1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 375/2020. (VII. 30.) Korm. rendelete egyes kiberbiztonsági tárgyú és egyéb kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 179. szám 2020.VII. 30.
Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.VII.31. vagy 2023.VII.1.

Átfogó jogszabálymódosítás.

Módosul többek között az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet.

2.  

Státusz: új
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 26/2020. (VIII. 4.) EMMI rendelete az egészségügyi szakmai kollégium működéséről
Megjelent: MK 182. szám 2020.VIII.4.
Hatály: 2020.IX.1.

Az egészségügyért felelős miniszter javaslattevő, véleményező és tanácsadó szakmai testületeként az egészségügy területén szakmai kollégium (a továbbiakban: szakmai kollégium) működik. A kollégium elnökségből és tagozatokból áll.

A szakmai kollégium szakterületein 5 fős tagozatok működnek. A tagozat elnökét, a titkárt és tagjait szakmai szempontok alapján a miniszter kéri fel azzal, hogy minden tagozatban minimum egy fővel az orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetemek képviselője vesz részt.

A részletszabályokat a rendelet tartalmazza.

Ehhez kapcsolódóan módosul:

– Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet 2. melléklete;

– Az egészségügyi szolgáltatók szakfelügyeletéről szóló 16/2019. (VII. 30.) EMMI rendelet

 Hatályát veszti az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet.

3.  

Státusz: módosítás 
Jogszabály címe: A Kormány 384/2020. (VIII. 7.) Korm. rendelete az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosításáról 
Megjelent: MK 185. szám 2020.VIII.7.
Hatály: 2020.VIII.15.

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 3.  §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

(1a) A  központi költségvetési szervek által feladatellátásra használt ingatlanok használatának, hasznosításának, haszonélvezetének, vagyonkezelésének gazdaságosságát, célszerűségét az MNV Zrt. ellenőrzi.

A rendelet IX. Fejezete helyébe a módosító rendelet által meghatározott szöveg lép (A központi költségvetési szervek elhelyezésére vonatkozó szabályok).

4.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 389/2020. (VIII. 8.) Korm. rendelete a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet és a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 186. szám 2020.VIII.8.
Hatály: 2021.IV.1.

A  hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendeletben használt egyes definíciók módosulnak (hitelfelvevő, képzési hitel), valamint a rendelet kiegészül a képzési hitelről szóló résszel.

5.  

Státusz: új
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelete a 2020/2021. tanév rendjéről
Megjelent: MK 187. szám 2020.VIII.11.
Hatály: 2020.IX.1-től 2022.VI.1-jéig

A tanév rendjéről szóló rendelet hatálya kiterjed

a) az iskolákra,

b) a kollégiumokra,

c) a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények iskoláira és kollégiumaira, továbbá a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolaként működő gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésioktatási intézményekre,

stb.

6.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 393/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelete a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 188. szám 2020.VIII.12.
Hatály: 2020.IX.1.

Átfogó jogszabálymódosítás.

7.  

Státusz: módosítás 
Jogszabály címe: A Kormány 398/2020. (VIII. 12.) Korm. rendelete a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 188. szám 2020.VIII.12.
Hatály: 2020.VIII.13.

A rendelet 41. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

(6) Az  a  biztosított, aki részére magánútlevéllel, valamint egyéb úti okmánnyal végrehajtott, nem hivatalos célú kevésbé súlyos vagy súlyos fertőzöttségi mértékű országból Magyarország területére történő beutazáskor hatósági házi karantént rendeltek el, nem minősül keresőképtelennek.

8.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelete a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak és a csatlakozási díjak meghatározásának a 2021-ben induló árszabályozási ciklusra vonatkozó keretszabályairól 
Megjelent: MK 189. szám 2020.VIII.14.
Hatály: Rendelkezéstől függően 2020.VIII.19. vagy 2021. X.1.

E rendeletet kell alkalmazni a földgáz szállítás és az  elosztás tekintetében a  2021. október 1-jétől 2025. szeptember 30-ig tartó, a földgáztárolás tekintetében a 2021. április 1-jétől 2025. március 31-ig tartó négyéves árszabályozási ciklusban a rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak megállapítása során.

9.  

Státusz: új 
Jogszabály címe: A Kormány 1517/2020. (VIII. 14.) Korm. határozata Magyarország átfogó Egészségipari Stratégiájáról és annak végrehajtásáról
Megjelent: MK 189. szám 2020.VIII.14.

A Kormány elfogadja a hazai egészségipar fejlesztésére irányuló stratégiát.

A Kormány visszavonja a Magyarország klinikai vizsgálatokban való részvételét támogató, versenyképességét növelő intézkedésekről szóló 1751/2017. (X. 27.) Korm. határozatot.

10.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 1518/2020. (VIII. 14.) Korm. határozata a klinikai vizsgálatok és az orvostudományi kutatások intézményrendszerének továbbfejlesztéséről
Megjelent: MK 189. szám 2020.VIII.14.

A lakosság egészségi állapotának javítása és az egészségügyi ellátórendszer továbbfejlesztése érdekében a Kormány jóváhagyja az  orvostudományi kutatási rendszer és a  klinikai vizsgálati intézményrendszer fejlesztési tervét, és felhívja az  emberi erőforrások miniszterét annak az  innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával történő végrehajtására.

Az új egészségügyi technológiák fejlesztése és a gyógyításban való elérhetőségének elősegítése érdekében a Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával –, valamint a források bevonása tekintetében a pénzügyminisztert az orvostudományi kutatási rendszer és a klinikai vizsgálati intézményrendszer továbbfejlesztésére.

11.  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 1519/2020. (VIII. 14.) Korm. határozata a fogászati amalgám használatának fokozatos csökkentéséről szóló nemzeti terv elfogadásáról
Megjelent: MK 189. szám 2020.VIII.14.

A Kormány elfogadja az amalgám használatának fokozatos csökkentéséről szóló nemzeti tervet.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.