Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.
532799 Összes oltás

Egészségügyi szervező alapszak (BSc), egészségügyi ügyvitelszervező specializáció

A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karán egészségügyi szervező BSc alapképzésen, egészségügyi ügyvitelszervező specializáción tanulhatnak hallgatóink. A képzés alapozó tantárgyainak keretében elsajátítják az orvostudományi és az informatikai szakterület alapismereteit, melyet a kapcsolódó jogi, etikai, közgazdasági, pénzügyi, menedzsment és szaknyelvi ismeretek tesznek teljessé. A képzés magas színvonalát – mely az alapszakon belül évek óta első az országos rangsorban – a Semmelweis Egyetem oktatói az orvostudományi, az Óbudai Egyetem oktatói pedig az informatikai területen biztosítják.

Az ügyvitelszervező specializáció kifejezetten gyakorlatorientált, egészségügyi informatikai, illetve szervezési tárgyainak (pl. alap- és szakellátási informatikai rendszerek, ágazati informatika, egészségügyi menedzsment, egészségügyi kontrolling) oktatása a kar két intézetében, a Digitális Egészségtudományi Intézetben és az Egészségügyi Menedzserképző Központban valósul meg.
2010 őszétől a SAS Analitikai Programcsomag tantárgyi jelleggel szerepel a képzésben, amely felkészíti a hallgatókat önálló analitikai feladatok végzésére egészségügyi területen is. Ezzel is növeljük végzett hallgatóink elhelyezkedési esélyeit.
A megszerzett ismeretek és készségek birtokában olyan munkakörnyezetet tudnak teremteni az egészségügy területén, amely elősegíti a feladatok hatékonyabb elvégzését, és hozzásegíti a betegeket a minél gyorsabb gyógyuláshoz.

további információ