Az Új Nemzeti Kiválóság Program 2016-ban indult, több témakörben kiírt ösztöndíj pályázatokat magában foglaló program, melynek célja, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogassa.

Az ÚNKP olyan – alap-, mester- vagy doktori képzésben tanuló – hallgatókat, doktorjelölteket, valamint fiatal oktatókat, kutatókat támogat, akik a programban részt vevő felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak.

A 2023/2024. tanévre kiírt pályázati eljárás lezárult. A 2024/2025. tanévre 2024 tavaszán kerül kiírásra a pályázat.