A pályázat útján elnyerhető nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban a teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben részt vevő hallgatók részesülhetnek. A pályázás feltétele az adott vagy a korábbi tanulmányok során legalább két félévre történő bejelentkezés, legalább 55 kredit megszerzése, továbbá kiemelkedő tanulmányi eredmény (teljes tanulmányi időre számított, kreditekkel súlyozott átlag legalább 4,00) és szakmai/tudományos területen végzett kimagasló munka.A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat a miniszter személyre szólóan adományozza.

Az ösztöndíj elnyerése nem zárja ki a tanulmányi ösztöndíjra való jogosultságot.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA a NEPTUN rendszeren keresztül történik,

2024. június 07. 12.00 órától 2024. július 05. 23.59 óráig.

A pályázat pályázati adatlapból és annak mellékleteiből állA teljes pályázati anyagot a NEPTUN rendszeren keresztül (ügyintézés-kérvények), elektronikusan kell benyújtani.

A pályázat beadása után hiánypótlásra nincs lehetőség.

FELHÍVÁS

ÜTEMTERV

PÁLYÁZATI ADATLAP

PONTRENDSZER