A Karon működő állandó bizottságok

1. Szenátus által létrehozott bizottságok:

Curriculum, Kreditátviteli és Oktatási Bizottság

Etikai és Fegyelmi Bizottság


2. Kari Tanács által létrehozott bizottság:

Kutatási Bizottság

Elnök: Dr. Pethesné Dávid Beáta (Mentálhigiéné Intézet)

Tagok: Dr. Bálity Csaba (Egészségügyi Menedzserképző Központ)

Hallgatói Önkormányzat: Magyar Dániel

A kari bizottságokat érintő ügyekben a dekani@ekk.sote.hu e-mail címre várjuk leveleiket az érintett bizottság nevének megjelölésével.