Karunkon az alábbi mesterképzési szakok (MSc/MA) közül választhat:

Egészségügyi menedzser mesterképzési szak

Az egészségügyi menedzser MSc program elvégzését elsősorban azoknak ajánljuk, akik vezetői pozícióban vannak, vagy vezetői ambícióval rendelkeznek, motiváltak meglévő tudásuk rendszerezésére, készségeik továbbfejlesztésére, és mindenek előtt professzionális szinten szeretnének elmélyedni az egészségügyi rendszer és intézményirányítás rejtelmeiben.

A részidős képzés intenzív, a hallgatók 4 szemeszteren át havonta egy hetet Központunkban töltenek el. esetén az oktatás  blokkosított formában történik és külön hangsúlyt fektetünk a képzésben elsajátított ismeretek és módszerek azonnali gyakorlati alkalmazására, ezért rendszeres egyéni munka is szükséges a képzés teljesítéséhez és az oktatási alkalmakra való felkészüléshez.

Nappali munkarendű képzés esetén az oktatás szemeszterenként 6 oktatási héten, a hét öt napján személyes jelenlétet igénylő elfoglaltság. A nappali munkarendű képzést egészségügyi vagy más területen szerzett, jelentősebb munkatapasztalattal rendelkezőknek, vezetői feladatokat ellátóknak és pályájuk elején járóknak, friss diplomásoknak egyaránt ajánljuk.

A képzést állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában indítjuk, az önköltségi díj levelező munkarend esetén 495.000 ft/félév, nappali munkarend esetén 445.000 ft/félév. A szak képzési ideje 4 félév és 120 kredit.

További információ


Szociális munka mesterképzési szak

A szociális munka mesterképzési szak elsősorban alapdiplomával (főiskolai vagy BA) rendelkező szociális munkásokat és szociálpedagógusokat készít fel a szociális munka professzionálisabb végzésére. A képzés specifikuma a családdal összefüggő szociális kérdések többszempontú megközelítése és az eddig megszerzett tudás és tapasztalat rendszerszemléletű integrációja. Fontosnak tartjuk az értékközpontú szemléletet és annak erőforrásként való felhasználását.

A képzés célja a két főiskolai szintű alapszak tudományos elméleti tartalmainak elmélyítése, differenciáltabb, szélesebb spektrumú, multidiszciplináris kiegészítése és a kutatásra épülő tudományos munkára való felkészítés. A hallgatók kompetenciái így tovább fejlődnek a szociális munka gyakorlata, a vezetés, valamint a kutatás dimenzióiban.

A képzést levelező munkarendben, állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában indítjuk, az önköltségi díj 390.000 ft/félév. A szak képzési ideje 4 félév és 120 kredit.

További információ


Interdiszciplináris családtudományi mesterképzési szak

Az interdiszciplináris családtudományi mesterképzési szak egy 4 szemeszteres képzés, melynek elsődleges  célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű családtudományi, kapcsolatelméleti és a hozzájuk kötődő módszertani és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a családok vizsgálatára fókuszáló tudományos tevékenységre, kutatásra és oktatásra, képesek továbbá ezen ismeretek magas szintű, társadalmi kontextust is tekintetbe vevő alkalmazására.

Képesek megelőző, támogató, erőforrásokat feltáró és fejlesztő módon hatást gyakorolni a családi kapcsolatokra, beleértve a speciális helyzetű családokat és alternatív együttélési formákat. Képesek a családokkal és a közösségekkel foglalkozó szolgáltatási rendszerek, intervenciós programok integrált, tudományos alapokon nyugvó tervezésére, kifejlesztésére és koordinációjára.

A családok jóllétének erősítésével hatást gyakorolnak a társadalmi folyamatokra és a tágabb társadalmi rendszerek működésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

A képzést levelező munkarendben, állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában indítjuk, az önköltségi díj 390.000 ft/félév. A szak képzési ideje 4 félév és 120 kredit.

További információ