Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 16.
14731 Összes oltás
5991 Beoltott Semmelweis Polgár

Karunkon az alábbi mesterképzési szakok (MSc) közül választhat:

 

Egészségügyi menedzser mesterképzési szak

Az egészségügyi menedzser MSc program elvégzését elsősorban azoknak ajánljuk, akik vezetői pozícióban vannak, vagy vezetői ambícióval rendelkeznek, motiváltak meglévő tudásuk rendszerezésére, készségeik továbbfejlesztésére, és mindenek előtt professzionális szinten szeretnének elmélyedni az egészségügyi rendszer és intézményirányítás rejtelmeiben.  A részidős képzés intenzív, a hallgatók 4 szemeszteren át havonta egy hetet Központunkban töltenek el.

további információk

Szociális munka mesterképzési szak

A szociális munka mesterképzési szak elsősorban alapdiplomával (főiskolai vagy BA) rendelkező szociális munkásokat és szociálpedagógusokat készít fel a szociális munka professzionálisabb végzésére. A képzés specifikuma a családdal összefüggő szociális kérdések többszempontú megközelítése és az eddig megszerzett tudás és tapasztalat rendszerszemléletű integrációja. Fontosnak tartjuk az értékközpontú szemléletet és annak erőforrásként való felhasználását.

A képzés célja a két főiskolai szintű alapszak tudományos elméleti tartalmainak elmélyítése, differenciáltabb, szélesebb spektrumú, multidiszciplináris kiegészítése és a kutatásra épülő tudományos munkára való felkészítés. A hallgatók kompetenciái így tovább fejlődnek a szociális munka gyakorlata, a vezetés, valamint a kutatás dimenzióiban.

további információk

Mentálhigiénés családtudományi és családterápiás mesterképzési szak

Az induló 4 féléves képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű családtudományi és családterápiás elméletek és a hozzájuk kapcsolódó módszertani és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a családok vizsgálatára fókuszáló tudományos tevékenységre, kutatásra és oktatásra, képesek továbbá a családterápiás módszerek és szemléletmód magas szintű, társadalmi kontextust is tekintetbe vevő alkalmazására. Családterápiás és rendszerszemléletű – de nem klinikai jellegű – beavatkozások révén képesek megelőző, támogató, erőforrásokat feltáró és segítő módon hatást gyakorolni a családi kapcsolatokra, beleértve a speciális helyzetű családokat és alternatív együttélési formákat. Képesek mentálhigiénés szemléletmóddal, személyiségük és szakmai felkészültségük integrálásával, etikusan végezni munkájukat. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

további információk