2015. január 13. – Napirendi pontok:

 1. Véleménynyilvánítás egyetemi szintű kitüntetésekről (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 2. A Karon működő, a Szenátus által létrehozott Curriculum, Kreditátviteli és Oktatási Bizottság megújítása (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter, Dr. Martos Tamás)
 3. A Kar Térítési és Juttatási Rendjének módosítása (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter, Dr. Pethesné Dávid Beáta)

2015. március 10. – Napirendi pontok:

 1. Mentálhigiéné Intézet Mentálhigiénés családtudományi és családterápiás mesterképzési szak szakfelelős személyének változása (Előterjesztő: Dr. Pethesné Dávid Beáta)
 2. Mentálhigiéné Intézet Mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása (Előterjesztő: Dr. Pethesné Dávid Beáta)

2015. május 7. – Napirendi pontok:

 1. Mentálhigiéné Intézet Szociális munka mesterképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása (Előterjesztő: Dr. Pethesné Dávid Beáta)
 2. Mentálhigiéné Intézet Mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzési  szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása (Előterjesztő: Dr. Pethesné Dávid Beáta)
 3. A Kar Térítési és Juttatási Rendjének módosítása (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter, Dr. Pethesné Dávid Beáta) 
 4. Tanévrend (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 5. Kari nap, oktatási szünet (Előterjesztő: Szécsényi-Nagy Balázs)
 6. Mentálhigiéné Intézet Szociális munka mesterképzési szak szakfelelős személyének változása (Előterjesztő: Dr. Pethesné Dávid Beáta)

Egyebek:

 1. Kutatásetikai bizottság
 2. MAB látogatás
 3. Nftv. végrehajtási rendeletének módosítása
 4. Dékánhelyettesi pályázatok meghirdetése
 5. EIFTI változások
 6. Humánerőforrás változások, kancellár egyetértési joga
 7. Rektorválasztás

2015. június 8. – Napirendi pontok:

 1. Az Egészségügyi Közszolgálati Kar dékánhelyettesi megbízásra benyújtott pályázatainak véleményezése (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 2. Egészségügyi Menedzserképző Központ Egészségügyi menedzser mesterképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása (Előterjesztő: Dr. Szócska Miklós)
 3. A Kari bizottságok összetételének megújítása személyi változások miatt (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 4. Az Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet névváltoztatása (Előterjesztő: Dr. Szócska Miklós)
 5. Az Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet Egészségügyi szervező alapképzési szak mintatantervének változása (Előterjesztő: Dr. Szócska Miklós)
 6. Az Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet Klinikai vizsgálati asszisztens (CTA) szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek, valamint képzési programjának módosítása (Előterjesztő: Dr. Szócska Miklós)

Egyebek:

 1. MRK felkérés – KKK felülvizsgálat
 2. Önköltségszámítási munkacsoport
 3. EIFTI „Prevenció az egészségért” tantárgy

2015. június 15. – Napirendi pontok:

 1. Kari bizottságok összetételének megújítása (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 2. Mentálhigiéné Intézet Mentálhigiénés családtudományi és családterápiás mesterképzési szak mintatantervének jóváhagyása (Előterjesztő: Dr. Pethesné Dávid Beáta)
 3. Mentálhigiéné Intézet Mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzési szak tantervének és tantárgyi programjának módosítása (Előterjesztő: Dr. Pethesné Dávid Beáta)
 4. Mentálhigiéné Intézet Szociális munka mesterképzési szak tantervének és tantárgyi programjának módosítása (Előterjesztő: Dr. Pethesné Dávid Beáta)
 5. Mentálhigiéné Intézet Laktációs szaktanácsadó vizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak tantervének és tantárgyi programjának módosítása (Előterjesztő: Dr. Pethesné Dávid Beáta)
 6. Tanszéki csoport létrehozása (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)

2015. november 16. – Napirendi pontok:

 1. A Kari Tanács összetételének megújítása (Előterjesztő: Dr. Szócska Miklós)
 2. Mentálhigiéné Intézet Családi és közösségi mediáció szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek jóváhagyása (Előterjesztő: Dr. Pethesné Dávid Beáta)
 3. Mentálhigiéné Intézet Mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása (Előterjesztő: Dr. Pethesné Dávid Beáta)
 4. Mentálhigiéné Intézet Szociális munka mesterképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása (Előterjesztő: Dr. Pethesné Dávid Beáta)
 5. Mentálhigiéné Intézet Laktációs szaktanácsadó vizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása (Előterjesztő: Dr. Pethesné Dávid Beáta)
 6. Digitális Egészségtudományi Intézet Egészségügyi szervező alapképzés ügyvitelszervező szakirány szakdolgozat, valamint záróvizsga bizottság elnökeinek megszavazása (Előterjesztő: Dr. Szócska Miklós)
 7. Állásfoglalás mesteroktatói munkakör bevezetéséről (Előterjesztő: Dr. Szócska Miklós)

Egyebek:

 1. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2016