2013. január 22. – Napirendi pontok:

 1. Döntés az Egészségügyi Közszolgálati Kar által a Szenátusba delegált személyről a 124/b/2012. (XII.13.) számú szenátusi határozat értelmében, a 28/2012 számú rektori körlevél előírásai szerint  (előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 2. Vélemény-nyilvánítás Dr. habil Dinya Elek egyetemi tanári pályázatáról (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 3. Kari Térítési és Juttatási Rend módosítása (Előterjesztő: Gaál Péter)
 4. Egyebek
 5. A következő félév Kari Tanács üléseinek időpontjai és helyszínei
 6. A Szenátus 2013. év 1. (tavaszi) félévi munkatervéhez előterjesztendő témák
 7. Közbeszerzéssel kapcsolatos kérdések
 8. Egyetemi email címek változása
 9. Külsős megbízási szerződések
 10. Educatio kiállítás

2013. február 4. – Napirendi pontok:

 1. A Mentálhigiéné Intézet Mentálhigiéné területén pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak tantervének és tantárgyprogramjainak akkreditációja (Előterjesztő: Dr. Török Péter)
 2. Záróvizsgázott, de nyelvvizsgát nem szerzett hallgatók oklevelének kérdése (Előterjesztő: Dr. Sinkó Eszter)

Egyebek

 1. Előterjesztő: Dr. Török Péter

2013. február 25. – Napirendi pontok:

 1. A Mentálhigiéné Intézet „Mentálhigiénés családtudományi és családterápiás mesterképzési szak” képzés indítási akkreditációja (Előterjesztő: Dr. habil Török Péter, Dr. Török Szabolcs)
 2. A Mentálhigiéné Intézet „Mentálhigiéné területén pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak” tantervének és tantárgyprogramjainak akkreditációja (Előterjesztő: Dr. habil Török Péter)
 3. A Mentálhigiéné Intézet „Mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak” pedagógus szakvizsgaként történő elismertetésének lehetősége (Előterjesztő: Dr. habil Török Péter)
 4. Tudományos Diákköri Tanács kari (oktatói és hallgatói) képviselőinek újraválasztása (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 5. Az Egészségügyi szervező alapképzési szak szakirányainak fejlesztésére vonatkozó tájékoztatás, kari stratégiai tervek (Dr. Gaál Péter, Dr. habil Dinya Elek)
 6. Kari Térítési és Juttatási Rend módosítása kari önköltségek/költségtérítések és térítési díjak (nulla kredites tantárgyak, felvételi eljárási díj, Europass oklevélmelléklet volt hallgató számára való utólagos kiállítása) vonatkozásában (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter, Dr. habil Török Péter)
 7. Magiszter program (Előterjesztő: Dr. Belicza Éva)

Egyebek:

 1. TVSZ tájékoztatás (Dr. Davidovics Krisztina)
 2. Tájékoztatás a költségvetés helyzetéről (Dr. Sinkó Eszter)

2013. május 13. – Napirendi pontok:

 1. Szlovák nyelvű kihelyezett képzés pót-záróvizsga bizottság elnökének megválasztása, Előterjesztő: Dr. Gaál Péter

2013. május 27. – Napirendi pontok:

 1. Professor Emerita cím adományozása (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)

2013. június 17. – Napirendi pontok:

 1. Gaál Péter az Egészségügyi Közszolgálati Kar dékáni megbízására benyújtott pályázatának véleményezése (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 2. Pethesné Dávid Beáta a Mentálhigiéné Intézet igazgatói megbízására benyújtott pályázatának véleményezése (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 3. Egyetemi tanári (2 fő) álláshely létesítése a Mentálhigiéné Intézetben (Előterjesztő: Dr. Török Péter)
 4. Egyetemi docensi (1 fő) és egyetemi tanári (1 fő) álláshely létesítése az Egészségügyi Menedzserképző Központban (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 5. Az Egyetemi Felülbírálati Bizottságba kari képviselő delegálása (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 6. Az Egészségügyi menedzser mesterképzési szak, az Executive egészségügyi szakmenedzser szakirányú továbbképzési szak (szlovák kihelyezett képzés), a Mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzési szak, valamint a Szociális munka mesterképzési szak záróvizsgái elnökeinek megszavazása (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter, Dr. Török Péter)
 7. A Kar Térítési és Juttatási Rendjének módosítása (egyes térítési díjak összegének módosítása)  (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter,  Dr. habil Török Péter)
 8. A Mentálhigiéné Intézet „Laktációs szaktanácsadó vizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak” tantervének és tantárgyprogramjainak felülvizsgálata (Előterjesztő: Dr. habil Török Péter)
 9. A Mentálhigiéné Intézet „Mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak” tantervének és tantárgyprogramjainak felülvizsgálata (Előterjesztő: Dr. habil Török Péter)
 10. A Mentálhigiéné Intézet „Mentálhigiéné területén pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak” tantervének és tantárgyprogramjainak felülvizsgálata (Előterjesztő: Dr. habil Török Péter)
 11. A Mentálhigiéné Intézet „Szociális munka mesterképzési szak” tantervének és tantárgyprogramjainak felülvizsgálata (Előterjesztő: Dr. habil Török Péter)
 12. A Mentálhigiéné Intézet „Mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzési szak” tantervének és tantárgyprogramjainak felülvizsgálata (Előterjesztő: Dr. habil Török Péter)
 13. Az Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet „Klinikai vizsgálati asszisztens (CTA) szakirányú továbbképzési szak” bemeneti követelményeinek változása (Előterjesztő: Dr. habil Dinya Elek)
 14. Az Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet „Egészségügyi szervező BSc alapképzés egészségbiztosítás szakirány” indítása (Előterjesztő: Dr. habil Dinya Elek)
 15. Az Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet „Egészségügyi szervező BSc alapképzés ügyvitelszervező szakirány” tantervének és tantárgyprogramjainak felülvizsgálata (Előterjesztő: Dr. habil Dinya Elek)
 16. Az Egészségügyi Menedzserképző Központ „Egészségügyi menedzser mesterképzési szak” tantervének és tantárgyprogramjainak felülvizsgálata (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 17. Az Egészségügyi Menedzserképző Központ „Executive Egészségügyi szakmenedzser szakirányú továbbképzési szak” tantervének és tantárgyprogramjainak felülvizsgálata (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)

Egyebek:

 1. Egységes Központi levelezőrendszer (Dr. Gaál Péter)
 2. Diplomaosztókon való részvétel : (Dr. habil Dinya Elek)
 3. Környezetvédelem ügye (Dr. habil Dinya Elek)
 4. Szabadságok (Dr. habil Dinya Elek)
 5. Új hallgatók felvétele (Dr. habil Dinya Elek)
 6. Beszámoló TDK hallgatókról (Dr. Daragó László)
 7. Szociális kedvezmény nyújtása hallgatóknak (Dr. Gaál Péter)

2013. szeptember 16. – Napirendi pontok:

 1. Az Egészségügyi menedzser mesterképzési szak záróvizsga elnökeinek megszavazása (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 2. Az Egészségügyi Menedzserképző Központ „Executive Egészségügyi szakmenedzser szakirányú továbbképzési szak” képzési és kimeneti követelményeinek módosítása (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 3. javaslat a szlovák nyelvű Egészségügyi menedzser mesterképzési program mintatantervének megváltoztatására (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 4. A Szenátus 2013. év 2. (őszi) félévi munkatervéhez előterjeszteni kívánt témák (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 5. Nyelvi vizsga kérdése (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 6. Kari képviselő delegálása a Semmelweis Egyetem Doktori Tanácsába (Előterjesztő: Dr. Török Péter)

Egyebek:

 1. tájékoztató a MAB 2013/2014. tanévben orvos és egészségtudomány,valamint sporttudomány képzési területeken folytatott programok akkreditációjáról (Dr. Gaál Péter)
  1. képzések akkreditációja
  2. oktató-kutatói létszám
 2. tájékoztató az Oktatási Hivatallal kapcsolatos ügyekről (Dr. Gaál Péter)
  1. CTA bemeneti követelményeket módosító határozat
  2. Mentálhigiénés családtudományi és családterápiás mesterképzési szak indítás
 3. tájékoztató az egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzattal kapcsolatban (Dr. Gaál Péter)
 4. beszámoló a Tudományos Tanács üléséről (Dr. Török Péter)

2013. október 15. (videókonferencia) – Napirendi pontok:

1. Záróvizsga bizottság elnökeinek megválasztása


2013. november 18. – Napirendi pontok:

 1. Az Egészségügyi szervező alapképzés ügyvitelszervező szakirány szakdolgozat, valamint záróvizsga bizottság elnökeinek megszavazása (Előterjesztő: Dr. Dinya Elek)
 2. Mentálhigiéné Intézet Laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökének jóváhagyása (Előterjesztő: Dr. Pethesné Dávid Beáta)
 3. A Kar Térítési és Juttatási Rendjének módosítása (egyes térítési díjak összegének, valamint megnevezésének módosítása)  (Előterjesztő: Dr. Pethesné Dávid Beáta)
 4. Kari Tanács összetételének megújítása (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 5. Kari együttműködési megállapodások (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)

Egyebek:

 1. Educatio 2014 kiállítás – felkészülés
 2. Egyetemi szintű kitüntetési javaslatok
 3. Beszámoló a Kari Nyílt Napról

2013. december 2. – Napirendi pontok:

 1. A Kari Tanács összetételének megújítása (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 2. A Karon működő, a Szenátus által létrehozott bizottságok összetételének megújítása (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 3. A Mentálhigiéné Intézet Mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak képzési terület besorolásának módosítási javaslata (Előterjesztő: Dr. Pethesné Dávid Beáta)
 4. A Mentálhigiéné Intézet Szociális munka mesterképzési szakon a Záróvizsga Bizottság elnökének jóváhagyása (Előterjesztő: Dr. Pethesné Dávid Beáta
 5. A KS/KORL/27/2013. Rektori körlevéllel kapcsolatos, a Semmelweis Egyetem szervezeti egységeinek alhonlapjait érintő feladatok (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)

Egyebek:

 1. Neumann Kollokvium beszámoló (Előterjesztő: Dinya Elek)
 2. Az Egészségügyi szervező alapszak, egészségügyi ügyvitelszervező szakirány hallgatóinak szakdolgozatvédése (Előterjesztő: Dinya Elek)