1.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 142/2019. (VI. 19.) Korm. rendelete az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
Megjelent: MK 103. szám 2019. VI.19.
Hatály: 2019.VII.4.

Új: 27. § (5) g), 30. § (2a)

27. § (5) (A tárgyidőszakra vonatkozó TVK megállapítása a járóbeteg-szakellátás körébe tartozó,) g) országosan szervezett, népegészségügyi célú, célzott vastag- és végbélszűréshez kapcsolódó 11045, 11303, 11050, 29001, 29003, 29004, 29005, 29006, 42151, 42750 kódszámú beavatkozások (kivételével történik.)

30. § (2a) Az  egészségügyi szolgáltató a  27.  § (5)  bekezdés g)  pontja szerinti beavatkozásért megállapított díj 80%-át köteles a szűrést végző orvos és szakdolgozó díjazására fordítani, amely a kifizetőt terhelő adó- és járulékterheket is tartalmazza. Ez a díjazás független a munkavégzés időtartamára vonatkozó egyéb munkajogi szabályozás kapcsán kifizetendő bértől.

2.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: Az emberi erőforrások minisztere 10/2019. (VI. 19.) EMMI rendelete egyes miniszteri rendeleteknek a népegészségügyi célú, célzott vastag- és végbélszűréshez kapcsolódó módosításáról
Megjelent: MK 103. szám 2019. VI. 19.
Hatály: 2019. VII. 4.

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

Módosul: 3. § (6)
3. § (6) Az  (5)  bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a  beteg közvetlen jelenlétét nem igénylő tevékenységek végzése, a  csoportos tevékenységek végzése, a  kizárólag laboratóriumi mintavételi eszköz biztosítása, a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 20.  § (4)  bekezdése szerinti keresőképtelenség miatti soron kívüli ellátások, valamint a  népegészségügyi célú, célzott vastag- és végbélszűréshez kapcsolódó beavatkozások végzése esetén.

Módosul a rendelet 2. számú melléklete.

Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

Módosul a rendelet 2. számú melléklete.

Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

Módosul a rendelet 2. és 3. számú melléklete.

3.  

Státusz: módosítás
Jogszabály címe: A Kormány 143/2019. (VI. 20.) Korm. rendelete nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról
Megjelent: MK 104. szám 2019. VI. 20.
Hatály: 2019. VI. 21.

Az Egészséges Budapest Program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 98/2017. (IV. 27.) Korm. rendelet módosítása

Módosul a rendelet 1. számú melléklete. A 2. számú mellékletet a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.


A dokumentum erre a linkre kattintva elérhető.