2019. január 23. (elektronikus szavazás)

Napirendi pontok:
1. Egészségügyi menedzser mesterképzési szak mintatantervének módosítása
2. Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szak létesítésének és indításának elfogadása


2019. február 12.

Napirendi pontok:
1. Véleménynyilvánítás az Egészségügyi Menedzserképző Központban két határozott idejű, docensi megbízásról
2. Véleménynyilvánítás az Egészségügyi Menedzserképző Központban két határozatlan idejű docensi kinevezésről szóló pályázatról (Dr. Palla Gergely, Dr. Pollner Péter)
3. A Karon működő, a Szenátus által létrehozott Curriculum, Kreditátviteli és Oktatási Bizottság összetételének megújítása
4. A Karon működő, a Kar által létrehozott Kutatási Bizottság összetételének megújítása
5. Mentálhigiéné Intézet szociális munka mesterképzés Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása
6. Mentálhigiéné Intézet mentálhigiénés családtudományi és családterápiás mesterképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása
7. Mentálhigiéné Intézet mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása
8. Mentálhigiéné Intézet laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása
9. Mentálhigiéné Intézet mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása


2019. április 15.

Napirendi pontok:
1. Véleménynyilvánítás Dr. Szócska Miklós az Egészségügyi Közszolgálati Kar dékáni megbízására benyújtott pályázatáról
2. Professor Emeritus cím adományozása (Dr. Dinya Elek)
3. Mentálhigiéné Intézet mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása
4. Mentálhigiéné Intézet mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása
5. Egészségügyi Menedzserképző Központ egészségügyi menedzser mesterképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása


2019. április 23. (elektronikus szavazás)

Napirendi pontok:
1. Laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek módosításával összefüggő módosított tanterv elfogadásáról


2019. június 11.

Napirendi pontok:
1. Véleménynyilvánítás Dr. Stubnya Gusztáv egyetemi docensi pályázatáról
2. Digitális Egészségtudományi Intézet egészségügyi szervező alapképzési szak (egészségügyi ügyvitelszervező specializáció) Záróvizsga Bizottság elnökének jóváhagyása


2019. július 5. (elektronikus szavazás)

Napirendi pontok:
1. A 2019/2020. évi tanév rendjének elfogadásáról Egészségügyi Közszolgálati Karon


2019. augusztus 15. (elektronikus szavazás)

Napirendi pontok:
1. A 2019/2020. évi tanév rendjének pontosító módosítás elfogadásáról Egészségügyi Közszolgálati Karon
2. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tantervének módosításáról
3. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Digitális Egészségtudományi Intézet egészségügyi szervező alapképzési szak egészségügyi ügyvitelszervező specializáció tantervének módosításáról


2019. szeptember 9.

Napirendi pontok:
1. Véleménynyilvánítás Dr. Danis Ildikó részmunkaidős tudományos főmunkatársi pályázatáról
2. A Karon működő Szenátus által létrehozott Curriculum, Kreditátviteli és Oktatási Bizottság összetételének megújításáról
3. Egészségügyi Menedzserképző Központ egészségügyi menedzser mesterképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása
4. Mentálhigiéné Intézet mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása
5. Mentálhigiéné Intézet mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása
6. Mentálhigiéné Intézet szociális munka mesterképzés Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása
7. Mentálhigiéné Intézet laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása
8. Mentálhigiéné Intézet közösségi és családi mediáció szakirányú továbbképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása
9. Mentálhigiéné Intézet mentálhigiénés családtudományi és családterápiás mesterképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása


2019. december 6.

Napirendi pontok:
1. Mentálhigiéné Intézet Mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak szakfelelős személyének változása
2. Kari képviselő delegálása az egyetemi Regionális, Intézményi, Tudományos és Kutatásetikai Bizottságba (RKEB)
3. Mentálhigiéné Intézet mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása
4. Digitális Egészségtudományi Intézet egészségügyi szervező alapképzési szak egészségügyi ügyvitelszervező specializáció Záróvizsga Bizottság elnökének jóváhagyása