2021. 01. 27. (elektronikus szavazás)

Napirendi pontok:

1. A 2020/2021. évi tanév II. félév rendjének elfogadása
2. Szociális szolgáltatásmenedzsment szakirányú továbbképzési szak tantervének módosítása
3. A Kar Térítési és Juttatási Rendjének módosítása
4. Hivatásetikai alapok rendje módosítása
5. Szakdolgozat titkosításának elfogadása
6. EKK Kari Tanács választott tagok választási rendjének módosítása


2021. 01. 28. (távmegbeszélés zoom-on keresztül, titkos elektronikus szavazás)

Napirendi pontok:

1. A Karon működő, a Szenátus által létrehozott Curriculum, Kreditátviteli és Oktatási Bizottság, valamint az Etikai és Fegyelmi Bizottság  személyi összetételének megújítása
2. A Karon működő, a Kari Tanács által létrehozott Minőségbiztosítási Bizottság, valamint Kutatási Bizottság személyi összetételének megújítása
3. Kari TDK felelősök jóváhagyása


2021. 03. 05. (elektronikus szavazás)

Napirendi pontok:

1. Egészségügyi Menedzserképző Központ szociális szolgáltatásmenedzsment szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek módosítása
2. A Kar Térítési és Juttatási Rendjének módosítása


2021. 03. 30. (távmegbeszélés zoom-on keresztül, titkos elektronikus szavazás)

Napirendi pont:

1. Az Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi Menedzserképző Központban meghirdetett egyetemi tanári munkakörre beérkezett pályázat véleményezése


2021. 04. 12. (elektronikus szavazás)

Napirendi pont:

1. A Mentálhigiéné Intézet interdiszciplináris családtudományi mesterképzési szak tantervének módosítása


2021. 04. 21. (elektronikus szavazás)

Napirendi pontok:

1. Mentálhigiéné Intézet idősügyi interaktív életút-tanácsadó szakirányú továbbképzési szak tanulmányi tájékoztatójának módosítása


2021. 05. 10. (távmegbeszélés zoom-on keresztül, titkos elektronikus szavazás)

Napirendi pont:

1. Véleménynyilvánítás Professor Emerita cím adományozásáról


2021. 05. 19. (elektronikus szavazás)

Napirendi pont:

1.  A 2021/2022. évi tanév rendjének elfogadása


2021. 06. 03. (elektronikus szavazás)

Napirendi pont:

1. A 2020/2021. évi tanév rendjének módosító elfogadása


2021. 06. 11. (elektronikus szavazás)

Napirendi pont:

1. Szabadon választható tantárgy bevezetése az Egészségügyi Közszolgálati Karon


2021. 06. 15. (elektronikus szavazás)

Napirendi pont:

1. Egészségügyi Menedzserképző Központ egészségügyi menedzser mesterképzési szak levelező munkarendű képzése tantervének módosítása
2. Egészségügyi Menedzserképző Központ egészségügyi menedzser mesterképzési szak nappali munkarendű képzése tantervének elfogadása


2021. 06. 21. (távmegbeszélés zoom-on keresztül, titkos elektronikus szavazás)

Napirendi pont:

1. Véleménynyilvánítás Doctor Honoris Causa cím adományozásáról


2021. 07. 03. (elektronikus szavazás)

Napirendi pont:

1. Egészségügyi Menedzserképző Központ egészségügyi menedzser mesterképzési szak nappali munkarendű képzése  javított mintatantervének és  tantárgyi programjának elfogadása
2. Egészségügyi Menedzserképző Központ egészségügyi menedzser mesterképzési szak levelező munkarendű képzése javított mintatantervének és tantárgyi programjának elfogadása


2021. 08. 02. (elektronikus szavazás)

Napirendi pont:

1. Digitális Egészségtudományi Intézet egészségügyi szervező alapszak egészségügyi ügyvitelszervező specializáció mintatantervének és tantárgyi programjának módosítása


2021. 08. 09. (elektronikus szavazás)

Napirendi pont:

1. Mentálhigiéné Intézet laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tantervének módosítása


2021. 08. 13. (elektronikus szavazás)

Napirendi pont:

1. A Kar Térítési és Juttatási Rendjének módosítása


2021. 09. 04. (elektronikus szavazás)

Napirendi pont:

1. Egészségügyi Menedzserképző Központ egészségügyi menedzser mesterképzési szak nappali munkarendű képzése aktualizált tantárgyi adatlapjainak elfogadása
2. Egészségügyi Menedzserképző Központ egészségügyi menedzser mesterképzési szak levelező munkarendű képzése aktualizált tantárgyi adatlapjainak elfogadása


2021. 09. 13. (távmegbeszélés zoom-on keresztül, titkos elektronikus szavazás)

Napirendi pont:

1. Véleménynyilvánítás óraadó oktatói cím adományozásáról


2021. 11. 15.

Napirendi pontok:

1. Egészségügyi Menedzserképző Központ adatvezérelt egészségügy mesterképzési szak létesítésének valamint képzési és kimeneti követelményeinek elfogadása 
2. Mentálhigiéné Intézet mentálhigiénés házasság- és család-lelkigondozó szakirányú továbbképzésiszak tantervének módosítása 
3. Fenntarthatóság az egészségügyben(Sustainability in Healthcare) című szabadon választható tantárgy bevezetése 
4. 2021/2022. évi tanév rendje őszi félévének módosítása 
5 – 18. Záróvizsga Bizottság elnökeinek és tagjainak jóváhagyása


2021. 12. 10.

Napirendi pontok:

1. Oktatói munka hallgatói véleményezése kérdéssor módosítása
2. Hivatásetikai alapok rendje módosítása