Egészségügyi Közszolgálati Kar – Kari szakdolgozat szabályzat (2023/10/07)

Egészségügyi Közszolgálati Kar – Térítési és Juttatási Rend (2023/12/11)

Egészségügyi Közszolgálati Kar – Hallgatói Plágiumszabályzat (2022/10)

Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Kutatási Bizottság ügyrendje, 1. sz. melléklet Publikációs Etikai Kódex

SZMSZ A magyar nyelvű költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók egyes jogairól és kötelezettségeiről

SZMSZ A hallgatói jogviszonnyal kapcsolatosan benyújtott kérelmek elbírálásának rendje

SZMSZ Hallgatói jogorvoslati eljárás rendje

SZMSZ Az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendje

Egészségügyi Közszolgálati Kar – Hivatásetikai alapok rendje

Egészségügyi Közszolgálati Kar – Publikációs tevékenységet ösztönző szabályzat

SZMSZ Térítési és Juttatási Szabályzat: SZMSZ Térítési és Juttatási Szabályzat, Mellékletek

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat: SZMSZ Tanulmányi és Vizsgaszabályzat

Egyéb szabályzatok, jogszabályok elérése:

A jogszabályok „aznap” hatályos szövege:
http://njt.hu/
https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso

Magyar Közlöny elérhetősége: http://www.magyarkozlony.hu/
Jogszabálykereső: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=0200&pageindex=0210

A Semmelweis Egyetem Jogi és Igazgatási Főigazgatóság szabályzattára: https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/