Dékán:

Dr. Szócska Miklós
Dr. Szócska Miklós, egyetemi tanár

igazgató, Egészségügyi Menedzserképző Központ

1125 Budapest, Kútvölgyi út 2.

+36 1 488-7620

dekani@ekk.sote.hu, titkarsag@emk.semmelweis.hu

Dr. Szócska Miklós szakmai önéletrajza


OKTATÁSI ÉS TUDOMÁNYOS DÉKÁNHELYETTES:

Dr. Pethesné Dávid Beáta Judit
Dr. Pethesné Dávid Beáta Judit, egyetemi tanár

intézetigazgató, Mentálhigiéné Intézet

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

+36 1 459-1500/56524, +36 1 266-0878 

david.bea@semmelweis.hu


GAZDASÁGI DÉKÁNHELYETTES:

Dr. Sinkó Eszter
Dr. Sinkó Eszter

tudományos munkatárs, Egészségügyi Menedzserképző Központ

1125 Budapest, Kútvölgyi út 2.

+36 1 488-7602

titkarsag@emk.semmelweis.hu


ÁLTALÁNOS DÉKÁNHELYETTES:

Dr. Lám Judit
Dr. Lám Judit, egyetemi docens

operatív igazgatóhelyettes, Egészségügyi Menedzserképző Központ

1125 Budapest, Kútvölgyi út 2. 

+36 1 488-7614

titkarsag@emk.semmelweis.hu


Dékáni hivatalvezető: 

Dr. Kéri Diána
Dr. Kéri Diána

1091 Budapest, Üllői út 25.

+36 1 459-1500

Mellék: 55635

dekani@ekk.sote.hu


Kari gazdasági igazgató:

Erdős-Hozbor Andrea
Erdős-Hozbor Andrea

1125 Budapest, Kútvölgyi út 2. 

erdos.hozbor.andrea@emk.semmelweis.hu

 

 


A Kar korábbi vezetői:

Dr. Gaál Péter
Dr. Gaál Péter

mb. dékán (2010-2013)

dékán (2013-2019)

1125 Budapest, Kútvölgyi út 2. 

titkarsag@emk.semmelweis.hu