2022. 02. 21. (távmegbeszélés zoom-on keresztül, titkos elektronikus szavazás)

Napirendi pontok:

 1. Digitális Egészségtudományi Intézet Egészségügyi szervező alapképzési szak ügyvitelszervező specializáció szakdolgozat, valamint Záróvizsga Bizottság elnökeinek és tagjainak jóváhagyása
 2. Az Egészségügyi Menedzserképző Központ operatív igazgatóhelyettesi megbízására benyújtott pályázat véleményezése
 3. Az Egészségügyi Menedzserképző Központ stratégiai igazgatóhelyettesi megbízására benyújtott pályázat véleményezése
 4. A Karon működő, a Szenátus által létrehozott Curriculum, Kreditátviteli és Oktatási Bizottság összetételének megújítása  
 5. A Karon működő, a Kar által létrehozott Minőségbiztosítási Bizottság összetételének megújítása  
 6. Az Egészségügyi Menedzserképző Központ szociális szolgáltatásmenedzsment szakirányú továbbképzési szak tantárgyi programjának módosítása
 7. Az Egészségügyi Menedzserképző Központ „A jelen és jövő gyógyítása – adatvezérelt egészség és mesterséges intelligencia” című szabadon választható tantárgy tantárgyi programjának módosítása

2022. 04. 17. (elektronikus szavazás)

Napirendi pontok:

 1. Az Egészségügyi Menedzserképző Központ  minőségügyi és betegbiztonsági menedzser mesterképzési szak létesítésének valamint a képzési és kimeneti követelményeinek elfogadása
 2. A Mentálhigiéné Intézet interdiszciplináris családtudományi mesterképzési szak tanulmányi tájékoztatójának módosítása
 3. A Mentálhigiéné Intézet laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tanulmányi tájékoztatójának módosítása
 4. A Mentálhigiéné Intézet közösségi és családi mediáció szakirányú továbbképzési szak tanulmányi tájékoztatójának módosítása

2022. 05. 24 (elektronikus szavazás)

Napirendi pontok:

 1. A Karon működő, a Kar által létrehozott Minőségbiztosítási Bizottság megszüntetése
 2. A 2022/2023. évi tanév rendjének elfogadása
 3. A Digitális Egészségtudományi Intézet klinikai vizsgálati koordinátor szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek és mintatantervének módosítása

2022. 05. 31 (távmegbeszélés zoom-on keresztül, titkos elektronikus szavazás)

Napirendi pontok:

 1. A Digitális Egészségtudományi Intézet egészségügyi szervező alapképzési szak egészségügyi ügyvitelszervező specializáció szakdolgozat, valamint Záróvizsga Bizottság elnökeinek és tagjainak jóváhagyása 
 2. Az Egészségügyi Mendzserképző Központ egészségügyi menedzser mesterképzési szak nappali és levelező munkarendű képzés Záróvizsga Bizottság elnökeinek és tagjainak jóváhagyása 
 3. Az Egészségügyi Mendzserképző Központszlovák nyelvű egészségügyi menedzser mesterképzési szak kihelyezett képzése Záróvizsga Bizottság elnökeinek és tagjainak jóváhagyása 

2022. 07. 01 (elektronikus szavazás)

Napirendi pontok:

 1. A Mentálhigiéné Intézet szociális munka mesterképzési szak mintatantervének módosítása
 2. A Mentálhigiéné Intézet mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak mintatantervének módosítása
 3. A Mentálhigiéné Intézet idősügyi interaktív életút-tanácsadó szakirányú továbbképzési szak mintatantervének módosítása
 4. A Kar Térítési és Juttatási Rendjének módosítása
 5. A Digitális Egészségtudományi Intézet egészségügyi szervező alapképzési szak digitális egészségügyi szervező specializáció tantárgyi programjának módosítása
 6. Az Egészségügyi Menedzserképző Központ „A jelen és jövő gyógyítása – adatvezérelt egészség és mesterséges intelligencia” című tantárgy tantárgyi adatlapjának módosítása

2022. 07. 06 (távmegbeszélés zoom-on keresztül, titkos elektronikus szavazás)

Napirendi pontok:

 1. Dr. Dinya Elek részére oktatói szolgálati emlékérem kitüntetés jóváhagyása
 2. A Mentálhigiéné Intézet egyes képzései szakfelelőseinek változása

2022. 09. 30 (elektronikus szavazás)

Napirendi pontok:

 1. Hallgatói plágiumszabályzat elfogadása

2022. 11. 10 (elektronikus szavazás)

Napirendi pontok:

 1. Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet munkahelyi mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak indításának és tantervének elfogadása

2022. 12. 07 (elektronikus szavazás)

Napirendi pontok:

 1. Az Egészségügyi Közszolgálati Kar Publikációs tevékenységet ösztönző szabályzatának elfogadása

2022. 12. 12

Napirendi pontok:

 1. Az Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi Menedzserképző Központban meghirdetett egyetemi tanári munkakörre beérkezett pályázatok véleményezése
 2. Az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézetben meghirdetett egyetemi tanári munkakörre beérkezett pályázat véleményezése
 3. Az Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi Menedzserképző Központban meghirdetett egyetemi docensi munkakörre beérkezett pályázat véleményezése
 4. Az Egészségügyi Menedzserképző Központ egészségügyi menedzser mesterképzési szak nappali és levelező munkarendű képzés Záróvizsga Bizottság elnökeinek és tagjainak jóváhagyása
 5. Az Egészségügyi Menedzserképző Központ szociális szolgáltatásmenedzsment szakirányú továbbképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek és tagjainak jóváhagyása