A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karán egészségügyi szervező BSc alapképzésen, digitális egészségügyi szervező specializáción tanulhatnak hallgatóink.

A képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában indítjuk, az önköltségi díj 270.000 ft/félév. A szak képzési ideje 7 félév és 210 kredit.

A képzés alapozó tantárgyainak keretében elsajátítják az orvostudományi és az informatikai szakterület alapismereteit, melyet a kapcsolódó jogi, etikai, közgazdasági, pénzügyi, menedzsment és szaknyelvi ismeretek tesznek teljessé. A képzés magas színvonalát – mely az alapszakon belül évek óta első az országos rangsorban – a Semmelweis Egyetem oktatói mind az orvostudományi, mind az informatikai területen biztosítják.

A digitális egészségügyi szervező specializáció kifejezetten gyakorlatorientált, egészségügyi informatikai, illetve szervezési tárgyainak (pl. alap- és szakellátási informatikai rendszerek, ágazati informatika, egészségügyi menedzsment, egészségügyi kontrolling) oktatása a kar két intézetében, a Digitális Egészségtudományi Intézetben és az Egészségügyi Menedzserképző Központban valósul meg.

A megszerzett ismeretek és készségek birtokában a végzett hallgatóink olyan munkakörnyezetet tudnak teremteni az egészségügy területén, amely elősegíti a feladatok hatékonyabb elvégzését, és hozzásegíti a betegeket a minél gyorsabb gyógyuláshoz.

További információ

Galéria

3kép