A graduális képzésben az Intézet munkatársai évente mintegy 400 magyar és külföldi hallgató gyakorlati és elméleti oktatását végzik több évfolyamon. A III., IV. és V. éves gyógyszerészhallgatók számára oktatott tárgyak: Gyógyszertechnológia, Biofarmácia-farmakokinetika, Gyógyszerinnováció és engedélyezés, Ipari gyógyszertechnológia I-II., Bioanalitikai módszerek a farmakokinetikában, Gyógyszertári gyógyszerkészítés, Állatgyógyászati készítmények, továbbá Gyógyszeripar A-Z című szabadon választható tárgy.
Az Intézet fontos feladata a posztgraduális képzés is, ezen belül egyrészt a szakirányú szakképzés (gyógyszertechnológia), továbbképzés, illetőleg akkreditált témákkal való részvétel a PhD-képzésben.