2014. január 13. – Napirendi pontok:

 1. Véleménynyilvánítás Dr. Bakacsi Gyula, Dr. Pethesné Dávid Beáta, valamint Prof. Dr. Széman Zsuzsa egyetemi tanári pályázatáról (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 2. Véleménynyilvánítás Dr. Bakacsi Gyula docensi pályázatáról (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 3. Véleménynyilvánítás egyetemi szintű kitüntetésekről (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 4. Tájékoztató a 2015. évre meghirdetni tervezett egyetemi tanári és docensi álláshelyek kiírásáról (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 5. Az Egészségügyi Menedzserképző Központ Egészségügyi menedzser mesterképzési szak, valamint az Executive egészségügyi szakmenedzser szakirányú továbbképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 6. A Kar Térítési és Juttatási Rendjének módosítása (Mentálhigiéné Intézet egyes képzéseire vonatkozó térítési díjak összegének módosítása) (Előterjesztő: Dr. Pethesné Dávid Beáta)
 7. Integrált szülő-csecsemő konzultáció szakirányú továbbképzési szak indítása a Mentálhigiéné Intézetben (Előterjesztő: Dr. Pethesné Dávid Beáta)

Egyebek:

 1. Szenátus 2014. év 1. félévi munkatervéhez előkészíteni tervezett EKK előterjesztések (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 2. A 2014–2015. évi Erasmus+ hallgatói tanulmányi és szakmai mobilitás-pályázat (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 3. TDK aktivitás időtartama (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 4. Educatio kiállítás (Előterjesztő: Dr. Dinya Elek, HÖK képviselői)
 5. Egészségügyi szervező alapszak egészségügyi ügyvitelszervező szakirány végzős hallgatóinak diplomaosztó ünnepsége (Előterjesztő: Dr. Dinya Elek)

2014. április 7. – Napirendi pontok: 

 1. Doctor Honoris Causa (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter) (törölve)
 2. Állami kitüntetésekkel kapcsolatos felhívások, tájékoztatók (Előterjesztő: Dr.Gaál Péter)
 3. Alumni Tanács – kari képviselő (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 4. Kutatásetikai Bizottság és Tudományetikai Kódex (Előterjesztő: Dr. Pethesné Dávid Beáta)
 5. A Kar Térítési és Juttatási Rendjének módosítása (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter, Dr. Pethesné Dávid Beáta)
 6. Egészségügyi Menedzserképző Központ Egészségügyi menedzser mesterképzési szak, valamint az Executive egészségügyi szakmenedzser szakirányú továbbképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 7. Mentálhigiéné Intézet Mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak, valamint Mentálhigiéné területén pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása (Előterjesztő: Pethesné Dávid Beáta)
 8. Tanév rendje (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter) Kari Nap szervezése (Előterjesztő: Szécsényi-Nagy Balázs, HÖK képviselői)
 9. Egészségügyi szervező alapképzés egészségbiztosítási szakirány indítása az Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézetben (Előterjesztő: Dr. Dinya Elek)
 10. Mentálhigiénés családtudományi és családterápiás mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek módosítása (Előterjesztő: Dr. Pethesné Dávid Beáta)

Egyebek:

 1. Publikációk (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 2. OH hírek (Dr. Dinya Elek)
 3. Semmelweis Szimpózium (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 4. CKOB szavazás (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 5. Kari TDK Konferencia beszámoló (Előterjesztő: Dr. Daragó László)
 6. Reklámok kitétele Kari hirdetési felületeken (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)

2014. június 11. – Napirendi pontok: 

 1. Egészségügyi Menedzserképző Központ Egészségügyi menedzser mesterképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 2. Mentálhigiéné Intézet Szociális munka mesterképzési szak, valamint Mentálhigiéné területén pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása (Előterjesztő: Pethesné Dávid Beáta)
 3. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, Térítési és Juttatási Szabályzat – tájékoztatás a szenátusi döntésről (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 4. A Kar Térítési és Juttatási Rendjének módosítása (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 5. Tanév rendje tanévkönyvhöz (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 6. Egészségügyi Menedzserképző Központ szlovák nyelvű Egészségügyi menedzser mesterképzési szak mintatantervének módosítása (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 7. Egészségügyi szervező alapképzési szak tantervének módosítása („Polgári védelmi és katasztrófavédelmi ismeretek” tantárgy) (Előterjesztő: Dr. Dinya Elek)
 8. Mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak tantervének módosítása (két tantárgy – „Segítő kapcsolat” és „Terepmunka és projektmenedzsment” – képzési hosszának, tartalmának változása) (Előterjesztő: Dr. Pethesné Dávid Beáta)
 9. Oktatók képzési tananyaga – „Train the trainers” képzés tematikájának jóváhagyása (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 10. „Belső koordinátorok” képzés tematikájának jóváhagyása (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 11. Kari szervezeti átalakítással összefüggő kérdések – Tanszéki csoport létrehozása (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)

Egyebek:

 1. július 1-jei munkaszüneti nap
 2. Október 23-i ünnepség megszervezése
 3. Beszámoló az Etikai munkacsoport eddigi tevékenységéről

2014. október 3. – Napirendi pontok:

 1. Az Egészségügyi Menedzserképző Központ Egészségügyi menedzser mesterképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása (Előterjesztő: Dr. Szócska Miklós)
 2. A Kar Térítési és Juttatási Rendjének módosítása (Előterjesztő: Dr. Dinya Elek)

2014. november 19. – Napirendi pontok:

 1. Szócska Miklós az Egészségügyi Menedzserképző Központ igazgatói megbízására benyújtott pályázatának véleményezése (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 2. Az Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet Egészségügyi szervező alapképzés egészségbiztosítás szakirány akkreditációjának kezdeményezése (Előterjesztő: Dr. Dinya Elek)
 3. A Karon működő, a Szenátus és a Kar által létrehozott bizottságok összetételének megújítása (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 4. Az Egészségügyi Menedzserképző Központ Egészségügyi menedzser mesterképzési szak (magyar és szlovák nyelvű képzésben) Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása (Előterjesztő: Dr. Szócska Miklós)
 5. A Mentálhigiéné Intézet Szociális munka mesterképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása (Előterjesztő: Dr. Pethesné Dávid Beáta)
 6. Az Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet Egészségügyi szervező alapképzés ügyvitelszervező szakirány szakdolgozat, valamint záróvizsga bizottság elnökeinek jóváhagyása (Előterjesztő: Dr. Dinya Elek)
 7. Szenátus által létrehozott egyetemi bizottságokba, továbbá az Alumni Igazgatótanácsba Kari képviselő delegálása (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 8. Az Egészségügyi Informatikai Fejlesztő és Továbbképző Intézet Egészségügyi szervező alapképzési szak mintatantervének változása (Előterjesztő: Dr. Dinya Elek)

Egyebek:

 1. Kutatásetikai Bizottság és Tudományetikai Kódex létrehozásával kapcsolatos munkacsoporti előkészítő munka bemutatása (Előterjesztő: Dr. Pethesné Dávid Beáta)

2014. december 8. – Napirendi pontok:

 1. Szabadon választható tantárgyak tantárgyi programjának jóváhagyása az Egészségügyi menedzser mesterképzési szakon (Előterjesztő: Dr. Szócska Miklós)