Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 14.
401837 Összes oltás

Karunkon az alábbi mesterképzési szakok (MSc) közül választhat:

Egészségügyi menedzser mesterképzési szak

Az egészségügyi menedzser MSc program elvégzését elsősorban azoknak ajánljuk, akik vezetői pozícióban vannak, vagy vezetői ambícióval rendelkeznek, motiváltak meglévő tudásuk rendszerezésére, készségeik továbbfejlesztésére, és mindenek előtt professzionális szinten szeretnének elmélyedni az egészségügyi rendszer és intézményirányítás rejtelmeiben.  A részidős képzés intenzív, a hallgatók 4 szemeszteren át havonta egy hetet Központunkban töltenek el.

További információk


Szociális munka mesterképzési szak

A szociális munka mesterképzési szak elsősorban alapdiplomával (főiskolai vagy BA) rendelkező szociális munkásokat és szociálpedagógusokat készít fel a szociális munka professzionálisabb végzésére. A képzés specifikuma a családdal összefüggő szociális kérdések többszempontú megközelítése és az eddig megszerzett tudás és tapasztalat rendszerszemléletű integrációja. Fontosnak tartjuk az értékközpontú szemléletet és annak erőforrásként való felhasználását.

A képzés célja a két főiskolai szintű alapszak tudományos elméleti tartalmainak elmélyítése, differenciáltabb, szélesebb spektrumú, multidiszciplináris kiegészítése és a kutatásra épülő tudományos munkára való felkészítés. A hallgatók kompetenciái így tovább fejlődnek a szociális munka gyakorlata, a vezetés, valamint a kutatás dimenzióiban.

További információk


Interdiszciplináris családtudományi mesterképzési szak

Az induló 4 féléves képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű családtudományi, kapcsolatelméleti és a hozzájuk kötődő módszertani és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a családok vizsgálatára fókuszáló tudományos tevékenységre, kutatásra és oktatásra, képesek továbbá ezen ismeretek magas szintű, társadalmi kontextust is tekintetbe vevő alkalmazására. Képesek megelőző, támogató, erőforrásokat feltáró és fejlesztő módon hatást gyakorolni a családi kapcsolatokra, beleértve a speciális helyzetű családokat és alternatív együttélési formákat. Képesek a családokkal és a közösségekkel foglalkozó szolgáltatási rendszerek, intervenciós programok integrált, tudományos alapokon nyugvó tervezésére, kifejlesztésére és koordinációjára. A családok jóllétének erősítésével hatást gyakorolnak a társadalmi folyamatokra és a tágabb társadalmi rendszerek működésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

További információk