Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 16.
14731 Összes oltás
5991 Beoltott Semmelweis Polgár

Karunkon az alábbi szakirányú továbbképzések közül választhat:

 

Minőségügyi és betegbiztonsági menedzser szakirányú továbbképzési szak

A Menedzserképző Központ 2016 szeptemberétől útjára indította minőségügyi és betegbiztonsági menedzser szakirányú továbbképzési szakját, ahol a hallgatók három féléves gyakorlatorientált, menedzseri szemléletű képzés során válnak minőségügyi szakemberekké. 

A képzés gyakorlatban jól alkalmazható ismereteket kíván átadni minőségügyi vezetőknek és munkacsoportjuk tagjainak, felülvizsgálóknak, auditoroknak, intézményi és belső koordinátoroknak, valamint a minőségügy és betegbiztonság iránt érdeklődő szakembereknek, kutatóknak és döntéshozóknak.
A programra olyan jelentkezőket várunk, akik egészségügyi felsőfokú diplomával és több mint három év gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, de mindenekelőtt elkötelezettek egy biztonságosabb egészségügy felépítéséért. 
A következő képzés várható indulása: 2018. február
további információk

Mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak

A mentálhigiénés szakirányú továbbképzési szak posztgraduális, levelező képzés segítő foglalkozású szakemberek részére.

A képzésben hivatásos segítő szakemberek vesznek részt. A leegyszerűsítő mindennapi szóhasználattól eltérően segítő hivatásoknak tekintjük mindazon foglalkozásokat, amelyeknek lényege a másik ember mellett állás, annak fejlesztése, oktatása, nevelése, támogatása, gondozása, gyógyítása vagy bármilyen formában történő segítése. A program nem nyújt alapvetően új szakmai identitást, azaz nem egy újabb “szakma” elsajátítására irányul, hanem mentálhigiénés többlettudással rendelkező tanárokat, orvosokat, szociális munkásokat, lelkészeket, vezetőket képez.

A képzési program kulcsfogalmai: az önismeret és a társadalomismeret fejlesztése, hivatás- és hivatásszemélyiség-fejlesztés, kiégés-prevenció, interdiszciplináris együttműködés, határtartás, segítő kapcsolat, spontán és hivatásos közösségi támogató hálózat, prevenció, érték és kultúra, empátia, felelősség, hitelesség, valamint integrált és tudatosított működésmód.
további információk

Mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzési szak

A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete egyházi felsőoktatási intézményekkel együttműködve 2011 szeptemberétől akkreditált mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzést hirdet.

A képzés célja a lelkigondozók társadalom- és bölcsészettudományi továbbképzése, saját mentálhigiénéjük megerősítése és a kapcsolatteremtéshez szükséges készségek fejlesztése. A résztvevők az elméleti és gyakorlati stúdiumokon segítséget kapnak ahhoz, hogy jobban felismerjék és megértsék a segítségre szoruló emberek és csoportok problémáit, segíteni tudják őket lelki fejlődésük útján és döntéseik meghozatalában, támogassák őket erőforrásaik megtalálásában, valamint felkészültebben lássák el a közösségi vagy egyéni lelkigondozói feladatokat.
további információk

Laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak

A laktációs szaktanácsadó vizsgára felkészítő szakirányú továbbképzést a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete hirdeti meg, együttműködésben a „Szoptatásért” Magyar Egyesülettel.

A képzés célja szülészeti és gyermekegészségügyi területen dolgozó orvosok, védőnők, szülésznők, gyermekszakápolók, humán segítő foglalkozású szakemberek speciális továbbképzése a laktációval, anyatejes táplálással kapcsolatos bármilyen probléma magas szintű ellátására, és a nemzetközi laktációs szaktanácsadói (IBCLC) vizsgára való sikeres felkészítés.

A továbbképzést azoknak a BA vagy MA szintű végzettséggel rendelkező, humán segítő foglalkozású szakembereknek hirdetjük meg, akik az IBCLC nemzetközi laktációs szaktanácsadói vizsga mindenkor érvényben lévő jelentkezési feltételeinek is megfelelnek. 

A képzés sikeres elvégzése lehetőséget ad segítő foglalkozásként laktációs szaktanácsadói szerepkör/feladatkör/munkakör betöltésére azon intézményekben, amelyek ezt igénylik, létrehozzák, illetve felkészít az anya-gyermek párossal foglalkozó bármilyen szakemberként a szoptatni kívánó anya hatékonyabb támogatására.
további információk a curriculumról
további információk

Integrált szülő-csecsemő konzultáció szakirányú továbbképzési szak

A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet által meghirdetett szakképzési program célja az egészségügyi és a pszichoszociális területeken dolgozó szakemberek (orvosok, pedagógusok, pszichológusok, pszichoterapeuták, védőnők, szociális munkások stb.) speciális képzése a szülő-csecsemő konzultáció, valamint terápia alkalmazására. A szülő-csecsemő konzultáció/terápia, mint egy koragyermekkori prevenciós és intervenciós módszer, egy tudományosan megalapozott metódus a pszichés és pszichoszomatikus megbetegedések (regulációs zavarok) gyógyítására, de legalábbis enyhítésére csecsemő- és kisgyermekkorban.

A jelentkezés feltétele legalább alapképzésben szerzett (BA) oklevél a következő képzési területeken: bölcsészettudomány, társadalomtudomány, pedagógusképzés, orvos- és egészségtudomány, jogi és igazgatási tudományok.

további információ