit, „Immunkompromittált betegek oropharingealis candidiasisa” témakörben.
2004-ben Konzerváló fogászat és fogpótlástan, Parodontológia tárgyakból kiválóan megfelelt eredménnyel szakvizsgát tett.
2005-től a Gnatológia c. tantárgy angol és magyar nyelvű tantárgyi felelőse, a tárgy előadója.
2005-óta a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Tanácsának tagja.
1998-tól a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozatának titkárságvezetője, 2002-től a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozatának alelnöke, 2007-től elnöke.
2001-től 2005-ig és 2010-től az MFE Fogpótlástani Társaság vezetőségi tagja.
1994-től a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozata lapjának a Magyar Fogorvosnak szerkesztője. 2003-tól a Dental Hírek című újság vezető szerkesztője, 2005-től a Fogorvosi Szemle szerkesztője, 2008-tól a Semmelweis Egyetem Újság Szerkesztő Bizottság tagja, 2015-től a Stomatology Edu Journal újság társ főszerkesztője.
2005-2007. között a Semmelweis Egyetem rektori megbízásából az Oktatási Centrum orvostechnológiai felelőse volt, 2012-től rektorhelyettesi tanácsadó megbízást kap.
2007-ben M.Sc. fokozatot szerzett a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ Egészségügyi Szakmenedzser Postgradualis programjában.
2006-2007-ben és 2010-2011-ben a Nemzeti Bizottság a Magyar Fogászatért elnöke.
2007-2010. között a Fogorvostudományi Kar dékánhelyettese volt.
2009-től a Fog – és Szájbetegségek Szakmai Kollégiumának tagja.
2010-ben habilitációs minősítést szerzett.
2010-től a Fogpótlástani Klinika igazgatója
2011-ben egyetemi tanári kinevezést kapott.
2013-2015. között a Fogorvostudományi Kar dékánja.
2013-ban M.Sc. fokozatot szerzett a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ Egészségügyi Szakmenedzser Posztgraduális programjában
2015. január 1-től tagja a Semmelweis Egyetem Habilitációs Bizottságának
2015. június 24-től a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztálya Klinikai Tudományos Bizottság tagja
2015. július 1-től a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ Kibővített Tanácsadó Testületében a Fogorvostudományi Kar képviselője
2015. július 1-től a Semmelweis Egyetem oktatási rektorhelyettese.
2017. május 6-tól a Fog- és Szájbetegségek Tanácsa elnöke.

Nős, két gyermek édesapja.

 

← Vissza a vezető tisztségviselőkhöz…