Tisztelt Munkatársak!

 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:

szabályzat neve: Az Egyetem gazdasági társaságai alapításáról és az azok feletti tulajdonosi joggyakorlásról szóló szabályzat

módosító határozat száma: K/8/2019. (IX.16.) kancellári határozat

hatálybalépés napja: 2019. szeptember 19.

elérési út:

https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/az-egyetem-gazdasagi-tarsasagai-alapitasarol-es-az-azok-feletti-tulajdonosi-joggyakorlasrol-szolo-szabalyzata/

 

Jogi és Igazgatási Főigazgatóság