Tisztelt Munkatársak!

 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:

szabályzat neve: Jubileumi díszoklevelek adományozásáról szóló szabályzat

elfogadó határozat száma: 58/2019. (VI.20.) számú szenátusi határozat

hatálybalépés napja: 2019. június 28.

elérési út:

https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/jubileumi-diszoklevelek-adomanyozasarol-szolo-szabalyzat/

Jogi és Igazgatási Főigazgatóság