Oktatási tevékenység

A graduális képzésben az Intézet munkatársai évente mintegy 400 magyar és külföldi hallgató elméleti és gyakorlati oktatását végzik több évfolyamon. Az I., IV. és V. éves gyógyszerészhallgatók számára oktatott tárgyak: Bevezetés a gyógyszerészeti tanulmányokba, Matematika gyógyszerészeknek, Gyógyszerészettörténet és propedeutika, Gyógyszerügyi ismeretek, Gyógyszerészi gondozás, Klinikai gyógyszerészet, Gyógyszerészi gazdálkodás és menedzsment, továbbá a Gyógyszerészi tanácsadás utazóknak kötelezően választható tárgy.
Az Intézet fontos feladata a posztgraduális képzés is, ezen belül egyrészt a szakirányú szakképzés (gyógyszerellátási gyógyszerészet, kórházi-klinikai gyógyszerészet), továbbképzés, illetőleg akkreditált témákkal való részvétel a PhD-képzésben.

Oktatott tárgyak

Kötelező tantárgyak:

Kötelezően választható tantárgyak: