A Szenátus véleményező, javaslattevő, döntés-előkészítő és ellenőrző feladatok ellátására meghatározott időre vagy alkalmilag működő bizottságokat hozhat létre, meghatározva a bizottság feladatait.

A Kari Tanács, különösen oktatási, tudományos kutatási kérdések megoldásának kidolgozására, döntések előkészítésére, a dékán munkájának segítésére állandó bizottságokat hozhat létre.

A szenátus által létrehozott és a karon működő állandó bizottságok
  63/2019. (VI. 20.) , valamint a 97/2019. (VIII. 29.) számú szenátusi határozatok alapján
A kar által létrehozott és a karon működő állandó bizottságok

Tanulmányi és Vizsgabizottság

Elnöke: Dr. Buzás Edit egyetemi tanár
(tel: 210-2929 vagy 56231 mellék)

Tagok: Dr. Fülöp András egyetemi docens, Dr. Kiss András egyetemi tanár, Dr. Herényi Levente egyetemi docens, Elblinger Zsuzsanna egyetemi hallgató, Jámbor Márk egyetemi hallgató, Stubnya Bence Gusztáv egyetemi hallgató

Tanulmányi és Vizsgabizottság ügyrendje

Gazdasági Bizottság

Elnök: Dr. Gál János egyetemi tanár

Tagok: Dr. Hangody László, Dr. Ács Nándor, Dr. Szendrői Miklós, Dr. Bereczki Dániel, Dr. Bánhegyi Gábor, Dr. Tordai Attila, Dr. Várnai Péter, Dr. Garami Miklós, Dr. Rényi-Vámos Ferenc, Dr. Dósa Ágnes, Csirzó Ádám egyetemi hallgató, Posta András Zoltán hallgató

Etikai és Fegyelmi Bizottság

Elnöke: Dr. Kovács József egyetemi tanár
(tel: 210-2953 vagy 56126)

Tagok: Dr. Réthelyi János egyetemi tanár, Dr. Törő Klára egyetemi docens, Csirzó Ádám egyetemi hallgató, Posta András Zoltán egyetemi hallgató

Etikai és Fegyelmi Bizottság ügyrendje

Jogügyi és Felügyeleti Bizottság

Elnök: Dr. Törő Klára egyetemi docens

Tagok: Dr. Harsányi László, Dr. Szabó András, Dr. Kalabay László, Dr. Wéber György, Dr. Géher Pál, Dr. Horányi János, Dr. Zubek László, Dr. Dósa Ágnes, Dr. Mészáros György, Dr. Voszka István, Jámbor Márk egyetemi hallgató, Szűcs Attila egyetemi hallgató

 Kreditátviteli Bizottság

Elnöke: Dr. Takács István egyetemi tanár
(tel: 210-0278 vagy 51526 mellék)

Tagok: Dr. Alpár Alán egyetemi adjunktus, Dr. Kolev Kraszimir egyetemi tanár, Dr. Riba Pál egyetemi docens, Jámbor Márk egyetemi hallgató

Kreditátviteli Bizottság ügyrendje

Klinikai Bizottság

Elnök: Dr. Nyirády Péter egyetemi tanár

Tagok: Dr. Cseh Károly, Dr. Gál János, Dr. Hangody László, Dr. Masszi Tamás, Dr. Merkely Béla, Dr. Holló Péter, Dr. Kovács Tibor, Dr. Müller Veronika, Dr. Szeberin Zoltán, Elblinger Zsuzsanna egyetemi hallgató, Posta András Zoltán egyetemi hallgató

 

Kurrikulum és Programakkreditációs Bizottság

Elnök: Dr. Molnár Miklós egyetemi docens

Tagok: ifj. Dr. Sótonyi Péter, Dr. Losonczy György, Dr. Buzás Edit, Dr. Szabó Dóra, Dr. Masszi András, Dr. Fritúz Gábor, Dr. Várnai Péter, Dr. Mandl József, Elblinger Zsuzsanna egyetemi hallgató, Jámbor Márk egyetemi hallgató, Papp Zsombor Mátyás egyetemi hallgató, Stubnya Bence Gusztáv egyetemi hallgató

Minőségbiztosítási Bizottság

Elnök: Dr. Buzás Edit egyetemi tanár

Tagok: Dr. Kiss Levente, Dr. Tamási Lilla, Dr. Tornóci László, Dr. Tóth Miklós (II.Bel.Kl.), Csirzó Ádám egyetemi hallgató

Oktatási és Kreditbizottság

Elnök: Dr. Matolcsy András egyetemi tanár

Tagok: Dr. Szathmári Miklós, Dr. Szendrői Miklós, Dr. Tretter László, Dr. Kovács József, Dr. Arató András, Dr. Becker Dávid, Dr. Kaposi András, Dr. Alpár Alán, Elblinger Zsuzsanna egyetemi hallgató, Jámbor Márk egyetemi hallgató, Papp Zsombor Mátyás egyetemi hallgató, Stubnya Bence Gusztáv egyetemi hallgató

Tudományos Bizottság

Elnök: Dr. Karádi István egyetemi tanár

Tagok: Dr. Bánhegyi Gábor, Dr. Buzás Edit, Dr. Molnár Mária Judit, Dr. Ferdinandy Péter, Dr. Szabó Dóra, Dr. Tordai Attila, Dr. Prohászka Zoltán, Dr. Ligeti Erzsébet, Dr. Patócs Attila, Dr. Geiszt Miklós, Szűcs Attila egyetemi hallgató