Tisztelt Munkatársak!

 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az alábbi szabályzat módosításra került:

szabályzat neve: Szerződéskötés rendjéről szóló szabályzat

elfogadó határozat száma: K/7/2019. (VI.26.) kancellári határozat

hatálybalépés napja: 2019. június 28.

elérési út:

https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szerzodeskotes-rendjerol-szolo-szabalyzat/

 

Jogi és Igazgatási Főigazgatóság