A Gyógyszerhatástani Intézet több tárgy és szakirány oktatásával vesz részt a gyógyszerészképzésben. Egyes graduális tárgyakat más karok – ELTE TTK és ÁOK – hallgatói is felvehetnek.

A graduális gyógyszerészképzés keretében jelenleg öt kötelező tantárgyat oktatunk:
Gyógyszerhatástan és toxikológia
Kórtani és klinikai alapismeretek
Gyógyszeres terápia
Matematika gyógyszerészeknek
Statisztika gyógyszerészeknek

Emellett intézetünk programjában több választható tárgy is szerepel:
Preklinikai és klinikai neuropszichofarmakológia és pszichofarmakogenetika
A tudományos kutatás első kézből
Bioanalitikai vizsgálómódszerek és gyakorlati alkalmazásuk a farmakológiában
Bevezetés a Python programozásba – Alkalmazások a gépi tanulásban és a mesterséges intelligenciában

A tárgyakhoz tartozó tantárgyi adatlapok az álábbi linken érhetőek el. 

Az Intézet tárgyaival kapcsolatos OMVH intézkedési tervek az OMVH oldalon érhetőek el. 

A graduális képzés mellett részt veszünk a posztrgraduális képzésben is:
Gyógyszerhatástan szakirányú szakgyógyszerész-képzés
PhD képzés