2016. január 7. – Napirendi pontok:

 1. Véleménynyilvánítás egyetemi szintű kitüntetésekről (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 2. A Karon működő, a Szenátus és a Kar által létrehozott bizottságok összetételének megújítása (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter, Dr. Sipos B. Bernadett)
 3. Digitális Egészségtudományi Intézet Egészségügyi szervező alapképzési szak szakfelelős személyének változása (Előterjesztő: Dr. Szócska Miklós)
 4. Digitális Egészségtudományi Intézet Klinikai vizsgálati koordinátor (study nurse, study coordinator) szakirányú továbbképzési szak szakfelelős személyének változása (Előterjesztő: Dr. Szócska Miklós)
 5. Mentálhigiéné Intézet Mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzési szak szakfelelős személyének változása (Előterjesztő: Dr. Pethesné Dávid Beáta)
 6. Digitális Egészségtudományi Intézet Egészségügyi szervező alapképzési szak Klinikai Informatika (2): Az alapellátás informatikája tantárgyfelelős személyének változása, Előterjesztő: Dr. Szócska Miklós
 7. Mentálhigiéné Intézet Mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása (Előterjesztő: Dr. Pethesné Dávid Beáta)
 8. Mentálhigiéné Intézet Mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása (Előterjesztő: Dr. Pethesné Dávid Beáta)
 9. Egészségügyi Menedzserképző Központ Egészségügyi menedzser mesterképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása (Előterjesztő: Dr. Szócska Miklós)
 10. Mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak indítása a Mentálhigiéné Intézetben (Előterjesztő: Dr. Pethesné Dávid Beáta)

2016. január 21. (elektronikus szavazás) – Napirendi pontok:

 1. Digitális Egészségtudományi Intézet Egészségügyi szervező alapképzési szak tantervének és tantárgyi programjának módosítása
 2. Digitális Egészségtudományi Intézet Klinikai vizsgálati koordinátor (study nurse, study coordinator) szakirányú továbbképzési szak tantervének és tantárgyi programjának módosítása

2016. március 24. – Napirendi pontok:

 1. Döntés az Egészségügyi Közszolgálati Kar által a Szenátusba delegált személyről (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 2. Gaál Péter az Egészségügyi Közszolgálati Kar dékáni megbízására benyújtott pályázatának véleményezése (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 3. Kari képviselő delegálása a Szenátus által létrehozott Regonális, Intézményi Tudományos és Kutatásetikai Bizottságba (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 4. Egészségügyi Menedzserképző Központ Egészségügyi menedzser mesterképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása (Előterjesztő: Dr. Szócska Miklós)
 5. Digitális Egészségtudományi Intézet Egészségügyi szervező alapképzési szak pót Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása (Előterjesztő: Dr. Szócska Miklós)
 6. Mentálhigiéné Intézet Szociális munka mesterképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása (Dr. Pethesné Dávid Beáta)
 7. Mentálhigiéné Intézet Integrált szülő-csecsemő konzultáció szakirányú továbbképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása (Dr. Pethesné Dávid Beáta)
 8. A Kar Térítési és Juttatási Rendjének módosítása (Dr. Pethesné Dávid Beáta)
 9. Doctor Honoris Causa – Kari javaslattétel (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)

Egyebek:

 1. Egészségügyi szervező alapképzési szak Egészségturizmus-szervező specializáció (Előterjesztő: Dr. Szócska Miklós)
 2. évi vezetői költségvetés (Előterjesztő: Dr. Sinkó Eszter)

2016. április 15. (elektronikus szavazás) – Napirendi pontok:

 1. Minőségügyi és betegbiztonsági menedzser (quality and patient safety manager) szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása az Egészségügyi Menedzserképző Központban
 2. Laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása, valamint a Laktációs szaktanácsadó vizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak megszüntetése a Mentálhigiéné Intézetben

2016. május 31. (elektronikus szavazás) – Napirendi pontok:

 1. Mentálhigiéné Intézet Integrált szülő-csecsemő konzultáció szakirányú továbbképzési szak tantervének módosítása
 2. Mentálhigiéné Intézet Integrált szülő-csecsemő konzultáció szakirányú továbbképzési szak szakfelelős személyének változása
 3. A Térítési és Juttatási Rend módosítása
 4. 2016/2017. tanév rendje

2016. június 6. – Napirendi pontok:

 1. Egyetemi állandó bizottságokba delegált kari képviselők megválasztása (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 2. Mentálhigiéné Intézet Mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökének jóváhagyása (Dr. Pethesné Dávid Beáta)
 3. Mentálhigiéné Intézet Közösségi és családi mediáció szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása (Előterjesztő: Dr. Pethesné Dávid Beáta)
 4. Egészségügyi Menedzserképző Központ Egészségügyi menedzser mesterképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása (Előterjesztő: Dr. Szócska Miklós)
 5. Egyetemi Doktori Tanács tagságra új kari képviselő kijelölése (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 6. A karon működő Minőségbiztosítási Bizottság összetételének megújítása (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 7. Mentálhigiéné Intézet Laktációs szaktanácsadó vizsgára felkészítő továbbképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökének jóváhagyása (Dr. Pethesné Dávid Beáta)

Egyebek:

 1. HÖK választások állása (Dr. Szécsényi-Nagy Balázs)

2016. augusztus 15. (elektronikus szavazás) – Napirendi pontok:

 1. Mentálhigiéné Intézet Integrált szülő-csecsemő konzultáció szakirányú továbbképzési szak mintatantervének módosítása
 2. Mentálhigiéné Intézet Mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak mintatantervének módosítása
 3. Mentálhigiéné Intézet Szociális munka mesterképzési szak mintatantervének módosítása
 4. Egészségügyi Menedzserképző Központ Egészségügyi menedzser mesterképzési szak mintatantervének módosítása
 5. A Kari Térítési és Juttatási Rendjének módosítása

2016. október 10. – Napirendi pontok:

 1. Mentálhigiéné Intézet Laktációs szaktanácsadó vizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása (Előterjesztő: Dr. Pethesné Dávid Beáta)
 2. Mentálhigiéné Intézet Mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakirányú továbbképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása (Előterjesztő: Dr. Pethesné Dávid Beáta)
 3. Mentálhigiéné Intézet Szociális munka mesterképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása (Előterjesztő: Dr. Pethesné Dávid Beáta)
 4. Egészségügyi Menedzserképző Központ Egészségügyi menedzser mesterképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek jóváhagyása (Előterjesztő: Dr. Szócska Miklós)
 5. A Karon működő, a Szenátus és a Kar által létrehozott bizottságok összetételének megújítása (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)

2016. november 17. – Napirendi pontok:

 1. Véleménynyilvánítás egyetemi szintű kitüntetésekről (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 2. A Karon működő, a Szenátus és a Kar által létrehozott bizottságok összetételének megújítása (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)
 3. Digitális Egészségtudományi Intézet Egészségügyi szervező alapképzés ügyvitelszervező specializáció záróvizsga bizottság elnökének megszavazása (Előterjesztő: Dr. Szócska Miklós)

2016. december 1. (elektronikus szavazás) – Napirendi pontok:

 1. A Szenátus által létrehozott, az Egészségügyi Közszolgálati Karon működő állandó bizottságok ügyrendje (Előterjesztő: Dr. Gaál Péter)