2024. 01. 17 (elektronikus szavazás)

Napirendi pontok:

     1. A 2023/2024. évi tanév tavaszi félév rendjének módosító elfogadása


2024. 01. 19 (elektronikus szavazás)

Napirendi pontok:

    1. Szabadon választható tantárgy bevezetése az Egészségügyi Közszolgálati Karon (Orvosi és egészségügyi adattudomány a gyakorlatban)

    2. Szabadon választható tantárgy bevezetése az Egészségügyi Közszolgálati Karon (Minőségértékelés a gyakorlatban és Jógyakorlatok alkalmazása a gyakorlatban)

    3. Az Egészségügyi Menedzserképző Központ és a Digitális Egészségtudományi Intézet egyes képzései tárgyfelelősének változása


2024. 02. 05 (elektronikus szavazás)

Napirendi pontok:

    1. A Hivatásetikai alapok rendjének módosítása


2024. 02. 12 (elektronikus szavazás)

Napirendi pontok:

     1. A 2023/2024. évi tanév tavaszi félév rendjének módosító elfogadása


2024. 02. 21 (Teams szavazás)

Napirendi pontok:

     1. Az Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi Menedzserképző Központban meghirdetett egyetemi docensi munkakörre beérkezett pályázat véleményezése


2024. 04. 19 (elektronikus szavazás)

Napirendi pontok:

     1. Szabadon választható tantárgy bevezetése az Egészségügyi Közszolgálati Karon (Bevezetés a felsőbb matematikába)

     2. Az Egészségügyi Közszolgálati Kar egyes képzései mintatantervének módosítása a Curriculum 2.0. oktatásfejlesztési projekt keretében


2024. 05. 24 (elektronikus szavazás)

Napirendi pontok:

     1. Az Egészségügyi Menedzserképző Központ integrált szociális szolgáltatásmenedzsment mesterképzési szak létesítésének, képzési és kimeneti követelményeinek, indításának, valamint tantervének elfogadása

    2. Az Egészségügyi Menedzserképző Központ egészségügyi adattudomány mesterképzési szak mintatantervének módosítása

    3. A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat pontrendszerének módosítása


2024. 06. 07 (elektronikus szavazás)

Napirendi pontok:

     1. A 2024/2025. évi tanév rendjének elfogadása

     2. A hivatásetikai alapok rendjének módosítása


2024. 06. 18 (Teams szavazás)

Napirendi pontok:

  1. Az Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi Menedzserképző Központban meghirdetett egyetemi docensi munkakörre beérkezett pályázat véleményezése
  2. Az Egészségügyi Mendzserképző Központ egészségügyi menedzser mesterképzési szak nappali és levelező munkarendű képzés Záróvizsga Bizottság elnökeinek és tagjainak jóváhagyása 
  3. Az Egészségügyi Mendzserképző Központszlovák nyelvű egészségügyi menedzser mesterképzési szak kihelyezett képzése Záróvizsga Bizottság elnökeinek és tagjainak jóváhagyása 
  4. A Digitális Egészségtudományi Intézet egészségügyi szervező alapképzési szak digitális egészségügyi szervező specializáció szakdolgozat, valamint Záróvizsga Bizottság elnökeinek és tagjainak jóváhagyása
  5. A Mentálhigiéné Intézet szociális munka mesterképzési szak Záróvizsga Bizottság elnökeinek és tagjainak jóváhagyása
  6. A Kar egyes képzései tantárgyfelelőseinek változása