Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 21.
406102 Összes oltás

1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 503/2020. (XI. 17.) Korm. rendelete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 249. szám 2020.XI.17.
Hatály: 2020.XI.22-től

A kormányrendelet 101/A. §-a a következő

(15) bekezdéssel egészül ki:

„(15) A (14) bekezdést nem kell alkalmazni arra a Kormány egyedi határozatában meghozott támogatási döntésre, amely esetében az abban foglalt költségvetési támogatás az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezet terhére került nyújtásra.”

2.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 40/2020. (XI. 17.) EMMI rendelete az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról
Megjelent: MK 249. szám 2020.XI.17.
Hatály: 2020.XI.18.

A következő 24. §-sal egészül ki:

„24.  § Az  e  rendelet 16. számú mellékletének az  egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 40/2020. (XI. 17.) EMMI rendelettel megállapított 14–16. sora szerinti díjakra 2020. szeptember hónaptól jogosultak az egészségügyi szolgáltatók.”

3.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 41/2020. (XI. 17.) EMMI rendelete a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet módosításáról
Megjelent: MK 249. szám 2020.XI.17.
Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.XI.18. vagy 2020.XII.19.

Az uniós jognak való megfelelés érdekében módosul:

A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet

4.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 506/2020. (XI. 17.) Korm. rendelete az Országos Kórházi Főigazgatóságról
Megjelent: MK 250. szám 2020.XI.17.
Hatály: 2020.XI.18.

A Kormány rendelkezik az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) felállításáról. Az OKFŐ az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. Feladata az egészségügyi ellátórendszer működésének figyelemmel kísérése, a felülvizsgálatát érintő stratégiai kormányzati döntések megalapozása, melynek keretében közreműködik az egységes és átlátható új nemzeti egészségügyi irányítási rendszer kialakításában.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.