Az Egészségügyi Közszolgálati Kar tevékenységei során a természettudományok és a társadalomtudományok határterületeit integrálja. Karunk az egészségügyi menedzsment, a mentálhigiéné és a lelki egészség, valamint az egészségügyi informatika területén nyújt alap-, mester-, doktori és szakirányú továbbképzést. Küldetésünk, hogy otthont adjunk a szervezeti, közösségi és személyes fejlesztési tevékenységeknek a minőségi oktatás, kutatás, társadalomtudományi innováció és tanácsadás területén.

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR

Alapítva: 2010
Dékán: Dr. Szócska Miklós 
Hallgatói létszám: 556
Nemzetközi hallgatók aránya: 3,95%
Cím: 1091 Budapest, Üllői út 25.
Telefon: +36 1 459 1500 / 55635
Egységek →

Karunk dinamikus, elkötelezett szakértője az egészségpolitika, az egészségbiztonság, a kiberbiztonság, a betegbiztonság, a közegészségügy, a humánerőforrás-tervezés, a változásmenedzsment, az adatvezérelt egészségügy, az e-egészségügy, az egyéni és családi mentálhigiéné és a szociális ellátás területeinek, emellett kulcsszerepet játszik jelentősebb kutatásokban, nemzeti és nemzetközi együttműködésekben. Az egyes tudományterületek eltérő szemléletmódja, a képzési területek sokfélesége egy-egy programon belül erősíti és kiegészíti egymást.

Az Egészségügyi Közszolgálati Kar a Semmelweis Egyetem egyik legfiatalabb kara, amely 2010-ben alakult három, az orvos- és egészségtudományok és társadalomtudományok területén képzéseket indító intézet részvételével.

Oktatás

Képzési filozófiánkban és fejlesztési stratégiánkban a tapasztalati alapon történő tanítás elveit és gyakorlatait alkalmazzuk. Programjainkon a problémaközpontúság és az interaktivitást biztosító kis létszámú csoport a jellemző, illetve nagy hangsúlyt fektetünk az elsajátított ismeretek és módszerek azonnali gyakorlati alkalmazására.

Karunk minden képzési szinten kínál programot: az alapképzéstől kezdve a mesterképzésen át, a doktori képzésig, valamint a szakirányú továbbképzésig. Végzett hallgatóink a képzéseken megszerzett ismeretek birtokában olyan egészséges munkakörnyezetet tudnak teremteni egészségügyi, szociális és mentálhigiéné területeken, amely elősegíti a feladatok hatékonyabb elvégzését, és hozzásegíti a betegeket a minél gyorsabb gyógyuláshoz, a pácienseket lelki fejlődésükhöz.

Digitális Egészségtudományi Intézetünkben az egészségügyi szervező alapképzés digitális egészségügyi szervező specializácó keretében a hallgatók olyan szakembereké válnak, akik az egészségügyben és a humánbiztosítás területén tevékenykednek, különböző informatikai, gazdasági, adatszolgáltatási feladatokat látnak el, jelentéseket, beszámolókat, elemzéseket készítenek.

Az Egészségügyi Menedzserképző Központban az egészségügyi menedzser mesterképzés szak oktatása keretében az a cél, hogy a hallgatók olyan egészségügy vezetőkké váljanak, akik naprakész tudásukkal, rendszerszemléletükkel, innovatív ötleteikkel hozzájáruljanak a magyar egészségügy folyamatos fejlesztéséhez, valamint elkötelezettek az együttműködést támogató szervezeti légkör megteremtése iránt. A képzést a 2020/2021-es tanévben szlovák nyelven is elindítottuk a szlovák fővárosban, Pozsonyban.

A Mentálhigiéné Intézetben a hallgatók két mesterképzésen (szociális munka MA, interdiszciplináris családtudományi MA és nyolc szakirányú továbbképzésen fejleszthetik tovább alapszaktudásukat. Az Intézet képzéseinek alapvető célja az egyének, családok és közösségek fejlődésének, egészséges testi-lelki-szellemi működésének támogatása a magyar társadalomban, mindemellett az Intézet kiemelt feladatának tekinti a mentálhigiénés kultúra általános terjesztését.

Bővebben az oktatási tevékenységünkről →

Kutatás és fejlesztés

Az Egészségügyi Közszolgálati Kar kiemelt területei közé tartozik az egészségügyi minőségirányítás és a betegbiztonság, a “big data” és a hálózatelemzés, az egészségpolitika, az egészségfejlesztés humán erőforrása, a projektmenedzsment és a disszemináció, a segítő szakemberek kutatása, valamint a családdal kapcsolatos kutatások.

Kutatási programunk és a jelentési rendszerünk fejlesztései az Egészségügyi Világszervezet által megfogalmazott elveken alapulnak. Kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, hogy a legkorszerűbb kutatási projektek keretében fejlesszük a rendelkezésre álló tematikák minőségét.

Nemzetközi kapcsolatok és projektek

Az Egészségügyi Közszolgálati Kar oktatói, munkatársai a világ vezető intézeteivel és szakembereivel működnek együtt. Partnereink között megtalálható például a Világbank Intézet, az European Observatory on Health Systems and Policies, illetve az Egészségügyi Világszervezet is.

A nagyszámú nemzetközi projekt között olyan fontos területek kerülnek a kar fókuszába, mint a proaktív kibervédelem erősítése, a multirezisztens baktériumok közvetlen és gyors kimutatása a klinikai mintákban, valamint például egy 3 millió patológiai tárgylemez digitális másolatát tartalmazó tárház létrehozása is. Projektjeink jelentősége abban is áll, hogy ezek számos szakterületet és betegséggel kapcsolatos kutatásokat fednek le.

Bővebben nemzetközi kapcsolatainkról és projektjeinkről →

Szervezeti egységek

Digitális Egészségtudományi Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. fszt. 18.
Egészségügyi Menedzserképző Központ
1125 Budapest, Kútvölgyi út 2.
Mentálhigiéné Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.