Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 21.
406102 Összes oltás
Összesen: 330 cikk
       

Jogszabályfigyelés 2013 január

Egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel, az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanáccsal, valamint a szakorvos jelöltek felügyelet mellett végzett ügyeleti tevékenységével összefüggő módosításáról szóló 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet… továbbJogszabályfigyelés 2012 december

A rehabilitációs orvosszakértői névjegyzékről szóló 47/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet…
A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet, valamint a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet közfoglalkoztatással összefüggő módosításáról szóló 350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet…
Tovább…Jogszabályfigyelés 2012. november

Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló kormányrendelet valamint egyéb egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 308/2012. (XI. 6.) Korm.
rendelet…
Az ikerintézményi program fejlesztési tevékenységének ellátásáról és a projektjei lebonyolításának szabályairól, valamint a projektekben résztvevő szakértőkre vonatkozó szabályokról szóló 311/2012. (XI. 7) Korm. rendelet…
Tovább…Jogszabályfigyelés 2012. október

A tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet… A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III.14.) EüM rendelet, valamit a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 7/2004. (XI.23.) EüM rendelet módosításáról szóló 31/2012. (X. 8. ) …Jogszabályfigyelés 2012. szeptember

Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló 21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet…
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 259/2012. (IX. 14.) Korm. rendelete…
Tovább…

    
Összesen: 330 cikk