Az Egészségügyi Közszolgálati Kar vezető testülete a Kari Tanács, amely a kar vezetőinek, a karhoz tartozó három intézet vezetőinek, oktatóinak, hallgatóinak közös önkormányzati testülete.

A Kari Tanács elnöke a dékán, akadályoztatása esetén az általa kijelölt dékánhelyettes. A testület felépítését és létszámát, valamint a tagok megválasztásának rendjét a felsőoktatási törvényben és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakra figyelemmel a Kar működési rendje állapítja meg.

Szavazati joggal rendelkező tagok

 • Dr. Szócska Miklós, dékán,  egyetemi tanár, a Kari Tanács elnöke, intézetigazgató, Egészségügyi Menedzserképző Központ
 • Dr. Pethesné Dávid Beáta, oktatási és tudományos dékánhelyettes, egyetemi tanár, intézetigazgató, Mentálhigiéné Intézet
 • Dr. Sinkó Eszter, gazdasági dékánhelyettes, tudományos munkatárs, Egészségügyi Menedzserképző Központ
 • Dr. Lám Judit, általános dékánhelyettes, egyetemi docens, operatív igazgatóhelyettes, Egészségügyi Menedzserképző Központ
 • Dr. Gaál Péter András, egyetemi tanár, Egészségügyi Menedzserképző Központ
 • Dr. Török Gábor Pál, egyetemi adjunktus, Mentálhigiéné Intézet
 • Dr. Bóné Veronika,  tudományos munkatárs, Mentálhigiéné Intézet
 • Dr. Sándor Zoltán, egyetemi adjunktus, Digitális Egészségtudományi Intézet
 • Dr. Tóth Zoltán, Digitális Egészségtudományi Intézet
 • Dr. Berki Zoltán, Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség, szakszervezet delegált tagja
 • Dr. Ármós Richárd Levente, Doktorandusz Önkormányzat
 • Magyar Dániel Dávid, Hallgatói Önkormányzat
 • Simonfi Orsolya, Hallgatói Önkormányzat
 • Hámori Attila, Hallgatói Önkormányzat
 • Hári Nikolett, Hallgatói Önkormányzat

Állandó meghívott tagok, tanácskozási joggal

 • Dr. Merkely Béla, rektor
 • Dr. Pavlik Lívia, kancellár
 • Baumgartnerné Holló Irén, főigazgató, Gazdasági Főigazgatóság
 • Mészáros István, főigazgató, Műszaki Főigazgatóság
 • Dr. Reichert Péter, főigazgató, Emberierőforrás-gazdálkodási Igazgatóság
 • Falatovics Tünde, igazgató, Ellenőrzési Igazgatóság
 • Dr. Benyó Zoltán, Doktori Tanács elnöke
 • Czinderi Gábor, főigazgató, Informatikai Főigazgatóság
 • Szepesi Dóra, főigazgató, Marketing és Kommunikációs Főigazgatóság
 • Dr. Kéri Diána, hivatalvezető, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Dékáni Hivatal
 • Erdős-Hozbor Andrea, gazdasági vezető, Egészségügyi Közszolgálati Kar
 • Szandányi Beatrix, jegyzőkönyvvezető, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Dékáni Hivatal