2012. október 16. (videókonferencia) – Napirendi pontok:

 1. Záróvizsga bizottság elnökeinek megválasztása

2012. november 12. – Napirendi pontok:

 1. 22/2012 számú rektori körlevél a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénnyel és kapcsolódó végrehajtási rendeleteivel kapcsolatos változásokról – a jogszabályváltozásból fakadó teendők (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter) – Áttéve a rendkívüli KT ülésre nov. 26-ra.
 2. Tájékoztatás a Szenátus 2012. november 8-ai rendkívüli ülésén tárgyalt, az Egyetemünkön bevezetni tervezett szervezeti változások várható irányairól szóló napirendi pontról (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)

Egyebek:

 1. Sinkó Eszternek a Semmelweis Egyetem kiváló oktatói kitüntetésének átadása (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 2. Tájékoztatás a kari honlap adatainak frissítésére, aktualizálására valamint naprakészen tartására vonatkozó szabályokról (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)

2012. november 26. – Napirendi pontok:

 1. 22/2012 számú rektori körlevél a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvénnyel és kapcsolódó végrehajtási rendeleteivel kapcsolatos változásokról – a jogszabályváltozásból fakadó teendők (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 2. 28/2012 számú rektori körlevél a 2012. évi szenátusi választások elrendeléséről és lebonyolításáról (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 3. 29/2012 számú rektori körlevél a Semmelweis Egyetem épületeinek részleges bezárásáról és működésének átmeneti korlátozásáról (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 4. Curriculum, Kreditátviteli és Oktatási Bizottság tagjainak változása, új tagok megválasztása (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter, Dr. Martos Tamás)
 5. Fegyelmi Bizottság tagjainak megválasztása (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 6. Minőségbiztosítási Bizottság tagjainak változása, új tagok megválasztása (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter, Dr. Belicza Éva)
 7. Diákjóléti Bizottság tagjainak változása, új tagok megválasztása (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter, Sára Zoltán)
 8. Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság tagjainak változása, új tag megválasztása (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter, Dr. Dinya Elek)

Egyebek:

9. Alaptámogatás kiutalása jogosult hallgatóknak (Előterjesztő: HÖK képviselő)


2012. december 10. – Napirendi pontok:

 1. Döntés az Egészségügyi Közszolgálati Kar által a Szenátusba delegált személyekről a 28/2012 számú rektori körlevél előírásai szerint (előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 2. Szociális munka mesterképzési szak tantervének felülvizsgálata (előterjesztő: Dr. Török Péter)
 3. Záróvizsga-bizottság elnökének megválasztása – szlovák nyelvű kihelyezett képzés (előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 4. Egyetemi szintű kitüntetési javaslatok (előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 5. Egyetemi állandó bizottságokba kari delegált választása (előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 6. Educatio Nemzetközi Szakkiállítás és Vásár – 2013. január 18-19. (előterjesztő: Dr. Gaál Péter)