2023. 01. 23 (elektronikus szavazás)

Napirendi pontok:

     1. A Kar Térítési és Juttatási Rendjének módosítása

     2. Az Egészségügyi Menedzserképző Központ „A jelen és jövő gyógyítása – adatvezérelt  egészség és mesterséges intelligencia” című tantárgy tantárgyi adatlapjának módosítása

     3. Szabadon választható tantárgy bevezetése az Egészségügyi Közszolgálati Karon (Kutatásmódszertan alapjai)


2023. 01. 30 (elektronikus szavazás)

Napirendi pont:

 1. A Kar Térítési és Juttatási Rendjének módosítása

2023. 02. 27 (távmegbeszélés zoom-on keresztül, titkos elektronikus szavazás)

Napirendi pontok:

 1. A Karon működő, a Szenátus által létrehozott Curriculum, Kreditátviteli és Oktatási Bizottság személyi összetételének megújítása 
 2. A Karon működő, a Szenátus által létrehozott Etikai és Fegyelmi Bizottság személyi összetételének megújítása
 3. A Karon működő, a Kari Tanács által létrehozott Kutatási Bizottság személyi összetételének megújítása

2023. 03. 14 (elektronikus szavazás)

Napirendi pont:

 1. A magyarországi egészségügyi ellátórendszer című szabadon választható tantárgy bevezetése az Egészségügyi Közszolgálati Karon

2023. 04. 04 (elektronikus szavazás)

Napirendi pont:

 1. Az uniós tagság egészségügyi vonatkozásai című szabadon választható tantárgy bevezetése az Egészségügyi Közszolgálati Karon

2023. 04. 18 (elektronikus szavazás)

Napirendi pontok:

     1. A 2022/2023. évi tanév rendjének módosító elfogadása

     2. A Mentálhigiéné Intézet mentálhigiénés házasság- és család-lelkigondozó szakirányú  továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek módosítása


2023. 05. 24 (elektronikus szavazás)

Napirendi pontok:

     1. Az Egészségügyi Menedzserképző Központ egészségügyi adattudomány mesterképzési szak indításának elfogadása

     2. Az Egészségügyi Menedzserképző Központ egészségügyi-minőségügyi és betegbiztonsági menedzsment mesterképzési szak indításának elfogadása

     3. Az uniós tagság egészségügyi vonatkozásai című szabadon választható tárgy tantárgyi adatlapjának módosítása


2023. 06. 21 (elektronikus szavazás)

Napirendi pontok:

     1. A 2023/2024. évi tanév rendjének elfogadása

     2. A hivatásetikai alapok rendjének módosítása


2023. 08. 31 (elektronikus szavazás)

Napirendi pontok:

 1. A Digitális Egészségtudományi Intézet Az uniós tagság egészségügyi vonatkozásai című szabadon választható tárgy tantárgyi adatlapjának módosítása
 2. A Digitális Egészségtudományi Intézet egészségügyi szervező alapképzés szak 3 tantárgy tantárgyi adatlaplapjának idegen nyelvi követelmények változása miatti módosítása
 3. A Mentálhigiéné Intézet interdiszciplináris családtudományi mesterképzési szak tanulmányi tájékoztatójának módosítása
 4. A Mentálhigiéné Intézet szociális munka mesterképzési szak tanulmányi tájékoztatójának módosítása
 5. A Mentálhigiéné Intézet munkahelyi mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak tanulmányi tájékoztatójának elfogadása
 6. A Mentálhigiéné Intézet mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzési szak tanulmányi tájékoztatójának módosítása
 7. A Mentálhigiéné Intézet laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tanulmányi tájékoztatójának módosítása
 8. Az Egészségügyi Menedzserképző Központ Social startup management – nonprofit szervezet az ötlettől az indulásig című szabadon választható tárgy tantárgyi adatlapjának elfogadása
 9. Az Egészségügyi Menedzserképző Központ egészségügyi menedzser mesterképzési szak (levelező/nappali) 14 tantárgy tantárgyi adatlapjának az idegen nyelvi követelmények változása miatti módosítása

2023. 09. 25 (elektronikus szavazás)

    1. A Kar Térítési és Juttatási Rendjének módosítása


2023. 10. 02 (távmegbeszélés zoom-on keresztül, titkos elektronikus szavazás)

 1. A Karon működő, a Szenátus által létrehozott Curriculum, Kreditátviteli és Oktatási Bizottság összetételének megújítása
 2. A Mentálhigiéné Intézet mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak szakfelelősének változása
 3. A Mentálhigiéné Intézet egyes képzései tantárgyfelelőseinek változása
 4. A Mentálhigiéné Intézet interdiszciplináris családtudományi mesterképzési szak, valamint mentálhigiénés családtudományi és családterápiás mesterképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek és tagjainak jóváhagyása (
 5. A Mentálhigiéné Intézet szociális munka mesterképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek és tagjainak jóváhagyása
 6. A Mentálhigiéné Intézet mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek és tagjainak jóváhagyása
 7. A Mentálhigiéné Intézet munkahelyi mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek és tagjainak jóváhagyása
 8. A Mentálhigiéné Intézet házasság-és család lelkigondozó szakirányú továbbképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek és tagjainak jóváhagyása
 9. A Mentálhigiéné Intézet közösségi és családi mediáció szakirányú továbbképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek és tagjainak jóváhagyása
 10. A Mentálhigiéné Intézet mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek és tagjainak jóváhagyása
 11. A Mentálhigiéné Intézet laktációs szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek és tagjainak jóváhagyása
 12. A Mentálhigiéné Intézet idősügyi interaktív életút-tanácsadó szakirányú továbbképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek és tagjainak jóváhagyása
 13. Az Egészségügyi Menedzserképző Központ egészségügyi-minőségügyi és betegbiztonsági menedzsment mesterképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek és tagjainak jóváhagyása

2023. 10. 10 (elektronikus szavazás)

    1. Az Egészségügyi Közszolgálati Kar szakdolgozat szabályzatának elfogadása


2023. 10. 18 (elektronikus szavazás)

    1. A Digitális Egészségtudományi Intézet Testnevelés I – VI. című tantárgy OMHV kérdéseinek módosítása


2023. 11. 20 (távmegbeszélés zoom-on keresztül, titkos elektronikus szavazás)

 1. Véleménynyilvánítás kiváló oktató címre való felterjesztésről
 2.  AKaron működő, a Szenátus által létrehozott Curriculum, Kreditátviteli és Oktatási Bizottság összetételének megújítása
 3. A Karon működő, a Szenátus által létrehozott Etikai és Fegyelmi Bizottság összetételének megújítása

2023. 12. 11 (elektronikus szavazás)

 1.  A Kar Térítési és Juttatási Rendjének módosítása
 2.  Az Egészségügyi Menedzserképző Központ egészségügyi – minőségügyi és betegbiztonsági menedzsment mesterképzési szak tantárgyi adatlapjainak jóváhagyása
 3. A Mentálhigiéné Intézet idősügyi interaktív életút-tanácsadó szakirányú továbbképzés szak megszüntetése

 4. A Mentálhigiéné Intézet aktív idősödés szakirányú továbbképzési szak létesítésének és indításának, valamint tantervének elfogadása

2023. 12. 13 (elektronikus szavazás)

 1.  Az Egészsségpolitika, Finanszírozás és Rendszerfejlesztés Tanszék és a Betegbiztonsági Tanszék létrehozása az Egészségügyi Közszolgálati Karon