1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 229/2019. (IX. 30.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 162. szám 2019. 09. 30.
Hatály: 2020. 10. 01. 

Hatályát veszti az 1. § (2),(5)-(7); 2. § (2),(4); 9. § (2), (4)–(9), (11), (12),(15)(17); továbbá a Rendelet 2. és 5–7. melléklete.

új: 1. § (1), 2. § (1), 10. § (3)-(4)

1.§ (1) Az Országos Képzési Jegyzéket (a továbbiakban: OKJ) az 1. melléklet tartalmazza.

2.§ (1): Az  Sztv. 29.  § (7)  bekezdésében foglaltak szerinti, meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben szerezhető – a  szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott körbe tartozó, kapcsolódó – szakképesítéseknek az  1.  melléklet 1.  pontjában foglalt 1. táblázat szerinti iskolai rendszerű szakképzésben megszerezhető szakképesítések esetén az  azonos ágazatba sorolt további szakképesítések minősülnek.

10.§ (3) A  felnőttképzésről szóló 2013.  évi LXXVII.  törvény (a  továbbiakban: Fktv.) szerinti felnőttképzést folytató intézmény a  2020. augusztus 31. napján hatályos OKJ szerint iskolarendszeren kívül oktatható szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés megszerzésére irányuló, Fktv. szerinti képzést 2020. december 31. napjáig indíthat, amelynek szakmai vizsgáját – a javító- és a pótlóvizsgák kivételével – legkésőbb 2022. december 31. napjáig be kell fejezni.

(4) A  (3)  bekezdés szerinti képzések vizsgáit a  2020. augusztus 31. napján hatályos szakmai és vizsgakövetelmények szerint kell megszervezni és lebonyolítani.

Módosul a Rendelet 1. és 2. számú melléklete. 

2  

Státusz: új
Jogszabály címe: A Kormány 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelete a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról
Megjelent: MK 164. szám 2019. 10. 04.
Hatály: 2019. 10. 05.

A Rendelet 37 – 41. §-a rendelkezik a kórházlelkészi, kórházi lelkigondozói tevékenységről.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.