TDK – Tudományos Diákkör az egyetemi hallgatók önkéntes szerveződése, tevékenysége az egyetemi képzés kötelező elfoglaltságon túli elemét képezi.

A TDK célja a hallgatók bekapcsolása az egyetem oktatási szervezeti egységeinek (esetleg más egészségügyi intézményeknek) oktató- és kutatómunkájába, továbbá az ennek során elért eredmények szakmai nyilvánossága és a megítélés biztosítása. A TDK munka az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka.

A Kar TDK felelősei:

  • Digitális Egészségtudományi Intézet: Dr. Surján György, surjan.gyorgy@semmelweis-univ.hu
  • Egészségügyi Menedzserképző Központ: Bálity Csaba, bality.csaba@emk.semmelweis.hu
  • Mentálhigiéné Intézet: Dr. Ládonyi Zsuzsanna, ladonyi.zsuzsanna@public.semmelweis-univ.hu

További információt a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákkör honlapján olvashat.

Tovább a Egészségügyi Közszolgálati Kar által meghirdetett TDK témákhoz


PhD – Doktori képzés

A doktori képzés célja, hogy megfelelő formai keretek között a jövő követelményeinek megfelelő tudósnemzedéket neveljen, pontosabban, hogy megtanítsa a fiatalokat a tudomány művelésének fortélyaira. A hároméves képzés során a hallgatók elsajátítják a tudományos munkához szükséges ismereteket, kutatómunkát végeznek és kurzusokat  hallgatnak, melyeknek elvégzését vizsgával kell igazolni. A doktori diploma tanúsítja, hogy birtokosa képes önálló kutatómunka végzésére.

A doktori képzésre történő jelentkezés feltétele az egyetemi végzettség és legalább egy középfokú C típusú nyelvvizsga.

További információt a Semmelweis Egyetem Doktori Iskola honlapján olvashat.