Bednárikné dr. Dörnyei Gabriella, Egészségtudományi Kar, dékán

Felsőfokú tanulmányok: 

 • 1985-1988 Budapesti Műszaki Egyetem, Vegyészmérnöki Kar, Szerves és Biológiai Vegyipari Szak, Budapest, vegyész üzemmérnök
 • 1988-1990 Budapesti Műszaki Egyetem, Vegyészmérnöki Kar, Biológusmérnök Szak, Budapest, okleveles biológusmérnök

Tudományos fokozat:

 • A biológiai tudomány kandidátusa (PhD) (2000)
  A disszertáció címe: Vénák és venulák tónusának intrinzik szabályozó mechanizmusai – az endothelium szerepe

Munkahelyek:

1990-1996 A Magyar Tudományos Akadémia tudományos továbbképzési ösztöndíjasaként (Tudományos Minősítő Bizottság (II. Biológiai Szakosztály)): SOTE, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Kísérleti Kutató – II. Élettani Intézet
1996-2008 Tudományos munkatárs, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Klinikai Kísérleti Kutató- és Humán Élettani Intézet
2008-2012 Főiskolai docens, Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Morfológiai és Fiziológiai Tanszék
2012- Főiskolai tanár, Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Morfológiai és Fiziológiai Tanszék
2013- Tanszékvezető, Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Morfológiai és Fiziológiai Tanszék
2016-2020 Tudományos dékánhelyettes, Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar
2020- Dékán, Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar 

      
Külföldi tanulmányutak:

 • 1992. Department of Physiology, University of Birmingham, Birmingham B15 2TT, UK
 • 1993-1997. New York Medical College, Department of Physiology, Valhalla, New York 10595, USA
 • 2016. Shanghai Jiao Tong University School of Nursing, Shanghai, China, Traditional Chinese Medicine and Chinese Culture 17 hours course
 • 2019. Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Erasmus mobility program

Oktatási tevékenység:

 • Orvosi élettan magyar- és angol nyelven (gyakorlatok, konzultációk)Klinikai kardiovaszkuláris fiziológia választható fakultációs kurzus vezetés (tantermi előadás)
 • Alkalmazott kémia tantárgyfelelős
 • Alkalmazott kémia tantárgyfelelős (tantermi előadások)
 • Alkalmazott élettan és kórélettan tantárgyfelelős
 • Alkalmazott élettan és kórélettan (tantermi előadások, gyakorlatok)
 • Fejezetek a vénás keringés és hemodinamika tárgykörből (választható kurzus, tantermi előadások)
 • TDK témavezetői tevékenység, diplomamunkák és rektori pályamunkák készítésének irányítása
 • PhD témavezetői tevékenység
 • Mentori feladatok ellátása

Szakfolyóiratok bírálói feladatainak ellátása:

 • Physiology International
 • Developments in Health Sciences
 • Phlebology

Tudományos és egyéb szervezeti- és szerkesztőbizottsági tagságok:

1991- Magyar Élettani Társaság
2000- A Magyar Tudományos Akadémia Molekuláris Biológiai, Genetikai és Sejtbiológiai Tudományos Bizottság, köztestületi tag
2005- Magyar Mikrocirkulációs és Vaszkuláris Biológiai Társaság
1999-2011        Acta Physiologica Hungarica, Assistant Editor
2013- SE-ETK Kari Tanács, tag
2013-2018 SE-ETK Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, elnök
2013- SE-ETK Tehetségtanács, tag
2014-2017 SE Lakáscélú Munkáltatói Kölcsönigényeket Elbíráló Bizottság, tag
2015-2019 SE Tudományos Diákköri Tanács, tag
2019- SE Tudományos Diákköri Tanács, Vas utcai tömb intézeteinek képviselője
2015 Önköltség-számítás project ETK munkacsoport, tag
2015-2018 SE Felülbírálati Bizottság, tag
2016- SE Egyetemi Tudományos Tanács, ETK képviselő
2016- SE Kínai Kapcsolatokért Felelős Bizottság. ETK képviselő
2017- Egészségügyi Tudományos Tanács Hagyományos Kínai Gyógyászat Bizottság, tag
2017-2019 SE Szenátus, ETK képviselő
2017- Semmelwes Tudományos és Innovációs Alap Tanácsa, ETK képviselő
2018- SE Alumni Igazgatótanács, tag
2018- SE-ETK tudományos kapcsolattartó (Special Person of Contact COHEHRE Research – Consortium of Institutes of Higher Education in Health and Rehabilitation in Europe)
2018- Developments in Health Sciences, Szerkesztőbizottsági tag
2018 SE Egyetemi Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság, átmeneti bizottság, alelnök
2018- SE ETK Jegyzet Bizottság, tag
2019-2020 Semmelweis250 Operációs Bizottság, tag
2019- SE Doktori Tanács Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottság, elnök
2019- Testnevelési Egyetem Habilitációs Bizottsás, tag
2020- SE-ETK Kari Tanács, elnök
2021- Developments in Health Sciences, főszerkesztő helyettes
2021- Semmelweis Egyetem Sport Klub Felügyelő Bizottság, tag
2021- Semmelweis Egyetem Alapítvány Kuratórium, tag
2022- SE Rektori Kabinet, tag

Kitüntetések:

 • 2015  Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő egyetemi kitüntetés
 • 2015  Mentorkupa díj kari kitüntetés

GYES/GYED időszakok 3 gyermekkel

 • 2000-2002 között
 • 2005-2008 között

Nyelvvizsga:

 • Angol középfokú (C típusú) vizsga (1997)

Tudományos közlemények:

A közlemények teljes hiteles listája az MTMT-ben…

ORCID ID: 0000-0001-7007-6252

← Vissza a vezető tisztségviselőkhöz…